Pročelnici odjela

Za odjelnog pročelnika može biti izabran nastavnik u znanstveno-nastavnom odnosno umjetničko-nastavnom zvanju.
Odjelnog pročelnika bira odjelno stručno vijeće natpolovičnom većinom glasova svih članova, nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja rektora o programu rada kandidata za pročelnika.
Odjelnog pročelnika potvrđuje Senat.
Odjelni se pročelnik bira na vrijeme od 3 (tri) godine.
Odjelni je pročelnik za svoj rad odgovoran rektoru, Senatu i Stručnom vijeću odjela.

Pročelnici / v.d. pročelnika odjela Sveučilišta Sjever su:

1) Odjel za sestrinstvo
Goran Kozina
Izv. prof. dr.sc. Goran Kozina
E-mail: goran.kozina@unin.hr

2) Odjel za strojarstvo
Vlado Tropša
Izv. prof. dr.sc. Vlado Tropša
E-mail: vlado.tropsa@unin.hr

3) Odjel za multimediju, oblikovanje i primjenu
Robert Geček
Doc. art. Robert Geček
E-mail: robert.gecek@unin.hr

4) Odjel za elektrotehniku
Damir Vusić
Izv. prof. dr.sc. Damir Vusić
E-mail: damir.vusic@unin.hr

5) Odjel za graditeljstvo
Božo Soldo
Prof. dr.sc. Božo Soldo
E-mail: bozo.soldo@unin.hr

6) Odjel za poslovnu ekonomiju
Ante Rončević
Izv.prof.dr.sc. Ante Rončević
E-mail: ante.roncevic@unin.hr

7) Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku
Marko Stojić
Doc. dr.sc. Marko Stojić
E-mail: marko.stojic@unin.hr

8) Odjel za poslovanje i menadžment
Krešimir Buntak
Izv. prof. dr.sc. Krešimir Buntak
E-mail: kresimir.buntak@unin.hr

9) Odjel za novinarstvo
Gordana Tkalec
Doc. dr.sc. Gordana Tkalec
E-mail: gordana.tkalec@unin.hr

10) Odjel za medijski dizajn
Dean Valdec
Doc. dr.sc. Dean Valdec
E-mail: dean.valdec@unin.hr

11) Odjel za komunikologiju i odnose s javnošću
darijo_cerepinko
Doc. dr.sc. Darijo Čerepinko
E-mail: darijo.cerepinko@unin.hr

12) Odjel za ambalažu
nikola_mrvac
Prof. dr.sc. Nikola Mrvac
E-mail: nikola.mrvac@unin.hr

13) Odjel za održivu mobilnost i logistiku
Krešimir Buntak
Izv. prof. dr.sc. Krešimir Buntak
E-mail: kresimir.buntak@unin.hr