Prikaz objava
str. 1/1

Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena postojeće zgrade praonice u sklopu bivše vojarne u studentski restoran i caffe bar SC Koprivnica

Savjetovanje o Otvorenom postupku javne nabave za Rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu postojeće zgrade praonice u sklopu bivše vojarne u studentski restoran i caffe bar SC Koprivnica ostaje otvoreno do 02. ožujka 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Sveučilište Sjever na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Javna nabava – savjetovanja

Sveučilište Sjever je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) obvezan, prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ( male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Rezultati pretrage
page 1/1