Raspored predavanja

Pozivaju se studenti da redovito prate odjelne obavijesti u slučaju izmjena u rasporedu.

Izvođenja nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Medijski dizajn u ljetnom semestru 2020./2021.

Poštovani studenti,
želimo vam srdačnu dobrodošlicu u ljetni semestar.

Nastava se izvodi na temelju mješovitog ili kombiniranog modela:
- dio predavanja i seminara (25-33%) te vježbi (do 50 %) se izvodi kontaktno u prostorijama Sveučilišnog centra Koprivnica i to Prva studijska godina: Ponedjeljak i Utorak; Druga studijska godina Srijeda i Četvrtak, i Treća studijska godina Petak.
- ostali dio nastave izvodi se na daljinu (online).

Nastava na daljinu precizirana je fiksnim rasporedom za cijeli semestar.
Raspored za kontaktnu nastavu dostupan je za mjesec ožujak, a raspored za travanj, svibanj i lipanj definirat će se uskoro, (ovisno o broju kontaktnih sati te broju grupa za svaki kolegij), ali dani koji su predviđeni za kontaktnu nastavu su fiksni.
Grupe će definirati predmetni nastavnici.

I studijska godina (2. semestar):
- sva kontaktna nastava se kroz cijeli semestar izvodi ponedjeljkom i utorkom. Raspored za kontaktnu nastavu je varijabilan po broju termina, ovisno o broju sati za pojedine kolegije, ali su dani fiksni za cijeli semestar (PON; UTO) . Trenutno je objavljen raspored za mjesec ožujak.
- online nastava ima fiksni tjedni raspored kroz 3 dana u tjednu ( SRI i ČET, PET), a njezin opseg ovisi o udjelu kontaktne nastave. Stoga za online izvođenje kolegija pratite dodatne upute u rasporedu i/ili upute predmetnih nastavnika preko Merlina.
Promjene u rasporedu izvedbe nastave za pojedine kolegije su moguće, a pravodobno objavit će ih predmetni nastavnici na sustavu za e-učenje Merlin i/ili odjelnim web stranicama

II studijska godina
- sva kontaktna nastava se kroz cijeli semestar izvodi SRIJEDOM I ČETVRTKOM. Raspored za kontaktnu nastavu je varijabilan po broju termina, za svaki mjesec ovisno o broju sati za pojedine kolegije, ali su dani fiksni za cijeli semestar (SRI;ČET) . Trenutno je objavljen raspored za mjesec ožujak.
- online nastava ima fiksni tjedni raspored kroz 3 dana u tjednu ( PON;UTO;PET), a njezin opseg ovisi o udjelu kontaktne nastave.

III studijska godina

sva kontaktna nastava se kroz cijeli semestar izvodi PETKOM. Raspored za kontaktnu nastavu je varijabilan po broju termina, za svaki mjesec ovisno o broju sati za pojedine kolegije, ali su dani fiksni za cijeli semestar (PET) . Trenutno je objavljen raspored za mjesec ožujak.
- online nastava ima fiksni tjedni raspored kroz 3 dana u tjednu ( PON;UTO;PET), a njezin opseg ovisi o udjelu kontaktne nastave.

Nastava je organizirana sukladno Preporukama HZJZ-a za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti Covid-19. Sveučilište Sjever je pripremilo smjernice u obliku razrađenih protuepidemijskih mjera za uredno i odgovorno održavanje nastave na Sveučilištu (https://www.unin.hr/wp-content/uploads/Protuepidemijske-mjere-Sveu%C4%8Dili%C5%A1ta-Sjever-u-razdoblju-pandemije-bolesti-Covid-19.pdf

doc. art. dr. sc. Mario Periša