Prikaz objava
str. 1/53

Referada

Obavještavaju se studenti da je zadnji dan za ovjeru obrazaca B i ostalih potvrda 31.07.2020 do 15:00 sati.

Zbog godišnjeg odmora referada počinje s radom 31.8.2020.

Oglašava se javna obrana završnog rada studenta Nikola Šinjori

  • Šinjori Nikola

Iz kolegija              Poslovno upravljanje

Na temu                Metodološki pristup modeliranja i dokumentiranja procesa kontinuiranog

                                   poboljšanja u poduzeću Knauf Insulation d.o.o.                             

Mentor                    dr. sc. Krešimir Buntak

Termin                    ponedjeljak, 20. srpnja  2020. u 09:45 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici za sastanak https://meet.google.com/zyi-sybr-hnr koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

  • Kategorija: tgl

Oglašava se javna obrana završnog rada studentice Petra Hrg

  • Hrg Petra

Iz kolegija              Prometna logistika II

Na temu                Važnost prometne logistike za razvoj pametnih gradova

Mentor                    dr. sc. Predrag Brlek

Termin                    ponedjeljak, 20. srpnja  2020. u 11:00 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici  za sastanak https://meet.google.com/zyi-sybr-hnr  koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

  • Kategorija: tgl

Oglašava se javna obrana završnog rada studentice Karla Vupora

  • Vupora Karla

Iz kolegija              Prometna logistika II

Na temu                Mobilnost kao čimbenik urbane logistike

Mentor                    dr. sc. Predrag Brlek

Termin                    ponedjeljak, 20. srpnja  2020. u 11:45 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici  za sastanak https://meet.google.com/zyi-sybr-hnr  koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

  • Kategorija: tgl

Oglašava se javna obrana završnog rada studenta Nikola Biškup

  • Biškup Nikola

Iz kolegija              Prometna logistika II

Na temu                Valorizacija prometa i sugurnosti na državnoj cesti D2-Podravska magistrala

Mentor                    dr. sc. Predrag Brlek

Termin                    ponedjeljak, 20. srpnja  2020. u 12:30 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici  za sastanak https://meet.google.com/zyi-sybr-hnr  koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

  • Kategorija: tgl
Rezultati pretrage
page 1/53