Prikaz objava
str. 1/57

Rang liste studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju i stipendiju-potporu za ak.god. 2021./2022.

Poštovani studenti,

u privitku ove obavijesti nalaze se rang liste studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju - na temelju uspješnosti, bez provođenja natječaja i na stipendiju-potporu za studente u kategoriji slabijeg socijalno-ekonomskog statusa, a sukladno Natječajima za dodjelu.

Studenti će u narednom tjednu biti kontaktirani da pristupe potpisu ugovoa.

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Ivane Matić

U privitku

Prilozi
  • Kategorija: oj

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Stella Šestak

U privitku

Prilozi
  • Kategorija: oj

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Matea Novak

U privitku

Prilozi
  • Kategorija: oj

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Ozane Obad

U privitku

Prilozi
  • Kategorija: oj

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studenta Slaven Laljek

U privitku

Prilozi
  • Kategorija: oj

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studenta David Vadas

U privitku

Prilozi
  • Kategorija: oj
Rezultati pretrage
page 1/57