Prikaz objava
str. 1/9

JEZIK KNJIŽEVNOSTI, ZNANOSTI I MEDIJA

Urednici: Mario Kolar, Gordana Tkalec, Zvonko Kovač
ISBN 978-953-7809-67-6
Broj stranica: 384
Format: 17 x 24 cm

Zbornik donosi dvadeset i pet radova sa 1. Znanstvenih susreta na Sjeveru, održanih 21. i 22. listopada 2016. na Sveučilištu Sjever u Koprivnici. Susreti su bili posvećeni 80. rođendanu akademika Milivoja Solara, rođenog Koprivničanca, pa je središnja tema bio „Jezik književnosti, znanosti i medija“. Radovi uvršteni u zbornik govore o Solarovu znanstvenom djelu te o područjima kojima se bavio, a to su prije svega teorija i povijest književnosti, svjetska književnost, književna interpretacija i poetika mita, a dotiču se i područja kojima se Solar nije najizravnije bavio, ali ih je djelomično obuhvatio u svojem bogatom opusu, kao što su jezik medija i znanosti.

MEDIJSKA PROMIŠLJANJA

Urednici: Dinka Kovačević, Dora Mesić, Maja Mutavdžija
ISBN 978-953-7809-55-3
Broj stranica: 162
Format: 21 x 30 cm

Zbornik radova studenata treće godine preddiplomskog studija Novinarstva i treće godine preddiplomskog stručnog studija Poslovanja i menadžmenta
Radovi su nastali u sklopu kolegija Medijska publika na Sveučilištu Sjever, a koji su zajedno pohađali studenti treće godine preddiplomskog sveučilišnog, odnosno stučnog studija, ali posve drugih smjerova – Novinarstva i Poslovanja i menadžmenta. Razlika u predmetu interesa ove dvije skupine studenata vidljiva je, između ostalog, i u odabiru tema. Naime, studenti su većinom sami predlagali teme svojih radova, odnosno birali neko uže područje vezano uz medijsku publiku koje su detaljnije istraživali i o njemu promišljali.

UDŽBENIK IZ NEUROLOGIJE

Autori: Hrvoje Hećimović, Zrinka Ivanuša
ISBN 978-953-7809-45-4
Broj stranica: 45
Format: 17 x 25 cm

Udžbenik iz neurologije namijenjen je svima koje ovo područje zanima, a prvenstveno studentima medicine, stomatologije i sestrinstva.
Niti jedna znanstvena disciplina nije posljednjih 0-ak godina imala tako brz razvoj kao spoznaje o mozgu, neuroznanost i klinička neurologija. Radi novih informacija o funkciji mozga, neuroznanost se kroz medije približila i široj javnosti, koja danas želi znati više o dijagnostici i liječenju epilepsija, poremećaja kretanja, poremećajima pamćenja, multiploj sklerozi i moždanomudaru. I za njih ovaj udžbenik može biti interesantan.

MODELIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA ZA ZAŠTITU POVRŠINSKIH VODA

Autori: Lovorka Gotal Dmitrović, Vesna Dušak, Marin Milković
ISBN 978-953-7809-43-0
Broj stranica: 160
Format: 25 x 21 cm

Knjiga se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu je obrađena teorija o: složenim inženjerskim sustavima te pristupima za rješavanje problema na modelima tih sustava, modeliranju, prikupljanju podataka, konceptualnim modelima, računalnim modelima(modelima dinamike sustava), vrednovanju simulacijskog modela(testovi).
U drugom dijelu knjige dani su primjeri razvoja modela i to: sustava za pročišćavanje otpadne komunalne vode, sustava za pročišćavanje otpadne industrijske vode, sustava za pročišćavanje površinske vode i kombiniranog pristupa (zaštita površinskih voda).

MODELIRANJE UPRAVLJAČKOG SUSTAVA U CESTOVNOM PROMETU URBANIH PODRUČJA

Autor: Ljudevit Krpan
ISBN 978-953-7809-47-8
Broj stranica: 320
Format: 17 x 25 cm

Problem prometnog preopterećenja cestovnih prometnica urbanih područja prisutan je gotovo u svim razvijenim zemljama. Ograničene prostorne razvojne mogućnosti, ali i nemogućnost dogradnje novih prometnica, uvjetovali su potrebu za iznalaženjem alternativnih rješenja. Početak novog tisućljeća, dinamičan napredak tehnoloških rješenja te njihova implementacija u praksi prisutna je u prometnom sektoru.
U ovoj se znanstvenoj knjizi i sveučilišnom udžbeniku elaborira značenje implementacije sustava automatskog upravljanja cestovnim prometom u urbanim područjima te se predstavljaju modeli vođenja prometa.

BUDUĆNOST MEDIJA

Zbornik radova
ISBN 978-953-7809-33-1
Broj stranica: 319
Format: 16 x 24 cm

Interdisciplinarno promišljanje budućnosti medija predstavljeno u ovome zborniku kroz priloge dvadesetak autora želi sučeliti različite aspekte promišljanja budućnosti medija, te u dijalogu teoretičara, praktičara, umjetnika i drugih stručnjaka pružiti odgovore o smjeru kojim se čovječanstvo uputilo. Ako je medij poruka, središnje pitanje ovog zbornika glasi: Kakve nam poruke o budućnosti šalju mediji?

KREATIVNOST I MEDIJI

Zbornik radova
ISBN 978-953-7809-42-3
Broj stranica: 415
Format: 17 x 24 cm

Dvadesetak autora u zborniku bavi se interdisciplinarnim promišljanjem fenomena kreativnosti u medijima kroz sinergiju različitih teorijskih pristupa, odnosno promišljanja različitih područja primjene kreativnosti (različitih tehnika). Sučeljavajući analize različitih umjetničkih pristupa, kreativnosti u poslovanju, likovnih i/ili dizajnerskih rješenja, kreativnosti u marketinškim promišljanjima i komuniciranju općenito – želimo oblikovati platformu za bolje razumijevanje onog dijela ljudskoga bića koje nas je kroz povijest uvijek vodilo prema naprijed. Otvaramo temu kreativnosti kao idealno mjesto susreta različitih teorijskih praktičkih i poetičkih pristupa, mjesto prepoznavanja, teorijskog i praktičnog nadahnuća.

Rezultati pretrage
page 1/9