Pravilnik provjere posebnih znanja, ak.god. 2021/2022

Upisi na preddiplomski sveučilišni odjel (studij) Medijski dizajn mogući su samo na temelju provođenja postupka provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.
Više o provođenju navedenog postupka pročitajte u Pravilniku o postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

-važno: studenti ne moraju ispunjavati Prijavu za upis - prijava je putem portala postani-student. Mape se šalju poštom na adresu Sveučilišta: Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica

Trošak uplate razredbenog postupka /100,00kn/ - potvrdu o uplati potrebno je poslati poštom zajedno sa mapom, uplate se vrše na IBAN HR61 23600001102325217, model 67, poziv na broj oib studenta-652646


Rokovi za provedbu Provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti - državna matura:
 
do 27.06.2021. rok za prijavu studijskog programa putem NISpVU (postani-student.hr)
 
od  07.06.2021. do 27.06.2021.- detalji će se nalaziti u Natječaju za upis na početnoj web stranici unin.hr rok za zaprimanje mapa- mape se šalju poštom. Radovi u mapi i mapa ne smiju sadržavati ime i prezime. Mapa radova treba sadržavati životopis, pismo motivacije i radove pristupnika. Mapa mora sadržavati 10 do 20 originalnih radova (crteži, skice, slike, animacija, video rad, zvučni rad, fotografija). Veličina mape mora biti od A3 do B2, tj. približno od 42x29 cm do 70x50 cm. Pismo motivacije ne smije sadržavati ime i prezime pristupnika. Životopis može sadržavati ime i prezime pristupnika.
 
 28.06.2021-02.07.2021. pregled mapa pristupnika
 
 05. i 06.07.2021.  -intervjui pristupnika-
 
 -- --
 
 do 09.07.2021. slanje rang liste NISpVU; objava rang lista
 
od 21.07.2021. provođenje upisa - točan datum bit će objavljen naknadno

 

Privitci