Opće informacije

AMB_web_optimized

Diplomski sveučilišni studij Ambalaža

Nastavni sadržaj i kompetencije

Suvremene tehnologije vezane uz dizajn i projektiranje, proizvodnju, zaštitu, transport, zbrinjavanje i oporabu ambalaže svakim danom zahtijevaju sve više različitih kompetencija. U skladu s time, sve je veća potražnja za stručnjacima koji posjeduju kompetencije vezane uz ambalažne tehnologije i koji mogu kompetentno odgovoriti novim potrebama izuzetno dinamičnoga gospodarstva 21. stoljeća. Kod studenata se tijekom studija u poticajnom i kreativnom okruženju razvijaju kompetencije koje se mogu primijeniti u ambalažnoj tehnologiji kao i sposobnosti rješavanja problema te upravljanja projektima vezanim uz ambalažnu industriju. Studenti će biti sposobni: procjenjivati i rezimirati kvalitetu različitih ambalažnih materijala; kritički vrednovati aktualne napredne ambalažne tehnologije kao i one u razvoju; ispravno primjenjivati navedene tehnologije te dizajnirati i projektirati ambalažu za pojedine proizvode; prilagođavati dizajn ambalaže tehnologiji kao i tehnologiju zahtjevima dizajna; prikupiti, analizirati i procijeniti podatke o okolišu te razviti strategiju za učinkovito zbrinjavanje i oporabu ambalaže kao i održivi razvoj te za niz drugih poslova.

Mogućnosti razvoja karijere

Nakon završetka studija studenti mogu upisati doktorski studij tehničkih i drugih srodnih znanosti. Studenti koji se odluče za rad u poduzećima bit će osposobljeni za niz poslova vezanih uz ambalažnu industriju, kao i za razvoj vlastitih poduzetničkih ideja. Bit će osposobljeni voditi složene projekte do uspješnog završetka, kao i preuzimati odgovornost za vlastitu karijeru.

TRAJANJE: 4 semestra
BROJ ECTS BODOVA: 120
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: magistar/magistra inženjer/inženjerka grafičke tehnologije
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: mag. ing. techn. graph.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRŠILI
- preddiplomski sveučilišni studij iz tehničkog područja te svih srodnih studija koji omogućavaju praćenje nastave na diplomskom studiju Ambalaža na Sveučilištu Sjever,
- preddiplomski stručni studij iz tehničkog područja, uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 15 ects bodova.

RAZLIKOVNI PREDMETI                                            ECTS
Reprodukcijski procesi u ambalažnoj industriji      7,5
Uvod u ambalažnu industriju                                       7,5