Prikaz objava
str. 1/15

MATEMATIKA 2 - ZBIRKA RIJEŠENIH PRIMJERA I ZADATAKA ZA TEHNIČKE STUDIJE

Autori: Damira Keček, Nataša Lončarić, Sanja Loparić
ISBN: 978-953-7986-58-2
Broj stranica: 120
Format: 18 x 25 cm

Zbirka sadrži riješene primjere i zadatke za vježbu s rješenjima iz poglavlja Neodređeni integrali, Određeni integrali i primjena te Diferencijalne jednadžbe.

MEDIJSKO PRAVO

Autor: Goran Vojković
ISBN: 978-953-7986-59-9
Broj stranica: 168
Format: 21 x 29 cm

Republika Hrvatska pravni okvir medija temelji na dva propisa: Zakonu o medijima i Zakonu o elektroničkim medijima. Zakon o medijima općeniti je zakon (lat. lex generalis) koji se odnosi na sve vrste medija. Za razliku od njega, Zakon o elektroničkim medijima je posebni zakon (lat. lex specialis) koji se odnosi samo na elektroničke medije.

OSNOVE NUTRICIONIZMA, DIJETETIKA I GASTRONOMIJA

Autori: Natalija Uršulin-Trstenjak, Angela Vasileska
ISBN 978-953-7986-45-2
Broj stranica: 195
Format: 21 x 28 cm

Ovaj udžbenik predstavlja prikaz materijala vezanog za veliko i značajno područje koje govori o hrani. Pristup hrani kao nečemu što ljudima služi za konzumaciju u „prerađenom, djelomično prerađenom ili neprerađenom“ obliku predstavljen je s aspekta tri velika područja: nutricionizma, dijetetike i gastronomije.
Sva se ta područja međusobno isprepleću čineći cjelinu. Tako će se i studentima koji se u svom obrazovanju susreću s ovom tematikom, ali i drugim čitateljima dati uvid u neraskidivu poveznicu obrađenih poglavlja.
Nutricionizam, kao krovno područje ovog materijala, prikazuje razvojni put i put budućnosti znanosti o prehrani dajući pregled osnovnih sastojaka hrane i njihovu važnost za zdravlje, upoznaje s postulatima pravilne prehrane općenito i klasificirano za pojedine dobne skupine, ali i upoznaje s ostalim oblicima prehrane.
Dijetetika je na svom razvojnom putu bila interesom mnogih sa spoznajama da određena prehrana može spriječiti nastanak raznih bolesti ili ublažiti njihove učinke. Na to ukazuje i ovaj udžbenik kroz cjeloviti prikaz povezanosti hrane i čovjeka, sve od uloge funkcioniranja probavnog sustava, energetskog metabolizma, procjene nutritivnog statusa, planiranja dnevnog obroka do dijetoterapije pojedinih sustava i njihovih bolesti.
Gastronomija, odnosno tekst vezan za gastronomiju, daje uvid u njezin povijesni razvoj, trendove i usluge gastronomije. Obuhvaća i savoir-vivre (fr. know-how – znati kako) vezan za ritual konzumacije hrane na svim kontinentima s osnovnim obilježjima tradicije i sadašnjostima kuhinje pojedinih pripadajućih zemalja. Isto tako, prikazuje doprinos održive gastronomije s ciljem postizanja poboljšanja prehrane ljudi, odnosno zdravlja, kao i utjecaj religije na gastronomske tijekove.

PROAKTIVNO STARENJE

Autori: Irena Canjuga, Manuela Filipec, Anica Kuzmić, Goran Kozina
ISBN 978-953-7986-28-5
Broj stranica: 187
Format: 19 x 23 cm

Udžbenik Proaktivno starenje na sistematičan, pregledan i ilustrativan način razrađuje koncept starenja i zdravih stilova života. Budući da su u udžbeniku prikazane praktične strategije očuvanja funkcijskih sposobnosti osoba starije životne dobi, autori su stavili naglasak na kreiranje i primjenu mnoštva fotografija snimljenih i u kabinetima Sveučilišta Sjever i u domaćem okruženju, kako bi se na autentičan način prikazalo vježbanje prilagođeno starijim osobama.

MINIMALNO INVAZIVNI POSTUPCI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE BOLNIH STANJA KRALJEŽNICE

Autor: Karlo Houra
ISBN 978-953-7986-27-8
Broj stranica: 235
Format: 20 x 28 cm

Upotreba minimalno invazivnih intervencija u dijagnosticiranju liječenju ljudi s bolnom kralježnicom relativno je mlado područje u svjetskoj medicini koje se etabliralo tek unazad nekoliko desetljeća dok je u Hrvatskoj u svojim začetcima. Cilj ovog slikovnog udžbenika je prikazati opis opreme potrebne za izvođenje minimalno invazivnih intervencija, kao i osnove funkcioniranja RTG uređaja i zaštite od zračenja. Sustavan pregled dijagnostičkih minimalno invazivnih intervencija sa osnovama anatomije te detaljan način tehnike izvođenja popraćen stvarnim RTG snimkama. Obrađene su i minimalno invazivne terapijske intervencije također uz detaljan prikaz tehnike izvođenja i slikoviti prikaz na realnim RTG snimkama, procedure blokade, neurolize simpatičkih ganglija, blokade, implantacije stimulatora kralježničke moždine. Posljednje je poglavlje sinopsis u obliku algoritama koji će liječnicima pomoći u pristupu bolesniku s bolnim stanjima vratne i slabinske kralježnice.

U SVIJETU MEDIJSKOGA TEKSTA

Autor: Marina Biti
ISBN 978-953-7986-37-7
Broj stranica: 252
Format: 18 x 25 cm

U monografiji "U svijetu medijskog teksta" problematiziraju se pitanja medijske tekstualnosti iz različitih perspektiva koje se uobličuju kao rasprave organizirane u pet poglavlja. Raspravlja se o suodnosu tradicionalnog i medijskog teksta, o genezi i fenomenologiji medijskog teksta, o digitalnoretoričkim praksama te interediscipliniranim okvirima izučavanja medijskih predložaka, kao i o pragmatičkim aspektima medijski posredovane komunikacije.U zaključnom se poglavlju upućuje na pretpostavke medijske (digitalne) pismenosti.

ELEKTROMEHANIČKI I ELEKTRONIČKI PRETVARAČI : ZA STUDENTE MEHATRONIKE

Autor: Josip Nađ
ISBN 978-953-7986-36-0
Broj stranica: 165
Format: 18 x 25 cm

Udžbenik za studente mehatronike. Obrađene su tri velike cjeline: elektromehanički pretvarači (standardni i specijalni električni strojevi), elektronički pretvarači i elektromotorni pogoni.

Rezultati pretrage
page 1/15