Pravila privatnosti

Sveučilište Sjever poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranica. Podatke registriranih korisnika, te ostale podatke o korisniku, Sveučilište Sjever neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.
Sveučilište Sjever se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika web stranica, osim u slučaju teškog kršenja pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

REGISTRIRANI KORISNICI
Registrirani korisnik web stranica Sveučilišta Sjever može biti samo korisnik koji posjeduje korisničko ime i lozinku Sveučilišta Sjever.
Sveučilište Sjever ne može se držati odgovornim za neovlašteno korištenje korisničkog računa, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.
Sveučilište Sjever zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa bez prethodne najave ili/i objašnjenja.
Sveučilište Sjever ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.