Prikaz objava
str. 1/25

Obranjen prvi završni rad na Odjelu za prehrambenu tehnologiju

U petak, 09. 07. 2021., Nino Međimorec je obranio prvi završni rad na Odjelu za prehrambenu tehnologiju. Pred stručnim povjerenstvom Nino Međimorec obranio je svoj završni rad naslova "Fizikalno-kemijska i tehnološka usporedba kefira i jogurta" te je postao prvi student koji je diplomirao na ovom studiju. Zanimljivo je da je kolega Međimorec odlučio postati prehrambeni tehnolog nakon završene srednje škole kao računalni tehničar, čime je pokazao da se može uspješno studirati i bez prethodno odslušanih srodnih kolegija.

Galerija

Objavljuju se

Javne obrane završnih radova

studentica: Anisa Ali

tema: Borovnica - uzgoj, kemijski sastav i mogućnosti prerade

mentor: prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac

Obrana će se održati 16.7.2021., u 10 h na linku: meet.google.com/fyp-rirp-rjm

studentica: Lea Vudrag

tema: Aronija - mogućnosti prerade i sastav fenola

mentor: prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac

Obrana će se održati 16.7.2021., u 10:30 h na linku:  meet.google.com/wzj-kptn-eyo

student: Hrvoje Habek

tema: Priprema tehnološke vode u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji

mentor: izv.prof.dr.sc. Bojan Šarkanj

Obrana će se održati 16.7.2021., u 12 h u A216/2.kat

Objavljuje se

Javna obrana završnog rada

student: Nino Međimorec

tema: Fizikalno-kemijska i tehnološka usporedba kefira i jogurta

mentor: doc.dr.sc. Katarina Lisak Jakopović

Obrana će se održati 9.7.2021., u 10 h u A216

Počela provedba znanstvenog HRZZ projekta na Odjelu za prehrambenu tehnologiju

Na Odjelu za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever počelo je 15. lipnja provođenje 2 milijuna kuna vrijednog Uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Uloga biflavonoida u biljkama: Gingko biloba L. kao modelni sustav“ (UIP-2019-04-1018) voditeljice doc.dr.sc.Dunje Šamec. Suradnici na projektu su izv.prof.dr.sc.Bojan Šarkanj, pročelnik Odjela za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever, te izv.prof.Erna Karalija s Prorodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu.

U sklopu petogodišnjeg projekta, na Sveučilištu Sjever provodit će se međunarodno kompetitivna istraživanja kojima je za cilj objasniti biosintetske putove biflavonoida u biljkama, kao i njihovu potencijalnu primjenu u prehrambenoj, farmaceutskoj ili kozmetičkoj industriji. Ovo istraživanje nastavak je istraživanja koje je doc.dr.sc. Šamec započela tijekom svog dvogodišnjeg poslijedoktorskog usavršavanja na Washington State University u SAD-u u sklopu NEWFELPRO Marie Curie stipendije.

Ovo je prvi projekt čiji je nositelj Sveučilište Sjever, a drugi HRZZ projekt na Odjelu za prehrambenu tehnologiju.. To pokazuje sve jače pozicioniranje Sveučilišta Sjever kao važne znanstvene institucije, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. U sklopu projekta planirana je nabavka nove istraživačke opreme u vrijednosti 655.000,00 kuna koja će uz novoizgrađene laboratorije još više povisiti kvalitetu znanstvenog istraživanja, ali i nastave u sklopu Odjela za prehrambenu tehnologiju. Također, u sklopu projekta zaposlit će se i doktorant koji će raditi izrađivati doktorat u sklopu projekta te će mu se pokriti troškovi školarine te dodatnih međunarodnih usavršavanja.

Prijavi se na natječaj za izradu vizualnog identiteta Obrtničkog sajma IMPOK 2021 i osvoji nagradu

Udruženje obrtnika  Koprivnica poziva studente Sveučilišta Sjever  da se prijave na natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta Obrtničkog sajma IMPOK 2021.

Više informacija nalazi se u privitku ove obavijesti.

Prilozi

Završen ljetni semestar ak. god. 2021./2022. na Sveučilištu Sjever – ocjena studentske ankete ponovno visoka četvorka!

Online studentska anketa koja se početkom lipnja, sada već treći semestar zaredom, izvela na Sveučilištu Sjever ponovno je pokazala važnost provođenja i dobivanja povratnih informacija od strane studenata za poboljšanje nastavnih procesa. Istome u prilog ide i činjenica kako se ukupna ocjena zadovoljstva studenata izvođenjem i kvalitetom nastave ovog semestra (ljetnog semestra ak. god. 2020./2021.) u odnosu na ukupnu ocjenu prethodno provedene studentske online ankete (u zimskom semestru ak. god. 2020./2021.) ponovno povećala i ona je ukupno 3,95.

Rezultati pretrage
page 1/25