Prikaz objava
str. 1/47

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Anja Radošević

Iz kolegija             OJ i internet

Na temu               Veganstvo na društvenim mrežama: Kako sadržaj na društvenim mrežama utječe na

                                    trendove u prehrani

Mentor                    doc. dr. sc. Darijo Čerepinko

Termin                   petak, 12. ožujka  2021. u 11:00 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici  meet.google.com/gtb-vigz-rhi  koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

  • Kategorija: oj

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studenta Mislav Trusić

Iz kolegija             OJ i društveno odgovorno poslovanje

Na temu               Marketing i PR u autoindustriji na primjeru Dieselgate afere

Mentor                    doc. dr. sc. Darijo Čerepinko

Termin                   petak, 12. ožujka  2021. u 10:30 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici  meet.google.com/gtb-vigz-rhi  koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

  • Kategorija: oj

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Martina Lugović

Iz kolegija             OJ i internet

Na temu                Metode i tehnike rada u Business Manageru

Mentor                    doc. dr. sc. Darijo Čerepinko

Termin                   petak, 12. ožujka  2021. u 10:00 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici  meet.google.com/gtb-vigz-rhi  koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

  • Kategorija: oj

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Ivana Srebočan

Iz kolegija             Etika u odnosima s javnostima

Na temu                etika i krizna komunikacija

Mentor                    doc. dr. sc. Tvrtko Jolić

Termin                   utorak, 09. ožujka  2021. u 12:30 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici  meet.google.com/gtb-vigz-rhi  koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

  • Kategorija: oj

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Martina Gutowski

Iz kolegija             Etika u odnosima s javnostima

Na temu                Utjecaj društvenih mreža na mlade

Mentor                    doc. dr. sc. Tvrtko Jolić

Termin                   utorak, 09. ožujka  2021. u 12:00 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici  meet.google.com/gtb-vigz-rhi  koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

  • Kategorija: oj

Popis studenata po izbornim kolegijima

Poštovani studenti,

u prilogu se nalazi popis studenata po izbornim kolegijima. Taj popis će biti dostupan i pod Rasporedom predavanja.

Prilozi
  • Kategorija: oj

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Tihana Majcenić

Iz kolegija             Integrirane tržišne komunikacije

Na temu                Persuazivnost u tržišnom komuniciranju

Mentor                    doc. dr. sc. Anita Jeličić

Termin                   petak, 05. ožujka  2021. u 13:00 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici  meet.google.com/gtb-vigz-rhi  koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

  • Kategorija: oj
Rezultati pretrage
page 1/47