Popis projekata

COST IC1105: 3D Content Creation, Coding and Transmission over Future Media Networks (3D-Contournet)
Voditelj projekta: Prof. Pedro Assuncao
Suradnici sa Sveučilišta Sjever: doc. dr. sc. Emil Dumić
Trajanje: 2012. - 2016.


MAKING OF THE SOCIALIST MAN: CROATIAN SOCIETY AND THE IDEOLOGY OF YUGOSLAV SOCIALISM
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Igor Duda
Suradnici sa Sveučilišta Sjever: doc. dr. sc. Magdalena Najbar-Agičić
Trajanje: 2014. -


UTJECAJ SOCIJALNIH MREŽA U DRUŠTVU ZNANJA
Šifra projekta: 194-1001677-1501
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Darko Polšek
Suradnici sa Sveučilišta Sjever: doc. dr. sc. Anica Hunjet
Trajanje: 2006. - 2012.


KVANTNA TEORIJA POLJA, NEKOMUTATIVNI PROSTORI I SIMETRIJE
Šifra projekta: 098-000000-2865
Voditelj projekta: dr. sc. Stjepan Meljanac
Suradnici sa Sveučilišta Sjever: doc. dr. sc. Marko Stojić
Trajanje: 2007. - 2014.


LIEVE GRUPE, INTEGRABILNI SUSTAVI I SIMETRIJE
Šifra projekta: 177-0372794-2816
Voditelj projekta: dr. sc. Saša Krešić-Jurić
Suradnici sa Sveučilišta Sjever: doc. dr. sc. Marko Stojić
Trajanje: 2007. - 2012.


BIOAKTIVNE KOMPONENTE U HRANI – PROMJENE UZROKOVANE PRIMJENOM I ČUVANJEM
Šifra projekta: 058-0580696-2808
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Nada Vahčić
Suradnici sa Sveučilišta Sjever: dr. sc. Natalija Uršulin Trstenjak
Trajanje: 2007. - 2013.


EVALUACIJA KVANTITATIVNIH I KVALITATIVNIH KRITERIJA PROCESA GRAFIČKE REPRODUKCIJE
Šifra projekta: 128-1281955-1960
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Nikola Mrvac
Suradnici sa Sveučilišta Sjever: prof. dr. sc. Marin Milković, doc. dr. sc. Mario Tomiša, doc. dr. sc. Anica Hunjet, doc. dr. sc. Damir Vusić i doc. dr. sc. Damir Modrić
Trajanje: 2007. - 2013.


STUDIJ TEHNOLOŠKIH ČIMBENIKA GRAFIČKOG DIZAJNA ZA SUSTAVNO UNAPREĐENJE KVALITETE
Šifra projekta: 128-1281955-1962
Voditelj projekta: red. prof. dr.sc. Stanislav Bolanča
Suradnici sa Sveučilišta Sjever: izv. prof. dr. sc. Nikola Mrvac
Trajanje: 2007. - 2014.


ANALITIČKI MODEL PRAĆENJA NOVIH OBRAZOVNIH TEHNOLOGIJA U CJELOŽIVOTNOM UČENJU
Šifra projekta: 227-2271694-1699
Glavni istraživač: red. prof. u tr. zv. dr. sc. Vladimir Šimović
Suradnici sa Sveučilišta Sjever: prof. dr. sc. Marin Milković, doc. dr. sc. Winton Afrić, izv. prof. dr. sc. Goran Kozina te doc. dr. sc. Franjo Maletić
Trajanje: 2007. - 2014.


INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCIJE EDUKATORA
Šifra projekta: 227-2271694-1166
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ljubica Bakić Tomić
Suradnici sa Sveučilišta Sjever: prof. dr. sc. Marin Milković
Trajanje: 2007. - 2014.


HRVATSKA HISTORIOGRAFIJA I NASTAVA POVIJESTI (XIX. I XX. STOLJEĆE)
Voditelj projekta:
Suradnici sa Sveučilišta Sjever: doc. dr. sc. Magdalena Najbar-Agičić
Trajanje: 2007. - 2009.


ISTRAŽIVANJE DUGOTRAJNIH POSLJEDICA RATNIH ZBIVANJA NA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA
Šifra projekta: 219-1080315-0288
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Dinko Puntarić
Trajanje: 2007. - 2014.


ZDRAVLJE NA RADU I ZDRAVI OKOLIŠ
Šifra projekta: 108-1080316-0300
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović
Suradnici sa Sveučilišta Sjever: prof. dr. sc. Dinko Puntarić
Trajanje: 2007. - 2012.


UNAPREĐENJE RADNIH TOKOVA U PROCESIMA GRAFIČKE REPRODUKCIJE
Šifra projekta: 128-1281957-1956
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Vilko Žiljak
Suradnici sa Sveučilišta Sjever: izv. prof. dr. sc. Mario Barišić
Trajanje: 2007. -


PREDVIĐANJE, MOTRENJE I ZAŠTITA OD BUKE
Šifra projekta: 036-0361630-1633
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović
Suradnici sa Sveučilišta Sjever: izv. prof. dr. sc. Siniša Fajt
Trajanje: 2007. -


ZNAČAJKE PROIZVODA ZA SVEUKUPNU REALIZACIJU PROIZVODA KOD BRZE PROIZVODNJE
Šifra projekta: 152-1521473-3111
Voditelj projekta: Red. prof. u tr. zv. dr. sc. Milan Kljain
Trajanje: 2007. - 2014.


ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I RAZMJENA ZNANJA U ELEKTRONIČKOM OBRAZOVNOM OKRUŽENJU
Šifra projekta: 130-1301799-1755
Voditelj projekta: Red. prof. u tr. zv. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić
Trajanje: 2007. - 2014.


ISTRAŽIVANJE NOVIH VIŠENAMJENSKIH BOJILA I OPTIČKIH BJELILA
Šifra projekta: 117-0000000-3283
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Vesna Tralić-Kulenović
Suradnici sa Sveučilišta Sjever: doc. dr. sc. Anica Hunjet
Trajanje: 2008. - 2012.


JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE - BOLJA INTEGRACIJA ROMSKE DJECE U OBRAZOVNI SUSTAV RH
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ljubica Bakić Tomić
Suradnici sa Sveučilišta Sjever: izv. prof. dr. sc. Vinko Višnjić
Trajanje: 2012. - 2013.


DIJAGNOSTIČKA ZNAČAJNOST ODREĐIVANJA IZOFORME P2PSA PROSTATA SPECIFIČNOG ANTIGENA (PSA) KOD BOLESNIKA SA SUMNJOM NA KARCINOM PROSTATE
Voditelj projekta: Dr. sc. Zoran Peršec
Trajanje: 2012. - 2014.


VREDNOVANJE KVALITETE MULTIMEDIJSKIH EDUKACIJSKIH PROSTORA I SUSTAVA
Šifra projekta: 1985220
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Siniša Fajt
Suradnici sa Sveučilišta Sjever: red. prof. dr. sc. Vladimir Šimović, prof. dr. sc. Ljubica Bakić Tomić, prof. dr. sc. Marin Milković, izv. prof. dr. sc. Goran Kozina
Trajanje: 2013. - 2014.