Pravilnik provjere posebnih znanja, ak.god. 2019/2020 - jesenski rok

Upisi na preddiplomski sveučilišni odjel (studij) Medijski dizajn mogući su samo na temelju provođenja postupka provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.
Više o provođenju navedenog postupka pročitajte u Pravilniku o postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

-važno: studenti ne moraju ispunjavati Prijavu za upis - prijava je putem portala postani-student.

Trošak uplate razredbenog postupka /100,00kn/ - potvrdu o uplati potrebno je donijeti na dan intervjua; IBAN HR61 23600001102325217, model 67, poziv na broj oib studenta-652646


Rokovi za provedbu Provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti - državna matura:
do 08.09.2019. rok za prijavu studijskog programa putem NISpVU (postani-student.hr)
02.09.-09.09.2019. (12-16h) - izuzev vikenda rok za zaprimanje mapa i podnošenja prijave u studentskoj referadi Sveučilišta. Radovi u mapi i mapa ne smiju sadržavati ime i prezime. Mapa radova treba sadržavati životopis, pismo motivacije i radove pristupnika. Mapa mora sadržavati 10 do 20 originalnih radova (crteži, skice, slike, animacija, video rad, zvučni rad, fotografija). Veličina mape mora biti od A3 do B2, tj. približno od 42x29 cm do 70x50 cm. Pismo motivacije ne smije sadržavati ime i prezime pristupnika. Životopis može sadržavati ime i prezime pristupnika.
 10.09.2019. pregled mapa pristupnika
 12.09.2019. - intervjui od 10:00 h, svi prijavljeni kandidati. Ukoliko je kandidat spriječen, intervjuu može pristupiti 11.09. u 16:00h
 13.09.2019. slanje rang liste NISpVU; objava rang lista - 17.09.2019. iza 16:00 sati
od 18.09.2019. provođenje upisa - točan datum bit će objavljen naknadno


Privitci