Ispitni rokovi

Napomena: U ISVU sustavu (studomatu) je definiran jedan ispitni rok 1.02.2021. koji služi za administriranje (upis ocjena) položenih kolegija kroz semestralnu provjeru znanja (kolokvij) i studenti prijavljuju taj rok SAMO ako su već položili ispit, a odjavljuju sve ostale rokove za taj kolegij.

Studenti se upućuju da obavezno prate i eventualne promjene u održavanju termina ispitnih rokova

Multimedijsko pripovijedanje održat će se 16.7.2021. od 9:30 sati. Online.