Opće informacije

AMB_web_optimized

Sveučilišni diplomski studij Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša

 
Nastavni sadržaj i kompetencije

Studij ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša je tehnički studij koji studentima pruža teorijske i praktične osnove za razumijevanje i učinkovit rad u suvremenom proizvodnom okruženju. Studij upoznaje studente sa suvremenim tehnologijama i ključnim znanjima iz područja dizajna, projektiranja, proizvodnje i zaštite ambalaže, grafičke tehnologije, recikliranja, zaštite okoliša, kemije i zbrinjavanja različitih materijala potrebnih za izradu pakiranja određenih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda. Osim navedenog, studij se bavi i globalnim problemima onečišćenja zraka i tla koji su među važnijim svjetskim problemima, ako ne i trenutno najvažniji. Onečišćenje zraka utječe na ekosustav kao i na zdravlje ljudi, a veliki dio svjetske populacije ne živi u zdravom okruženju, što pridonosi sve većem oboljenju populacije. U skladu s time, sve je veća potražnja za stručnjacima koji posjeduju kompetencije vezane uz ambalažne tehnologije i zaštitu okoliša koji mogu kompetentno odgovoriti novim potrebama izuzetno dinamičnoga gospodarstva 21. stoljeća.

Kod studenata se tijekom studija u poticajnom i kreativnom okruženju razvijaju kompetencije koje se mogu primijeniti u ambalažnoj tehnologiji i zaštiti okoliša kao i sposobnosti rješavanja problema te upravljanja projektima vezanim uz ambalažnu industriju. Studenti će biti sposobni: procjenjivati i rezimirati kvalitetu različitih ambalažnih materijala; kritički vrednovati aktualne napredne ambalažne tehnologije kao i one u razvoju; ispravno primjenjivati navedene tehnologije te dizajnirati i projektirati ambalažu za pojedine proizvode, prilagođavati dizajn ambalaže tehnologiji kao i tehnologiju zahtjevima dizajna; prikupiti, analizirati i procijeniti podatke o okolišu te razviti strategiju za učinkovito zbrinjavanje i oporabu ambalaže kao i održivi razvoj te za niz drugih poslova. Tijekom studijskog programa u opisu određenih kolegija, dotaknut će se svih spomenutih tema te kako utjecati na opisane probleme u zaštititi okoliša i smanjiti njihov negativni utjecaj u svijetu.

Mogućnosti razvoja karijere

Nakon završetka studija studenti mogu upisati doktorski studij tehničkih i drugih srodnih znanosti. Studenti koji se odluče za rad u poduzećima bit će osposobljeni za niz poslova vezanih uz ambalažnu industriju, kao i za razvoj vlastitih poduzetničkih ideja. Stečenim kompetencijama na studiju magistar/magistra inženjer/inženjerka također se može zaposliti u svakoj kompaniji koja se u svom opisu posla bavi djelatnošću u kojoj je potrebno zbrinjavanje proizvodnog materijala i zaštita okoliša te je ujedno i osposobljen za upravljanje sustavom zaštite okoliša poznavanjem norme ISO 14001. Magistri inženjeri bit će i osposobljeni voditi složene projekte do uspješnog završetka, kao i preuzimati odgovornost za vlastitu karijeru.

TRAJANJE: 4 semestra
BROJ ECTS BODOVA: 120
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: sveučilišni magistar/magistra inženjer/inženjerka grafičke tehnologije
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: univ. mag. ing. techn. graph.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRŠILI
- sveučilišni prijediplomski studij iz tehničkog područja te svih srodnih studija koji omogućavaju praćenje nastave na diplomskom studiju Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša na Sveučilištu Sjever,
- stručni prijediplomski studij iz tehničkog područja te svih srodnih studija uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 15 ects bodova.

RAZLIKOVNI PREDMETI                                            ECTS
Reprodukcijski procesi u ambalažnoj industriji            7,5
Uvod u ambalažnu industriju                                            7,5

 .

.

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE:

1. Kome je studij namijenjen?

Sveučilišni diplomski studij Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša namijenjen je mladim ljudima koji tek ulaze u sustav pakiranja, recikliranja i zaštite okoliša, kao i stručnjacima koji imaju potrebu obogatiti znanja u ovom, jednom od najpropulzivnijih i najodgovornijih dijelova svjetskog gospodarstva, bilo da se radi o malom i srednjem poduzetništvu, poduzetniku koji se prvi put stručno susreće s ambalažom ili stručnjaku u marketingu, PR-u, društveno odgovornom poslovanju, pakiranju, odabiru i kupnji adekvatne ambalaže, itd.

2. Koji je značaj ambalažne industrije u svijetu?

Današnja industrija ambalaže eksponencijalno evoluira i postaje jednom od najprofitnijih gospodarskih grana u razvijenom svijetu. Po angažiranim financijskim sredstvima u istraživanje i razvoj industrija ambalaže jedna je od vodećih industrija u svijetu. Sukladno tome o sposobnostima stručnjaka u ambalažnoj industriji u mnogome ovisi budućnost svjetske populacije. Ogromna je odgovornost, ali i zarada menadžera u ambalažnoj industriji.

3. Koje su prednosti studiranja na Odjelu ambalaže, recikliranja i zaštita okoliša na Sveučilištu Sjever u Koprivnici?

 Koprivnica je sveučilišni centar te grad lake industrije, ekologije i mladosti. U gradu prednjači industrija prehrambenih i farmaceutskih proizvoda u kojima je ambalaža važan dio proizvodnog procesa. Sukladno tome, studenti imaju beneficije u podučavanju u adekvatnim industrijskim radilištima, prigodnom standardu studentskog života, prednosti kroz goodwill grada Koprivnice kao priznatog Eco City – grada koji najviše brine za okoliš i lokalnoj zajednici je imperativ podržati ovakve vrste studija. Studij vode znanstvenici koji su svi u svojem znanstvenom radu usmjereni na ambalažu, recikliranje, zaštitu okoliša.

4. Zašto se na studiju naročiti značaj poklanja STEM područjima?

Industrija neprestano traži rješenja za ambalažu koja imaju veću čvrstoću, lakša su za rukovanje, higijenska su, lagana i, što je najvažnije, održiva. Materijali za pakiranje moraju biti jeftini, lagani i izdržljivi. Brzi razvoj uzrokuje ograničenja dostupnosti sirovina potrebnih za izradu materijala za pakiranje. Raste negativan utjecaj na okoliš koji proizlazi iz postojećih sustava pakiranja. Ovakve se pojave mogu kontrolirati od strane stručnjaka koji suvereno vladaju STEM područjima.

5. Zbog čega su industriji potrebni stručnjaci koji posjeduju integrirane kompetencije iz inženjerstva ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša?

Rastuća svjetska populacija, linearna ekonomija i primjena jednokratne dovela je do velike količine ambalažnog otpada i nemogućnosti njegovog efikasnog odlaganja i očuvanja okoliša. Nemogućnost efikasnog odlaganja ambalažnog otpada, visoka potrošnja energije i problemi s okolišem koji su povezani s materijalima za pakiranje, naglašava potrebu da se s aspekta zaštite okoliša gleda na ispravnu uporabu materijala za pakiranje i da se stručnjaci u proizvodnji i primjeni ambalaže istovremeno educiraju u inženjerstvu ambalaže i okoliša.

6. Koje karakteristike karakteriziraju inženjera u suvremenom inženjerstvu pakiranja?

U začaranom krugu inženjerstva pakiranja ne može se biti efikasan bez podjednake sposobnosti u proizvodnji i ekonomiji ambalaže, očuvanju okoliša, kružnog gospodarstva, inženjerstvu materijala i proizvodne opreme, digitalnoj i aditivnoj tehnologiji i marketingu. Međutim, u svijetu pa i u Hrvatskoj nema dovoljno stručnjaka koji bi ta znanja primijenili. Hrvatskoj u ovom trenutku trebaju specijalisti za pakiranje, recikliranje i zaštitu okoliša, koji su sposobni u svim porama gospodarstva primijeniti saznanja iz tehničkih materijala, proizvodnih procesa i zaštite okoliša na projektiranje, proizvodnju i uporabu ambalaže, te na ekonomično i ekološki odgovorno čuvanje, zaštitu i transport proizvoda.

7. Što je uključeno u studij?

U studij je uključeno:

- Inženjerstvo ambalažnih materijala
- Kružno gospodarstvo, ekonomija nove plastike i ostalih materijala
- Ambalaža i zaštita okoliša - uključujući dizajn i proizvodnost ambalaže
- Projektiranje i razvoj digitalnih, informatičkih i aditivnih tehnologija za Industriju 4.0
- Osmišljavanje pakiranja u ozračju potreba kupaca, potrošača i društva u cjelini.
- Sustavno korištenje i zbrinjavanje ambalaže.
- Samostalan rad u istraživanju i razvoju u novim procesima i materijalima za pakiranje

8. Koja vrsta podučavanja se primjenjuje na studiju?

Studijski  program nudi spoj teorijskog i praktičnog znanja. Nudi kombinaciju poučavanja u učionici i praktičnim industrijskim i laboratorijskim sustavima. Teorija se obično izvodi na predavanjima, dok se praktično znanje stječe na seminarima i vježbama u laboratorijima, praktikumima i industrijskim radilištima. Studenti mogu očekivati da će oko 50% svog vremena provesti učeći u praktičnom okruženju.

Studentima se pruža i mogućnost učenja na daljinu (long distance learning, LDL), tako da se organizira posebna LDL nastava, ili se izvanrednim studentima omogućava upotrebom elektroničke opreme uključivanje u normalnu nastavu s daljine.

9. Što se stječe na ovom studiju?

- Sigurnost u donošenje ispravnih odluka za sve posebne i specifične proizvode u svijetu pakiranja i dopreme proizvoda do kupca.
- Suverenost u procijeni utjecaja proizvodnih procesa na ekološke promjene.
- Sposobnost davanja pravih odgovora kako isporučiti proizvod klijentu i potrošaču, a istovremeno smanjiti ukupni trošak i utjecaj na okoliš.
- Po završetku ovog studija student će postavljati prava pitanja i tražiti prave odgovore za razvoj pakiranja uvažavajući životni vijek proizvoda, prije ostalog ambalaže i zaštite okoliša.
- Student će moći voditi smislene rasprave o odabiru pakiranja i pomoći u izradi strategija na bilo kojoj razini.
- Student će moći voditi smislene rasprave o odabiru postupka kontrole, monitoringa i zaštite okoliša i pomoći u izradi strategija na bilo kojoj razini promišljanja zaštite okoliša.
- Kompetentno će savjetovati i informirati kupce i potrošače o pakiranju i gospodarenja ambalažom nakon upotrebe.
- Odabirat će optimalno pakiranje kako bi poslovanje u društvu preusmjerili na kružno gospodarstvo i održiviju budućnost.

10. Koja vrhunska sveučilišta organiziraju studije iz područja ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša

Kako značaj ambalaže postaje sve utjecajniji, a ekološki problemi sve vidljiviji, sveučilišta i fakulteti su počeli nuditi i razvijati studijske programe iz područja inženjerstva ambalaže i okoliša. Ideja je budućim inženjerima ponuditi potrebna znanja kako bi mogli istraživati ​​i stvarati nove načine i sustave za pakiranje robe i zaštitu okoliša. Prema šangajskom rangiranju akademskih subjekata 2019., ovo su neka od najboljih sveučilišta koja nude slične studije:

- California Polytechnic State University, SAD
- Michigan State University, School of Packaging, SAD
- ETH Zurich, Švicarska
- Sveučilište Alberta, Kanada
- Sveučilište Tsinghua, Kina
- Tehničko sveučilište München, Njemačka
- Sveučilište Wageningen, Nizozemska