Prikaz objava
str. 1/10

GEMIFIKACIJA VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Autor : Andrija Bernik

ISBN 978-953-7809-80-5

Broj stranica: 224

Format: 18 x 25 cm

Dr.sc. Andrija Bernik, predavač i nositelj kolegija za 3D računalnu grafiku i računalnu animaciju na Sveučilištu Sjever u Varaždinu, objavljuje znanstvenu monografiju pod nazivom: ''Gemifikacija visokoškolskog obrazovanja'' pod nakladništvom Sveučilišta Sjever.

Ova monografija objašnjava pojam koji se u znanstvenoj i stručnoj literaturi opisuje kao primjena elemenata računalne igre u području koje nije vezano za računalnu igru zove se gemifikacija. Gemificiranim pristupom utječe se na ponašanje korisnika za vrijeme učenja; potiče se komunikacija, interakcija, kolaboracija i trenutna povratna informacija o statusu uspjeha studenta, a neuspjehu se pristupa s ohrabrenjem i novim smjernicama za učenje. Iz navedenog razloga daje se osvrt na opće shvaćanje gemifikacije i njenih ključnih elemenata te pedagoški i psihološki utjecaj na korisnike s naglaskom na online edukaciju i Moodle LMS sustav koji predstavlja najkorištenijih sustava otvorenog koda.

Autor kroz teorijsko i empirijsko istraživanje iskazuje sljedeće: 1) definira skup elemenata računalnih igara koji su pogodni i potrebni u edukacijskom sustavu; 2) kreira konceptualan model (eRIOOS) koji ujedinjuje gotovo sve elemente računalnih igara te ih stavlja u odnos s tradicionalnim online sustavima poučavanja; 3) definira način na koji se postojeći Moodle sustav proširuje u gemificirani sustav s naglaskom na kolegije informatičkih sadržaja poučavanja; 4) pokazuje pozitivan učinak na motivaciju i ishode učenja kod eksperimentalne skupine ispitanika koji će koristiti eksperimentalni online sustav kao osnovu za obrazovne aktivnosti unutar određenog kolegija.

Monografija je namijenjena svim studentima, diplomske i poslijediplomske (doktorske) razine, kao i široj Hrvatskoj javnosti koja se bavi proučavanjem utjecaja računalnih igara na obrazovne, ali i ostale poslovne i društvene sustave.

ZBIRKA ZADATAKA I RIJEŠENIH PRIMJERA IZ MATEMATIKE 1

Autori : Damira Keček, Nataša Lončarić, Sanja Zlatić
ISBN 978-953-7809-62-1
Broj stranica: 168
Format: 18 x 25 cm

Zbirka sadrži riješene primjere i zadatke za vježbu s rješenjima iz poglavlja Skupovi brojeva, Trokut, Matrice, determinante i linearni sustavi, Vektori, Funkcije, Nizovi i limes niza te Derivacije i primjerne.

KVALITETA 3

Autori : Živko Kondić, Leon Maglić, Duško Pavletić, Ivan Samardžić
ISBN 978-953-6048-84-7
Broj stranica: 311
Format: 20 x 27 cm

Knjiga „Kvaliteta 3“ nastala u sunakladništvu sa Sveučilištem J. J. Strossmayera u Osijeku te Sveučilištem u Rijeci namijenjena je prvenstveno studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, ali se može koristiti i na drugim studijima gdje se izučavaju kolegiji vezani uz kvalitetu. Može imati i širi krug potencijalnih korisnika, od onih koji se prvi put susreću s kvalitetom, do onih koji već imaju određena znanja o kvaliteti. Knjiga obrađuje pojmove: nadzori, logistika, poboljšanja, poslovna izvrsnost, troškovi.

KVALITETA 2

Autori : Živko Kondić, Leon Maglić, Duško Pavletić, Ivan Samardžić
ISBN 978-953-6048-83-0
Broj stranica: 277
Format: 20 x 27 cm

Knjiga „Kvaliteta 2“ nastala u sunakladništvu sa Sveučilištem J. J. Strossmayera u Osijeku te Sveučilištem u Rijeci namijenjena je prvenstveno studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, ali se može koristiti i na drugim studijima gdje se izučavaju kolegiji vezani uz kvalitetu. Može imati i širi krug potencijalnih korisnika, od onih koji se prvi put susreću s kvalitetom, do onih koji već imaju određena znanja o kvaliteti. Knjiga obrađuje pojmove: mjeriteljstvo, normizacija, ustroj, funkcioniranje, statistička kontrola kvalitete.

KVALITETA 1

Autori : Živko Kondić, Leon Maglić, Duško Pavletić, Ivan Samardžić
ISBN 978-953-6048-81-6
Broj stranica: 335
Format: 20 x 27 cm

Knjiga „Kvaliteta 1“ nastala u sunakladništvu sa Sveučilištem J. J. Strossmayera u Osijeku te Sveučilištem u Rijeci namijenjena je prvenstveno studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, ali se može koristiti i na drugim studijima gdje se izučavaju kolegiji vezani uz kvalitetu. Može imati i širi krug potencijalnih korisnika, od onih koji se prvi put susreću s kvalitetom, do onih koji već imaju određena znanja o kvaliteti. Knjiga obrađuje pojmove: fenomen, povijest, gurui, pogledi, načela, statistika.

UPRAVLJANJE LANCIMA OPSKRBE

Autori : Maja Crkvenčić, Krešimir Buntak, Ljudevit Krpan
ISBN 978-953-7809-56-0
Broj stranica: 228
Format: 18 x 25 cm

Tematika knjige, odnosno ovog udžbenika, vezana je uz profesiju za koju danas neki izvori tvrde da se radi o jednoj od šest najtraženijih profesija u budućnosti. Kvalitetnim upravljanjem lancima opskrbe omogućuje se direktan utjecaj na poboljšanje poslovanja organizacija i njihovu konkurentnost. Poseban naglasak dan je primjerima iz prakse koji se kao prilozi nalaze na kraju knjige, a kroz cijelu knjigu se provlače primjeri iz auto-industrije kao jedne od dobrih primjera upravljanja opskrbnim lancima u funkciji osiguranja konkurentnog položaja na tržištu.

PRIRUČNIK ZA OBRADU PODATAKA S RIJEŠENIM PROBLEMIMA IZ STATISTIKE I TEORIJE VJEROJATNOSTI

Autori : Jurica Hižak, Lovorka Gotal Dmitrović, Damir Modrić
ISBN 978-953-7809-61-4
Broj stranica: 123
Format: 18 x 26 cm

Priručnik je namijenjen početnicima u istraživanju, studentima i svima koji osjećaju da im nedostaje znanje statistike. S obzirom na sveprisutnost računala, uključene su i upute za korištenje Excela i Matlaba.

Rezultati pretrage
page 1/10