Opće informacije

AMB_web_optimized

Nastavni sadržaj i kompetencije
Suvremene tehnologije vezane uz dizajn i projektiranje, proizvodnju, zaštitu, transport, zbrinjavanje i oporabu ambalaže svakim danom zahtijevaju sve više različitih kompetencija. U skladu s time, sve je veća potražnja za stručnjacima koji posjeduju kompetencije vezane uz ambalažne tehnologije i koji mogu kompetentno odgovoriti novim potrebama izuzetno dinamičnog gospodarstva 21. stoljeća. Kod studenata se tijekom studija u poticajnom i kreativnom okruženju razvijaju kompetencije koje se mogu primijeniti u profesionalnoj karijeri ambalažne tehnologije. Sustavno se razvijaju generičke sposobnosti i stručno razumijevanje, kritička svijest o aktualnim pitanjima te sposobnost rješavanja problema, kao i upravljanja projektima vezanim uz ambalažnu industriju.
Studenti će biti sposobni: procjenjivati i rezimirati kvalitetu različitih ambalažnih materijala; kritički vrednovati aktualne napredne ambalažne tehnologije kao i one u razvoju; ispravno primjenjivati navedene tehnologije te dizajnirati i projektirati ambalažu za pojedine proizvode; prilagođavati dizajn ambalaže tehnologiji kao i tehnologiju zahtjevima dizajna; prikupiti, analizirati i procijeniti podatke o okolišu te razviti strategiju za učinkovito zbrinjavanje i oporabu ambalaže te održivi razvoj; izvoditi eksperimentalna istraživanja u svrhu generiranja i analize podataka; i za niz drugih poslova i aktivnosti.

Mogućnosti razvoja karijere
Magistar/magistra grafičke tehnologije će se moći upisati na doktorske studije tehničkih znanosti, kao i druge srodne doktorske studije, ovisno o uvjetima koji su definirani natječajem. Također, postoje i mogućnosti uključivanja u različite programe cjeloživotnog obrazovanja.
Studenti koji se odluče za rad u poduzećima će biti osposobljeni za niz poslova vezanih uz ambalažnu industriju, kao i za razvoj vlastitih poduzetničkih ideja. Bit će osposobljeni voditi složene projekte do uspješnog završetka, kao i preuzimati odgovornost za vlastitu karijeru.

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili
Preddiplomski sveučilišni studij iz tehničkog područja te svih srodnih studija koji omogućavaju praćenje nastave na diplomskom studiju Ambalaža na Sveučilištu Sjever
Preddiplomski stručni studij iz tehničkog područja, uz polaganje razlikovnih kolegija u opsegu do max. 15 ects bodova

Razlikovni kolegiji:
Uvod u znanstveni i stručni rad (7,5 ects)
Uvod u ambalažnu industriju (7,5 ects)