Prikaz objava
str. 1/9

KVALITETA 3

Autori : Živko Kondić, Leon Maglić, Duško Pavletić, Ivan Samardžić
ISBN 978-953-6048-84-7
Broj stranica: 311
Format: 20 x 27 cm

Knjiga „Kvaliteta 3“ nastala u sunakladništvu sa Sveučilištem J. J. Strossmayera u Osijeku te Sveučilištem u Rijeci namijenjena je prvenstveno studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, ali se može koristiti i na drugim studijima gdje se izučavaju kolegiji vezani uz kvalitetu. Može imati i širi krug potencijalnih korisnika, od onih koji se prvi put susreću s kvalitetom, do onih koji već imaju određena znanja o kvaliteti. Knjiga obrađuje pojmove: nadzori, logistika, poboljšanja, poslovna izvrsnost, troškovi.

KVALITETA 2

Autori : Živko Kondić, Leon Maglić, Duško Pavletić, Ivan Samardžić
ISBN 978-953-6048-83-0
Broj stranica: 277
Format: 20 x 27 cm

Knjiga „Kvaliteta 2“ nastala u sunakladništvu sa Sveučilištem J. J. Strossmayera u Osijeku te Sveučilištem u Rijeci namijenjena je prvenstveno studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, ali se može koristiti i na drugim studijima gdje se izučavaju kolegiji vezani uz kvalitetu. Može imati i širi krug potencijalnih korisnika, od onih koji se prvi put susreću s kvalitetom, do onih koji već imaju određena znanja o kvaliteti. Knjiga obrađuje pojmove: mjeriteljstvo, normizacija, ustroj, funkcioniranje, statistička kontrola kvalitete.

KVALITETA 1

Autori : Živko Kondić, Leon Maglić, Duško Pavletić, Ivan Samardžić
ISBN 978-953-6048-81-6
Broj stranica: 335
Format: 20 x 27 cm

Knjiga „Kvaliteta 1“ nastala u sunakladništvu sa Sveučilištem J. J. Strossmayera u Osijeku te Sveučilištem u Rijeci namijenjena je prvenstveno studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, ali se može koristiti i na drugim studijima gdje se izučavaju kolegiji vezani uz kvalitetu. Može imati i širi krug potencijalnih korisnika, od onih koji se prvi put susreću s kvalitetom, do onih koji već imaju određena znanja o kvaliteti. Knjiga obrađuje pojmove: fenomen, povijest, gurui, pogledi, načela, statistika.

UPRAVLJANJE LANCIMA OPSKRBE

Autori : Maja Crkvenčić, Krešimir Buntak, Ljudevit Krpan
ISBN 978-953-7809-56-0
Broj stranica: 228
Format: 18 x 25 cm

Tematika knjige, odnosno ovog udžbenika, vezana je uz profesiju za koju danas neki izvori tvrde da se radi o jednoj od šest najtraženijih profesija u budućnosti. Kvalitetnim upravljanjem lancima opskrbe omogućuje se direktan utjecaj na poboljšanje poslovanja organizacija i njihovu konkurentnost. Poseban naglasak dan je primjerima iz prakse koji se kao prilozi nalaze na kraju knjige, a kroz cijelu knjigu se provlače primjeri iz auto-industrije kao jedne od dobrih primjera upravljanja opskrbnim lancima u funkciji osiguranja konkurentnog položaja na tržištu.

PRIRUČNIK ZA OBRADU PODATAKA S RIJEŠENIM PROBLEMIMA IZ STATISTIKE I TEORIJE VJEROJATNOSTI

Autori : Jurica Hižak, Lovorka Gotal Dmitrović, Damir Modrić
ISBN 978-953-7809-61-4
Broj stranica: 123
Format: 18 x 26 cm

Priručnik je namijenjen početnicima u istraživanju, studentima i svima koji osjećaju da im nedostaje znanje statistike. S obzirom na sveprisutnost računala, uključene su i upute za korištenje Excela i Matlaba.

OBRADA BITMAP GRAFIKE: TEORIJA, PRIMJERI, ZADACI

Autori : Snježana Ivančić Valenko, Anja Zorko, Nikolina Bolčević Horvatić
ISBN 978-953-7809-68-3
Broj stranica: 173
Format: 19 x 26 cm

Ova autorizirana predavanja sastoje se od 11 poglavlja u kojima se isprepliće teorijski dio s praktičnim primjerima.
Svi primjeri rađeni su u inačici programa Adobe Photoshop CS6.

JEZIK KNJIŽEVNOSTI, ZNANOSTI I MEDIJA

Urednici: Mario Kolar, Gordana Tkalec, Zvonko Kovač
ISBN 978-953-7809-67-6
Broj stranica: 384
Format: 17 x 24 cm

Zbornik donosi dvadeset i pet radova sa 1. Znanstvenih susreta na Sjeveru, održanih 21. i 22. listopada 2016. na Sveučilištu Sjever u Koprivnici. Susreti su bili posvećeni 80. rođendanu akademika Milivoja Solara, rođenog Koprivničanca, pa je središnja tema bio „Jezik književnosti, znanosti i medija“. Radovi uvršteni u zbornik govore o Solarovu znanstvenom djelu te o područjima kojima se bavio, a to su prije svega teorija i povijest književnosti, svjetska književnost, književna interpretacija i poetika mita, a dotiču se i područja kojima se Solar nije najizravnije bavio, ali ih je djelomično obuhvatio u svojem bogatom opusu, kao što su jezik medija i znanosti.

Rezultati pretrage
page 1/9