Pravilnik provjere posebnih znanja, ak.god. 2024./2025.

Upisi na sveučilišni prijediplomski studij Medijski dizajn mogući su samo na temelju provođenja postupka provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.
Više o provođenju navedenog postupka pročitajte u Pravilniku o postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

-važno: studenti ne moraju ispunjavati Prijavu za upis - prijava je putem portala postani-student.

Privola koja se popunjava i dostavlja uz mapu radova nalazi se na linku

Mapa radova i intervju su obvezni  dio provođenja postupka provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

Trošak uplate razredbenog postupka /13,27 eura/, uplate se vrše na IBAN HR 4923900011101386168, model 67, poziv na broj oib studenta-652646

Rokovi i termini:

LJETNI ROK

-do 23.6.2024. - rok za prijavu studijskog programa preko postani-student.hr

-od ________ - rok za zaprimanje mapa (detalji se nalaze u Pravilniku)

-INTERVJUI pristupnika - točni termini bit će objavljeni

-do 8.7.2024. - slanje rang liste NISpVU; objava rang lista je 17.7.2024. iza 15:00 sati

-od 18.7.2024. nadalje - predviđeni termini upisa - točan termin upisa bit će objavljen na glavnoj web stranici, www.unin.hr

JESENSKI ROK

-do 5.9.2024. - rok za prijavu studijskog programa preko postani-student.hr

-od ______________ - rok za zaprimanje mapa (detalji se nalaze u Pravilniku)

-INTERVJUI pristupnika - točni termini bit će objavljeni

-do 13.9.2024. - slanje rang liste NISpVU; objava rang lista je 18.9.2024. iza 15:00 sati

-od 19.9.2024. nadalje - predviđeni termini upisa - točan termin upisa bit će objavljen na glavnoj web stranici, www.unin.hr


Privitci