Pravilnik provjere posebnih znanja, ak.god. 2018/2019

Upisi na preddiplomski sveučilišni odjel (studij) Medijski dizajn mogući su samo na temelju provođenja postupka provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.
Više o provođenju navedenog postupka pročitajte u Pravilniku o postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.


Rokovi za provedbu Provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti - državna matura:
do 25.06.2018. rok za prijavu studijskog programa putem NISpVU (postani-student.hr)
01.06.2018. - 27.06.2018. rok za zaprimanje mapa i podnošenja prijave u studentskoj referadi Sveučilišta. Radovi u mapi i mapa ne smiju sadržavati ime i prezime. Mapa radova treba sadržavati životopis, pismo motivacije i radove pristupnika. Mapa mora sadržavati 10 do 20 originalnih radova (crteži, skice, slike, animacija, video rad, zvučni rad, fotografija). Veličina mape mora biti od A3 do B2, tj. približno od 42x29 cm do 70x50 cm. Pismo motivacije ne smije sadržavati ime i prezime pristupnika. Životopis može sadržavati ime i prezime pristupnika. Rok za dostavu mape radova, životopis i pismo motivacije je utorak, 26.06.2018. do 16:00h, na adresu studentske službe SC Koprivnica.
 28.06.2018. - 29.06.2018. pregled mapa pristupnika
 29.06.2018. obavijest o održavanju intervjua  -  bit će objavljena na www.unin.hr
 02.07.2018. - 04.07.2018. održavanje intervjua
 06.07.2018. slanje rang liste NISpVU; objava rang lista - 16.07.2018. iza 16:00 sati
od 17.07.2018. provođenje upisa - točan datum bit će objavljen naknadno

Rokovi za provedbu Provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti - prijave putem studentske referade - studenti 24+:
do 26.06.2018. rok za prijavu (putem obrasca Prijave - u prilogu) i primanje mapa u studentskoj referadi Sveučilišta, SC Koprivnica
28.06.2018. - 29.06.2018. pregled mapa pristupnika
 29.06.2018.
obavijest o održavanju intervjua  -  bit će objavljena na www.unin.hr
02.07.2018. - 04.07.2018. održavanje intervjua
 do 16.07.2018. objava rang liste na oglasnoj ploči i web stranici Sveučilišta
od 17.07.2018. provođenje upisa - točan datum bit će objavljen naknadno

Privitci