Prikaz objava
str. 1/13

Odlazna Erasmus+ mobilnost doc. dr. sc. Marijane Neuberg

U sklopu Erasmus + odlazne mobilnosti nastavnog osoblja, doc. dr. sc Marijana Neuberg boravila je na Fakulteti za zdravstvene vede, Univerza v Novem mestu, Republika Slovenija u razdoblju od 10. do 14. prosinca 2018. godine.
U sklopu mobilnosti u svrhu podučavanja, doc. dr. sc Marijana Neuberg održala je predavanja na Fakulteti za zdravstvene vede. Teme predavanja bile su: Sindrom sagorijevanja u sestrinstvu i preventivne mjere, Empatija u sestrinskoj skrbi, Sigurnost osoba starije dobi u instituciji, te Nasilno ponašanje nad osobama starije dobi koje su pobudile značajan interes studenata.

U toku svog boravka, osim održavanja predavanja, doc.dr.sc. Neuberg sudjelovala je u obilasku nastavnih baza u Novom mestu te u društvenim događajima na Fakulteti za zdravstvene vede. Ovim Erasmus+ gostovanjem nastavljena je višegodišnja uspješna suradnja između Sveučilišta Sjever i Fakulteta za zdravstvene vede.

Galerija

Predstavnici Sveučilišta Sjever realizirali odlaznu mobilnost na Sveučilištu Prince of Songkla Phuket, Tajland

U sklopu projekta KA107 na Sveučilištu Prince of Songkla Phuket, Tajland, Fakultetu za kompjutorski inženjering u sklopu kojega djeluje Odjel za Multimediju, tijekom zimskog semestra akademske 2018./2019. godine, u nastavnoj odlaznoj mobilnosti boravili su rektor Sveučilišta Sjever, prof.dr.sc. Marin Milković, prorektor Sveučilišnog centra Varaždin izv.prof.dr.sc. Damir Vusić i pročelnik Odjela za multimediju doc.art. Robert Geček, koji su studentima održali predavanja i radionice iz područja multimedije. Prof. dr.sc. Marin Milković i izv.prof.dr.sc. Vusić održali su studentima vrlo zanimljiva predavanja i radionice na temu vizualne psihofizike, a doc.art. Geček održao je predavanja i radionice na temu kreativnosti u polju multimedije.

Realizirana odlazna mobilnost nastavnika Sveučilišta Sjever na Sveučilište UERJ - Rio de Janeiro State University

U sklopu projekta KA107 s UERJ - Rio de Janeiro State University - ESDI - Escola Superior de Desenho Industrial tijekom ljetnog semestra akademske 2017./2018. godine u nastavnoj odlaznoj mobilnosti boravili su izv.prof.dr.sc. Damir Vusić, prorektor Sveučilišnog centra Varaždin, izv.prof.dr.sc. Mario Tomiša, prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica i doc.art. Robert Geček, pročelnika Odjela za multimediju koji su studentima održali predavanja i radionice iz područja grafičkog dizajna i vizualne kulture. Izv.prof.dr.sc. Vusić održao je studentima vrlo zanimljiva predavanja i radionice na temu vizualne psihofizike, izv.prof.dr.sc. Tomiša održao je predavanja i radionice iz brendiranja proizvoda, a doc.art. Geček održao je predavanja i radionice na temu vizualne kulture i negativnog prostora u dizajnu.

Na Sveučilištu Sjever ostvarena dolazna mobilnost sa Rio de Janeiro State University

U sklopu KA107 projekta ostvarena mobilnost nastavnog osoblja Fakulteta za industrijski dizajn Državnog sveučilišta Rio de Janeiro State University

Na Odjelu za multimediju, oblikovanje i primjenu u Varaždinu te na Odjelu za medijski dizajn u Koprivnici u sklopu projekta KA107 s UERJ - Rio de Janeiro State University - ESDI - Escola Superior de Desenho Industrial Sveučilištem iz Brazila, tijekom zimskog semestra akademske 2017./2018. godine u nastavnoj dolaznoj mobilnosti boravili su profesorica Zoy Anastassakis i profesor Marcos Martinis s Fakulteta za industrijski dizajn Državnog sveučilišta u Riu de Janeiru.

Glavne aktivnosti u sklopu ove mobilnosti bile su predavanja i radionice iz područja grafičkog dizajna i vizualne kulture koje su studentima u oba sveučilišna centra održali gostujući predavači. Prof. Zoy Anastassakis održala je studentima vrlo zanimljive radionice na temu: “Experimenting on graphic tools for creative imagination: design and antropology as practices of corespondence”. Prof. Marcos Martinis održao je radionice na temu: “Symbol workshop” koje su pobudile veliko zanimanje kod studenata multimedije i medijskog dizajna.

Na Sveučilištu Sjever u sklopu razmjene nastavnog osoblja boravio dr. Andrej Cupar sa Sveučilišta u Mariboru

Sveučilište Sjever sklopilo Sporazum o međusveučilišnoj suradnji sa Fakultetom za strojništvo, Maribor

Sveučilišni centar Varaždin

Dr. Andrej Cupar, univ.dipl.ing.str. boravio je na razmjeni nastavnog osoblja u Sveučilišnom centru Varaždin na Odjelu za strojarstvo u periodu od 1. srpnja do 31. listopada. Dr. Cupar stigao je na Sveučilište Sjever primarno u sklopu programa Erasmus+ aktivnosti razmjene nastavnog osoblja. Zbog izuzetno pozitivnih iskustava i kvalitetno provedene razmjene, Sveučilište Sjever sklopilo je Sporazum za međusveučilišnu suradnju s Fakultetom za strojništvo, Sveučilište u Mariboru, matičnom ustanovom dr. Cupara, univ. dipl. ing. str., čime je razmjena produljena, te time postala prva u nizu brojnih aktivnosti koje su navedenim Sporazumom definirane.

Galerija

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga Erasmus+ za 2019. godinu

Europska komisija objavila je Poziv za podnošenje projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu.  Obavijest o objavi Poziva zajedno s pripadajućim poveznicama nalazi se na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unijehttp://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2019-godinu/ 

  • Rok za prijave projektnih prijedloga u okviru Erasmus+ KA107 (Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih) je 5. veljače 2019. godine.
  • Rok za prijave projekata u okviru Erasmus+ KA2 (Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja) je 5. veljače 2019.godine.
  • Rok za prijavu združenog diplomskog studija Erasmus Mundus je 14. veljače 2019.

Projektni prijedlozi prijavljuju se skupno i na razini sveučilišta. Stoga Vas molimo da svoje projektne prijedloge dostavite na mobilnost@unin.hr najkasnije do 15.01.2019. 

Erasmus+ vodič koji je sastavni dio Poziva možete pronaći u privitku.

Prilozi

Međunarodna suradnja Sveučilišta Sjever u sklopu programa CEEPUS

Dr. sc. Anica Hunjet, izvanredna profesorica- prorektorica za znansveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju Sveučilišta Sjever u sklopu programa mobilnosti CEEPUS  u akademskoj godini 2018./2019. tijekom mjeseca rujna 2018. godine boravila je u Austriji na University of Applied Sciences Burgenland.

  1. U svrhu održavanja nastave sudjelovala je u izvođenju nastave na studijskom programu Masterprogram European Studies – Management of EU Projects na kolegiju International Economics.

Meet the Europeans na predavanjima Meet the Europeans: Croatia sa sljedećim temama po danima:

  1. Rad sa kandidatima na doktorskim disertacijama u svojstvu mentorice.

3.  Sudjelovala je na sastancima vezano za uvođenje novog studijskog programa na Sveučilištu Sjever  new  Cooperative Interdisciplinary Cross-Border  Doctoral Programme in Educational & Communication Sciences.

  1. Sudjelovala na prijemu novih kandidata na združeni doktorski studij International joint cross-border PhD programme in International economic relations and management.
Galerija
Rezultati pretrage
page 1/13