Pravilnik provjere posebnih znanja, ak.god. 2023./2024.

Upisi na sveučilišni prijediplomski studij Medijski dizajn mogući su samo na temelju provođenja postupka provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.
Više o provođenju navedenog postupka pročitajte u Pravilniku o postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti. (link na Pravilnik)

-važno: studenti ne moraju ispunjavati Prijavu za upis - prijava je putem portala postani-student. Mape se šalju poštom na adresu Sveučilišta: Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica, zajedno s životopisom i pismom motivacije.

Privola koja se popunjava i dostavlja uz mapu radova nalazi se na linku

Mapa radova i intervju su obvezni  dio provođenja postupka provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

Trošak uplate razredbenog postupka /13,27 eura, odnosno 100,00 kuna/ - potvrdu o uplati potrebno je poslati poštom zajedno sa mapom, uplate se vrše na IBAN HR61 23600001102325217, model 67, poziv na broj oib studenta-652646

Rokovi i termini:

LJETNI ROK

-do 25.6.2023. - rok za prijavu studijskog programa preko postani-student.hr

-od 1.6.2023. do 23.6.2023. - rok za zaprimanje mapa (detalji se nalaze u Pravilniku), mape se šalju poštom na Sveučilište Sjever, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica

-od 26.6.2023. do 30.6.2023. - pregled mapa pristupnika. Kandidatima će na mail adrese dostavljene sa mapom radova biti poslane lozinke mapa, a pod kojima će se iste bodovati

-INTERVJUI pristupnika - točni termini bit će kandidatima poslani na mail zajedno sa lozinkom mape (intervjui se održavaju u tjednu 3.-7.7.2023.)

-do 10.7.2023. - slanje rang liste NISpVU; objava rang lista je 19.7.2023. iza 15:00 sati

-od 20.7.2023. nadalje - predviđeni termini upisa - točan termin upisa bit će objavljen na glavnoj web stranici, www.unin.hr


Privitci