Pravilnik provjere posebnih znanja, ak.god. 2024./2025.

Upisi na sveučilišni prijediplomski studij Medijski dizajn mogući su samo na temelju provođenja postupka provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.
Više o provođenju navedenog postupka pročitajte u Pravilniku o postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

-važno: studenti ne moraju ispunjavati Prijavu za upis - prijava je putem portala postani-student.

Privola koja se popunjava i dostavlja uz mapu radova nalazi se na linku

Mapa radova i intervju su obvezni  dio provođenja postupka provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

Trošak uplate razredbenog postupka izosi 13,27 eura te se vrši na IBAN HR 4923900011101386168, model 67, poziv na broj oib studenta-652646 i prilaže se zajedno s mapom radova.

Rokovi i termini:

LJETNI ROK

-do 23.6.2024. - rok za prijavu studijskog programa preko postani-student.hr

-24.6.2024 - uputa za upload pristupnicima putem maila iz referade (šifra pristupnika i pristupni podaci za upload obrasce)

-od 24.6. do 30.6. (do 23:59) - rok za zaprimanje mapa (mape će se uploadati putem online obrasca)

-objava zadatka: 27.6. u 9:00h

-rok za zaprimanje zadatka: 30.6. do 23:59h

-pristupnici će biti obaviješteni oko rasporeda za intervjue 1.7.

-INTERVJU pristupnika: 3.7. i 4.7.2024.

-do 8.7.2024. - slanje rang liste NISpVU; objava rang lista je 17.7.2024. iza 15:00 sati

-od 18.7.2024. nadalje - predviđeni termini upisa - točan termin upisa bit će objavljen na glavnoj web stranici, www.unin.hr

JESENSKI ROK

-do 5.9.2024. - rok za prijavu studijskog programa preko postani-student.hr

-6.9.2024 - uputa za upload pristupnicima putem maila iz referade

-od 6.9. do 8.9. (do 23:59) - rok za zaprimanje mapa (mape će se uploadati putem online obrasca)

-objava zadatka:. 6.9. u 9:00h

-rok za zaprimanje zadatka: 8.9. do 23:59h

-pristupnici će biti obaviješteni oko rasporeda za intervjue.

-INTERVJU pristupnika:. 11.9.2024.

-do 13.9.2024. - slanje rang liste NISpVU; objava rang lista je 18.9.2024. iza 15:00 sati

-od 19.9.2024. nadalje - predviđeni termini upisa - točan termin upisa bit će objavljen na glavnoj web stranici, www.unin.hr

-odvojene prijavnice (formulari) za mapu i za zadatak

-šifre dodjeljuje referada i šalje kandidatima

-kandidati upisuju šifru prilikom uploada mape / zadatka