Prikaz objava
str. 1/4

Izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet: Sveučilište Sjever je znanstveno prepoznatljivo moderno sveučilište u međunarodnom okruženju

Izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet prorektorica je za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju na Sveučilištu Sjever od 1. listopada 2017. godine. Osim toga, istodobno predaje sljedeće kolegije: Ekonomika poduzetništva, Uvod u znanstveno-istraživački rad, Organizacija i organizacijsko ponašanje, Integrirana marketinška komunikacija, Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu te Menadžment u zdravstvu. Svoje bogato radno i profesionalno iskustvo stekla je u radu u Tekstilnoj školi u Varaždinu, u Osnovnoj školi „Andrije Kačića Miošića“ u Donjoj Voći te u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Članica je Konzorcija Sveučilišnog poslijediplomskog međunarodnog (združenog) doktorskog studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment te Konzorcija Združenog doktorskoga studija Obrazovne i komunikacijske znanosti. Nadalje, članica je u brojnim profesionalnim i stručnim organizacijama te u znanstvenim i međunarodnim odborima međunarodnih konferencija te uredništva časopisa. Objavila je 70-ak radova u znanstvenim časopisima, koautorica je dvije znanstvene monografije te četiri nastavne skripte. Ima bogato međunarodno iskustvo u okviru projekata ERASMUS+ KA103 i KA107 te CEEPUS programa na održavanju nastave i stručnom osposobljavanju. Osim toga, bila je suradnica na četiri znanstvena projekta koja se vode pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Na 5. Međunarodnoj konferenciji „Wallis Aurea“ u Požegi 2016. godine dodijeljena joj je Nagrada za izvrsnost u istraživanju od strane organizacijskog odbora.

S prorektoricom izv. prof. dr. sc. Anicom Hunjet razgovarali smo o Sveučilištu Sjever, znanstveno-umjetničkom radu, planovima Poslijediplomskog međunarodnog doktorskog sveučilišnog studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment te bogatoj međunarodnoj suradnji.

CEEPUS mobilnost izv. prof. dr. sc. Anice Hunjet u Austriji

Dr. sc. Anica Hunjet, izvanredna profesorica - prorektorica za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju Sveučilišta Sjever u sklopu programa mobilnosti CEEPUS u akademskoj godini 2019./2020. tijekom mjeseca veljače 2020. godine boravila je u Austriji na University of Applied Sciences Burgenland.

Galerija

Studentica združenog doktorskog studija, Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment na CEEPUS mobilnosti u Austriji

Kristina Maršić, studentica doktorskog studija u okvuru CEEPUS programa mobilnosti sa Veleučilištem Burgenlad  (University Burgenland of Applied Sciences Burgenland) boravila je u Austriji kao short-term student u razdoblju od 01.02. do 28.02.2020. godine.

„Vrijeme trajanja mobilnosti iskoristila sam za rad na doktorskoj disertaciji. Na instituciji je velika knjižnica bogata literaturom iz svih znanstvenih područja te bazama podataka, što je izuzetno važno za istraživački i znanstveni rad. Kroz rad i suradnju sa profesorima na instituciji stekla sam nova vrijedna znanja i razmijenila mnoga iskustva koja će izuzetno doprinijeti mojem daljnjem radu. Nadalje, moje jezične kompetencije značajno su se poboljšale.

Puno zahvaljujem prorektorici Sveučilišta Sjever, izv. prof. dr. sc. Anici Hunjet na svakoj podršci i pomoći za vrijeme trajanja mobilnosti kao i profesorici Univ. -Prof. Dr. Sc. Dr. h. c. Ireni Zavrl, Ph.D. sa Veleučilišta Burenland.

Ovaj oblik mobilnosti preporučila bih svakako upravo zbog velikog doprinosa koji se stječe kroz razmjenu mišljenja, stajališta te gledišta ljudi iz različitih kulturnih, socijalnih ali i geografski područja, njihovih radnih iskustva i životnih stilova što smatram vrlo značajnim za profesionalni i osobni razvoj."

Galerija

Preporuka korisnicima programa mobilnosti

Sukladno preporuci Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Ministarstva znanosti i obrazovanja u kontekstu izbijanja koronavirusa, Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) savjetuje svim korisnicima programa mobilnosti da otkažu ili odgode putovanja koja nisu nužna.

Molimo Vas da zbog trenutačne promjenjive epidemiološke situacije u svijetu oko koronavirusa da pratite informacije koje se redovito ažuriraju na poveznici: https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/preporuke-korisnicima-programa-erasmus-i-europske-snage-solidarnosti-u-kontekstu-izbijanja-koronavirusa/.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na mail mobilnost@unin.hr.

Ured za međunarodnu suradnju

Odluka o odabiru kandidata za mobilnost u okviru CEEPUS programa za ak. god. 2019./2020.

Na temelju odredbi Natječaja za mobilnost u svrhu studija, osposobljavanja ili podučavanja u akademskoj godini 2018./2019., u okviru programa CEEPUS, Povjerenstvo za međunarodnu suradnju donosi

Odluku o odabiru kandidata koji su udovoljili svim kriterijima Natječaja.

Oduka se nalazi u privitku ove obavijesti.

Prilozi

Natječaj za CEEPUS mobilnost

Pozivamo zainteresirane doktorande Sveučilišta Sjever da se prijave na CEEPUS mobilnost koja će se realizirati na University of Applied Sciences Burgenland, Austria.

Rok za prijavitelje za ljetni semestar je 20. listopada 2019.

U okviru ovog Natječaja, vrijeme trajanje jedne mobilnosti je jedan mjesec (short-term student).

Prijava za mobilnost treba sadržavati:

 1. popunjen prijavni obrazac
 2. kopiju domovnice (za hrvatske državljane) ili drugi dokaz o državljanstvu
 3. potvrdu o statusu studenta/zaposlenika ili vanjskog suradnika
 4. životopis (Europass format)
 5. motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku

Detaljnije informacije i upute nalaze se u privitku ove obavijesti.

Prilozi

"Freemover" prijave u zimskom semestru

 Obavještavamo vas kako su sljedeće zemlje omogućile „freemover“ prijave (prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža) za mobilnosti u zimskom semestru ak.god. 2019./2020.:

 • Crna Gora
 • Bugarska
 • Slovačka
 • Kosovo
 • Makedonija
 • Hrvatska (manji broj mjeseci)

Prijava se podnosi putem sustava CEEPUS-a (www.ceepus.info), potrebno ju je podnijeti čim prije, a najkasnije do 31.7.

Studenti koji se prijavljuju uz online prijavu trebaju učitati dva pisma preporuke matične ustanove te prihvatno pismo ustanove primateljice, a nastavno osoblje samo prihvatno pismo ustanove primateljice.

Obrasci za navedene dokumente dostupni su na www.ceepus.info.

Također, naglašavamo kako prijava između ustanova koje su partneri u CEEPUS mreži, čak i kada nije predviđena kvotom u planu mobilnosti, svakako treba biti podnesena kao mrežna prijava, a ne kao „freemover“ prijava.

Rezultati pretrage
page 1/4