Prikaz objava
str. 1/11

ZDRAVSTVENA NJEGA OSOBA OBOLJELIH OD DEMENCIJE

Autor: Melita Sajko

ISBN 9789537809829

Broj stranica: 121

Format: 18 x 25 cm

Porastom broja starijih osoba u populaciji dolazi i do porasta oboljelih od bolesti koje se najčešće javljaju u starijoj životnoj dobi. Jedna od takvih bolesti je i demencija. Starenje je progresivan i ireverzibilan proces što znači da neprestano napre­duje. Počinje rođenjem i završava smrću te se ne može zaustaviti ili pokrenuti u suprotnom smjeru. U Hrvatskoj, kao i u ostatku Europe, bilježi se dramatičan porast broja osoba starijih od 65 godina, što je općeprihvaćena granica starije dobi. Stoga može se očekivati i porast broja osoba kod kojih će biti prisutne bolesti koje se češće javljaju u starijoj životnoj dobi. Nagli porast broja starijih osoba donosi i nove izazove pred socijalni i zdravstveni sustav. U zdravstve­nom sustavu vidljivo je to porastom broja starijih pacijenata sa specifičnom problematikom vezanom i uz procese normalnog starenja, ali i uz pojavu većeg broja patoloških procesa u određenoj populaciji.

MENADŽMENT EKONOMIJE PLATFORMI

Autor: Joško Lozić

ISBN 978-953-7809-93-5

Broj stranica: 345

Format: 21 x 29 cm

Knjiga Menadžment ekonomije platformi otvara temu promjene načina upravljanja poslovnim procesima u poslijeindustrijskom društvu. Temeljni menadžerski alati, kao i temeljne menadžerske strategije iz razdoblja proizvodnje fizičkih proizvoda prolaze kroz proces temeljite rekonstrukcije u modelu formiranja mrežnih efekata.

UREDNIŠTVO : KONCEPTI UREĐIVANJA U PREDDIGITALNO I DIGITALNO DOBA

Autori: Gordana Tkalec, Željko Krušelj

ISBN 978-953-7809-81-2

Broj stranica: 227

Format: 18 x 26 cm

Istraživanja se u ovoj monografiji kreću u nekoliko smjerova, od odgovora na pitanje tko je zapravo urednik i kolika je njegova uloga u stvaranju mišljenja i stava pojedine epohe te rasvjetljavanja uloge urednika u različitim razdobljima i na povijesnim prekretnicama sve do definiranja uredničkoga posla i izazova koji on donosi uz konzultiranje inozemnih, jer hrvatskih gotovo da i nema, znanstvenih i znanstveno-popularnih napisa. Indikativno je da u inozemnim produkcijama, osobito američkima, distinkcija između znanstvenoga i popularnoga nije toliko izražena. Stoga će knjiga pokušati približiti teorijsko i empirijsko istraživanje te biti korisna i sadašnjim i budućim urednicima, kako u medijima, tako i u cjelokupnoj izdavačkoj djelatnosti.

OFSETNI TISAK

Autor: Stanislav Bolanča

ISBN 978-953-7809-79-9

Broj stranica: 131

Format: 18 x 25 cm

"Ofsetni tisak" djelo je koje ne predstavlja samo pregled razvitka ofsetnih tehnika tiska, nego predočava i praktične aspekte njihove primjene. Poseban naglasak stavljen je na suvremeni ofset, s jasnom vizijom ofsetne tiskarske tehnike u budućnosti. Izlaganja u cijelom radu popraćena su ilustracijama što doprinosi preglednosti obrađenog materijala.

 

 

ANTROPOLOŠKO-KOMUNIKOLOŠKI ASPEKTI TANATOLOGIJE : FENOMEN INSPIRACIJE SMRĆU KOJI SU KREIRALI VRIJEME, LJUDI I OBIČAJI

Autor: Nikša Sviličić

ISBN 9789538231049

Broj stranica: 304

Format: 17 x 24 cm

Knjiga Nikše Sviličića "Antropološko-komunikološki aspekti tanatologije : Fenomen inspiracije smrću koji su kreirali vrijeme, ljudi i običaji" predstavlja zanimljivo i i kod nas jedinstveno interdisciplinarno djelo, koje kroz prošlost i suvremenost razmatra semiotičnost smrti, koju autor stavlja u kontekst društvenih normi i vrijednosti, promišljajući pritom i fenomenologiju smrtne kazne kao delikatne metode zaštite i očuvanja društvenog sustava, koja od svog uvođenja izaziva etičke i pravne prijepore. Istovremeno, knjiga propituje, promišlja i analizira i percepciju temeljnih životnih vrijednosti u kontekstu smrtnosti. Naslov je izdan u sunakladništvu sa izdavačkom kućom Funditus d.o.o.

UVOD U ELEKTRONIČKO I MOBILNO POSLOVANJE

Autori: Stojanka Dukić, Branimir Dukić

ISBN 978-953-7809-78-2

Broj stranica: 292

Format: 18 x 25 cm

Ovo djelo rezultat je sinergijskog rada i istraživanja autora kako u polju informacijsko-komunikacijskih tako i u polju ekonomskih znanosti. Knjiga daje trenutni uvid u temelje elektroničkog i mobilnog poslovanja. Intencija je omogućiti današnjim generacijama da razumiju tehnološko-organizacijske aspekte i principe funkcioniranja poslovanja u novom dobu.

 

 

ALATI I METODE USPJEŠNOG MENEDŽERA I

Autori: Branislav Bojanić, Živko Kondić, Krešimir Buntak

ISBN 978-953-7809-60-7

Broj stranica: 294

Format: 20 x 24 cm

Knjiga ˝Alati i metode uspješnog menedžera I ’pokušaj je autora da čitateljima, stručnjacima, studentima i menedžerima približi suvremene alate i metode za rješavanje svagdanjih velikih i manjih problema, te da se na taj način poboljšaju sustavi upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša te zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. Namjera je autora da se materija koristi u proizvodnim i uslužnim organizacijama, kao i u visokoškolskim institucijama gdje se slušaju predmeti vezani uz sustave upravljanja.

 

 

 

Rezultati pretrage
page 1/11