Pročelnici odjela

Za odjelnog pročelnika može biti izabran nastavnik u znanstveno-nastavnom odnosno umjetničko-nastavnom zvanju.
Odjelnog pročelnika bira odjelno stručno vijeće natpolovičnom većinom glasova svih članova, nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja rektora o programu rada kandidata za pročelnika.
Odjelnog pročelnika potvrđuje Senat.
Odjelni se pročelnik bira na vrijeme od 3 (tri) godine.
Odjelni je pročelnik za svoj rad odgovoran rektoru, Senatu i Stručnom vijeću odjela.

Pročelnici / v.d. pročelnika odjela/odsjeka Sveučilišta Sjever su:

1) Odjel za sestrinstvo
Marijana Neuberg
Izv. prof. dr. sc. Marijana Neuberg
E-mail: marijana.neuberg@unin.hr

Odsjek za sestrinstvo
Rosana Ribić
Izv. prof. dr. sc. Rosana Ribić
E-mail: rosana.ribic@unin.hr

2) Odjel za strojarstvo
Sanja Šolić
Izv.prof. dr.sc. Sanja Šolić
E-mail: sanja.solic@unin.hr

Odsjek za proizvodno strojarstvo
Tomislav Veliki
Doc.dr.sc. Tomislav Veliki
E-mail: tomislav.veliki@unin.hr

3) Odjel za multimediju
Robert Geček
Doc. art. Robert Geček
E-mail: robert.gecek@unin.hr

Odsjek za multimediju oblikovanje i primjenu
Petar Miljković
Izv.prof. dr. sc. Petar Miljković
E-mail: petar.miljkovic@unin.hr

4) Odjel za graditeljstvo
Božo Soldo
Prof. dr.sc. Božo Soldo
E-mail: bozo.soldo@unin.hr

Odsjek za graditeljstvo
Željko Kos
Doc.dr.sc. Željko Kos
E-mail: zeljko.kos@unin.hr

5) Odjel za ekonomiju
Ante Rončević
Prof.dr.sc. Ante Rončević
E-mail: ante.roncevic@unin.hr

Odsjek za poduzetništvo i EU fondove
Doc.dr.sc. Tomislav Radoš
E-mail: tomislav.rados@unin.hr

Odsjek za poslovanje i menadžment
mirko_smoljic
Doc.dr.sc. Mirko Smoljić
E-mail: mirko.smoljic@unin.hr

6) Odjel za logistiku i održivu mobilnost
Krešimir Buntak
Prof. dr.sc. Krešimir Buntak
E-mail: kresimir.buntak@unin.hr

Odsjek za tehničku i gospodarsku logistiku - SC VŽ
Marko Stojić
Doc. dr.sc. Marko Stojić
E-mail: marko.stojic@unin.hr

Odsjek za tehničku i gospodarsku logistiku - SC KC
Predrag Brlek
Doc. dr.sc. Predrag Brlek
E-mail: predrag.brlek@unin.hr

7) Odjel za komunikologiju, medije i novinarstvo
Gordana Tkalec
Izv.prof. dr.sc. Gordana Tkalec
E-mail: gordana.tkalec@unin.hr

Odsjek za novinarstvo
Željko Krušelj
Doc.dr.sc. Željko Krušelj
E-mail: zeljko.kruselj@unin.hr

8) Odjel za umjetničke studije
Dean Valdec
Doc. dr.sc. Mario Periša
E-mail: mario.perisa@unin.hr

Odsjek za medijski dizajn
Luka Borčić
Doc. art. Daniel Luka Borčić
E-mail: luka.borcic@unin.hr

9) Odjel za odnose s javnostima
darijo_cerepinko
Doc. dr.sc. Darijo Čerepinko
E-mail: darijo.cerepinko@unin.hr

10) Odjel za ambalažu
krunoslav_hajdek
Izv.prof.dr.sc. Krunoslav Hajdek
E-mail: krunoslav.hajdek@unin.hr

11) Odjel za elektrotehniku
Damir Vusić
Prof. dr.sc. Damir Vusić
E-mail: damir.vusic@unin.hr

12) Odjel za fizioterapiju
Goran Kozina
Prof. dr.sc. Goran Kozina
E-mail: goran.kozina@unin.hr

13) Odjel za mehatroniku
Ante Čikić
Prof.dr.sc. Ante Čikić
E-mail: ante.cikic@unin.hr

14) Odjel za prehrambenu tehnologiju
Bojan Šarkanj
Izv. prof. dr.sc. Bojan Šarkanj
E-mail: bojan.sarkanj@unin.hr

15) Odsjek za medije i komunikaciju
Iva Rosanda Žigo
Izv.prof.dr.sc. Iva Rosanda Žigo
E-mail: iva.rosanda.zigo@unin.hr

15) Odsjek za međunarodne ekonomske odnose i menadžment
Anica Hunjet
Prof.dr.sc. Anica Hunjet
E-mail: anica.hunjet@unin.hr

16) Odjel za računarstvo i informatiku
Domagoj Frank
Doc. dr. sc. Domagoj Frank
E-mail: domagoj.frank@unin.hr

16) Odjel za zaštitu okoliša, recikliranje i ambalažu
Božo Smoljan
Prof. dr. sc. Božo Smoljan
E-mail: bozo.smoljan@unin.hr

16) Odjel za geodeziju i geomatiku
Danko Markovinović
Doc. dr. sc. Danko Markovinović
E-mail: danko.markovinovic@unin.hr

Privitci
  • Pročelnici odjela
    ( 2014-01-28 13:42:26 - )