Raspored predavanja

Online izvođenje nastave

Obzirom na epidemiološku situaciju u Varaždinskoj županiji te obzirom na protuepidemijske mjere donesene na razini županije i države, Sveučilište Sjever će u iduća dva tjedna (23.11.2020. - 05.12.2020.) nastavu izvoditi online.
Nastava ide prema tekućim rasporedima objavljenim na webu, ali su kontaktni termini (ukoliko su u rasporedu) prebačeni na online način izvođenja.
Prisutnost na online nastavi dokazuje se (sukladno Pravilniku o studiranju Sveučilišta Sjever) upaljenom kamerom tijekom cijele nastave i aktivnim sudjelovanjem u istoj.

Sanja Šolić, pročelnica Odjela za strojarstvo