Prikaz objava
str. 1/12

Upute za kupnju izdanja Sveučilišta Sjever

Izdanja Sveučilišta Sjever moguće je kupiti u Sveučilišnoj knjižnici u Varaždinu i Koprivnici. Za kupnju je potrebno općom uplatnicom ili internetskim/mobilnim bankarstvom na račun Sveučilišta Sjever uplatiti odgovarajuću cijenu knjige te potvrdu o uplati donijeti u Sveučilišnu knjižnicu/proslijediti na mail, gdje knjigu možete i podići/12-16 h.

NAPOMENA: prije izvršenja uplate provjerite je li knjiga dostupna za prodaju: Sveučilišna knjižnica u Varaždinu - 042/493-316, knjiznica.vz@unin.hr Sveučilišna knjižnica u Koprivnici - 048/499-917, knjiznica@unin.hr

PODACI ZA UPLATU

Žiro račun/IBAN Sveučilišta Sjever: HR6123600001102325217

Model: HR67

Poziv na broj: OIB kupca-66142

Opis plaćanja: Autor i naziv knjige, broj komada koji kupujete

Prilozi

3D MODELIRANJE U PRIMJERIMA 3.

Autori: Andrija Bernik, Damir Vusić, Robert Geček

ISBN 978-953-7809-99-7

Broj stranica: 332

Format: 18 x 25 cm

3D modeliranje u primjerima 3. treća je knjiga objavljena od strane Sveučilišta Sjever za potrebe 3D kolegija koji se provode u sklopu sveučilišnoga znanstvenog studija Multimedije Sveučilišta Sjever u Varaždinu.

Posebnost ove knjige je ta što obuhvaća do sada manje poznate programske alate kao što su Substance Painter, alat za fizički korektno osvjetljenje i izradu naprednih teksturnih mapa, ali i Unity 3D - alat za kreiranje 2D/3D računalnih igara i aplikacija. Uz navedene, po prvi puta je uključen i Blender - iznimno kvalitetan besplatni program za 3D računalnu grafiku namijenjen kako početnicima tako i naprednim korisnicima.

Sve to sačinjeno je unutar 10 poglavlja i isto toliko primjera koji olakšavaju shvaćanje apstraktnih dijelova 2D/3D računalne grafike. Knjiga je namijenjena studentskoj populaciji, međutim može služiti i kao podloga samostalnom učenju šire populacije zainteresiranih korisnika za Mayu, Blender, Substance Painter kao i Unity3D ističe doc.dr.sc. Andrija Bernik, suautor knjige i nositelj kolegija za 3D računalnu grafiku na odjelu diplomskog studija Multimedije Sveučilišta Sjever.

ZDRAVSTVENA NJEGA OSOBA OBOLJELIH OD DEMENCIJE

Autor: Melita Sajko

ISBN 9789537809829

Broj stranica: 121

Format: 18 x 25 cm

Porastom broja starijih osoba u populaciji dolazi i do porasta oboljelih od bolesti koje se najčešće javljaju u starijoj životnoj dobi. Jedna od takvih bolesti je i demencija. Starenje je progresivan i ireverzibilan proces što znači da neprestano napre­duje. Počinje rođenjem i završava smrću te se ne može zaustaviti ili pokrenuti u suprotnom smjeru. U Hrvatskoj, kao i u ostatku Europe, bilježi se dramatičan porast broja osoba starijih od 65 godina, što je općeprihvaćena granica starije dobi. Stoga može se očekivati i porast broja osoba kod kojih će biti prisutne bolesti koje se češće javljaju u starijoj životnoj dobi. Nagli porast broja starijih osoba donosi i nove izazove pred socijalni i zdravstveni sustav. U zdravstve­nom sustavu vidljivo je to porastom broja starijih pacijenata sa specifičnom problematikom vezanom i uz procese normalnog starenja, ali i uz pojavu većeg broja patoloških procesa u određenoj populaciji.

MENADŽMENT EKONOMIJE PLATFORMI

Autor: Joško Lozić

ISBN 978-953-7809-93-5

Broj stranica: 345

Format: 21 x 29 cm

Knjiga Menadžment ekonomije platformi otvara temu promjene načina upravljanja poslovnim procesima u poslijeindustrijskom društvu. Temeljni menadžerski alati, kao i temeljne menadžerske strategije iz razdoblja proizvodnje fizičkih proizvoda prolaze kroz proces temeljite rekonstrukcije u modelu formiranja mrežnih efekata.

UREDNIŠTVO : KONCEPTI UREĐIVANJA U PREDDIGITALNO I DIGITALNO DOBA

Autori: Gordana Tkalec, Željko Krušelj

ISBN 978-953-7809-81-2

Broj stranica: 227

Format: 18 x 26 cm

Istraživanja se u ovoj monografiji kreću u nekoliko smjerova, od odgovora na pitanje tko je zapravo urednik i kolika je njegova uloga u stvaranju mišljenja i stava pojedine epohe te rasvjetljavanja uloge urednika u različitim razdobljima i na povijesnim prekretnicama sve do definiranja uredničkoga posla i izazova koji on donosi uz konzultiranje inozemnih, jer hrvatskih gotovo da i nema, znanstvenih i znanstveno-popularnih napisa. Indikativno je da u inozemnim produkcijama, osobito američkima, distinkcija između znanstvenoga i popularnoga nije toliko izražena. Stoga će knjiga pokušati približiti teorijsko i empirijsko istraživanje te biti korisna i sadašnjim i budućim urednicima, kako u medijima, tako i u cjelokupnoj izdavačkoj djelatnosti.

OFSETNI TISAK

Autor: Stanislav Bolanča

ISBN 978-953-7809-79-9

Broj stranica: 131

Format: 18 x 25 cm

"Ofsetni tisak" djelo je koje ne predstavlja samo pregled razvitka ofsetnih tehnika tiska, nego predočava i praktične aspekte njihove primjene. Poseban naglasak stavljen je na suvremeni ofset, s jasnom vizijom ofsetne tiskarske tehnike u budućnosti. Izlaganja u cijelom radu popraćena su ilustracijama što doprinosi preglednosti obrađenog materijala.

 

 

ANTROPOLOŠKO-KOMUNIKOLOŠKI ASPEKTI TANATOLOGIJE : FENOMEN INSPIRACIJE SMRĆU KOJI SU KREIRALI VRIJEME, LJUDI I OBIČAJI

Autor: Nikša Sviličić

ISBN 9789538231049

Broj stranica: 304

Format: 17 x 24 cm

Knjiga Nikše Sviličića "Antropološko-komunikološki aspekti tanatologije : Fenomen inspiracije smrću koji su kreirali vrijeme, ljudi i običaji" predstavlja zanimljivo i i kod nas jedinstveno interdisciplinarno djelo, koje kroz prošlost i suvremenost razmatra semiotičnost smrti, koju autor stavlja u kontekst društvenih normi i vrijednosti, promišljajući pritom i fenomenologiju smrtne kazne kao delikatne metode zaštite i očuvanja društvenog sustava, koja od svog uvođenja izaziva etičke i pravne prijepore. Istovremeno, knjiga propituje, promišlja i analizira i percepciju temeljnih životnih vrijednosti u kontekstu smrtnosti. Naslov je izdan u sunakladništvu sa izdavačkom kućom Funditus d.o.o.

Rezultati pretrage
page 1/12