Pravilnik provjere posebnih znanja, ak.god. 2022./2023.

Upisi na preddiplomski sveučilišni odjel (studij) Medijski dizajn mogući su samo na temelju provođenja postupka provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.
Više o provođenju navedenog postupka pročitajte u Pravilniku o postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti. (link na Pravilnik)

-važno: studenti ne moraju ispunjavati Prijavu za upis - prijava je putem portala postani-student. Mape se šalju poštom na adresu Sveučilišta: Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica

Privola koja se popunjava i dostavlja uz mapu radova nalazi se na linku

Mapa radova i intervju su obvezni  dio provođenja postupka provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

Trošak uplate razredbenog postupka /100,00kn/ - potvrdu o uplati potrebno je poslati poštom zajedno sa mapom, uplate se vrše na IBAN HR61 23600001102325217, model 67, poziv na broj oib studenta-652646

Rokovi i termini:

JESENSKI ROK

-do 8.9.2022. - rok za prijavu studijskog programa preko postani-student.hr

-od 29.8.2022. do 8.9.2022. - rok za zaprimanje mapa (detalji se nalaze u Pravilniku), mape se šalju poštom na Sveučilište Sjever, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica

-9.9.2022. - pregled mapa pristupnika

-INTERVJUI pristupnika - 12.9.2022., u 14 h u A102 (I kat)

-do 14.9.2022. - slanje rang liste NISpVU; objava rang lista

-od 20.9.2022. - upisi - točan termin upisa bit će objavljen na glavnoj web stranici, www.unin.hr

LJETNI ROK

-do 26.6.2022. - rok za prijavu studijskog programa preko postani-student.hr

-od 6.6.2022. do 26.6.2022. - rok za zaprimanje mapa (detalji se nalaze u Pravilniku), mape se šalju poštom na Sveučilište Sjever, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica

-od 27.6.2022. do 1.7.022. - pregled mapa pristupnika

-INTERVJUI pristupnika - točni termini bit će objavljeni u nastavku ove obavijesti (intervjui se održavaju u tjednu 4.-7.7.2022. )

-do 7.7.2022. - slanje rang liste NISpVU; objava rang lista

-od 19.7.2022. - upisi - točan termin upisa bit će objavljen na glavnoj web stranici, www.unin.hr


Privitci