Pročelnici odjela

Pročelnik odjela

Pročelnik predstavlja odjel, rukovodi njegovim radom i odgovoran je za rad odjela. Pročelnik odjela član je Senata po položaju. Postupak za izbor pročelnika pokreće Stručno vijeće odjela svojom odlukom, a za pročelnika odjela može biti izabran nastavnik Sveučilišta na znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom radnom mjestu. Pročelnika odjela bira Stručno vijeće odjela tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova svih članova. Pročelnika odjela potvrđuje Senat te stupa na dužnost s početkom akademske godine, odnosno 1. listopada. Pročelnik odjela bira se na vrijeme od 3 godine te se ista osoba može još jednom ponovo izabrati. Pročelnik odjela je za svoj rad odgovoran rektoru, Senatu i Stručnom vijeću odjela.

Pročelnik odsjeka

Pročelnik odsjeka upravlja radom odsjeka. Pročelnik odsjeka član je Senata po položaju.  Postupak za izbor pročelnika odsjeka pokreće Vijeće odsjeka svojom odlukom, a za pročelnika odsjeka može biti izabran nastavnik Sveučilišta na znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom radnom mjestu. Pročelnika odsjeka bira Vijeće odsjeka tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova svih članova na vrijeme od 3 godine te se ista osoba može još jednom ponovo izabrati. Pročelnika odsjeka potvrđuje Senat. Pročelnik odsjeka je za svoj rad odgovoran rektoru, Senatu, pročelniku odjela i Stručnom vijeću odjela.

Pročelnici / v.d. pročelnika odjela/odsjeka Sveučilišta Sjever su:

Odjel za sestrinstvo
Marijana Neuberg
Izv. prof. dr. sc. Marijana Neuberg
E-mail: marijana.neuberg@unin.hr
Odsjek za sestrinstvo
Rosana Ribić
Izv. prof. dr. sc. Rosana Ribić
E-mail: rosana.ribic@unin.hr
Odjel za strojarstvo
Sanja Šolić
Izv.prof. dr.sc. Sanja Šolić
E-mail: sanja.solic@unin.hr
Odsjek za proizvodno strojarstvo
Tomislav Veliki
Doc.dr.sc. Tomislav Veliki
E-mail: tomislav.veliki@unin.hr
Odjel za multimediju
Robert Geček
Izv. prof. art. dr. sc. Robert Geček
E-mail: robert.gecek@unin.hr
Odsjek za multimediju oblikovanje i primjenu
Petar Miljković
Izv.prof. dr. sc. Petar Miljković
E-mail: petar.miljkovic@unin.hr
Odjel za graditeljstvo
Božo Soldo
Prof. dr.sc. Božo Soldo
E-mail: bozo.soldo@unin.hr
Odsjek za graditeljstvo
Željko Kos
Doc.dr.sc. Željko Kos
E-mail: zeljko.kos@unin.hr
Odjel za ekonomiju
Ante Rončević
Prof.dr.sc. Ante Rončević
E-mail: ante.roncevic@unin.hr
Odsjek za poduzetništvo i EU fondove
rados
Doc.dr.sc. Tomislav Radoš
E-mail: tomislav.rados@unin.hr
Odsjek za poslovanje i menadžment
mirko_smoljic
Doc.dr.sc. Mirko Smoljić
E-mail: mirko.smoljic@unin.hr
Odjel za logistiku i održivu mobilnost
Krešimir Buntak
Prof. dr.sc. Krešimir Buntak
E-mail: kresimir.buntak@unin.hr
Odsjek za logistiku i mobilnost - SC KC
Predrag Brlek
Izv. prof. dr.sc. Predrag Brlek
E-mail: predrag.brlek@unin.hr
Odjel za komunikologiju, medije i novinarstvo
Ivona Čulo
doc. dr. sc. Ivona Čulo
E-mail: ivona.culo@unin.hr
Odjel za umjetničke studije
Dean Valdec
Doc. dr.sc. Mario Periša
E-mail: mario.perisa@unin.hr
Odsjek za komunikologiju, medije i novinarstvo
Goran Vojković
izv. prof. dr. sc. Goran Vojković
E-mail: goran.vojkovic@unin.hr
Odsjek za medijski dizajn
Luka Borčić
Doc. art. Daniel Luka Borčić
E-mail: luka.borcic@unin.hr
Odsjek za novinarstvo
Željko Krušelj
Izv. prof . dr.sc. Željko Krušelj
E-mail: zeljko.kruselj@unin.hr

Odsjek za Glazbu i medije
Ivan Batoš
Doc. mr. art. Ivan Batoš
E-mail: ivan.batos@unin.hr
Odjel za odnose s javnostima
Iva Rosanda Žigo
Prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo
E-mail: iva.rosanda.zigo@unin.hr
Odjel za ambalažu
krunoslav_hajdek
Izv.prof.dr.sc. Krunoslav Hajdek
E-mail: krunoslav.hajdek@unin.hr
Odjel za elektrotehniku
Dario Matika
Prof. dr.sc. Dario Matika
E-mail: dario.matika@unin.hr
Odjel za fizioterapiju
Ivana Živoder
Doc. dr.sc. Ivana Živoder
E-mail: ivana.zivoder@unin.hr
Odjel za mehatroniku
Ante Čikić
Prof.dr.sc. Ante Čikić
E-mail: ante.cikic@unin.hr
Odjel za prehrambenu tehnologiju
Bojan Šarkanj
Izv. prof. dr.sc. Bojan Šarkanj
E-mail: bojan.sarkanj@unin.hr
Odsjek za medije i komunikaciju
Jadranka Lasić-Lazić
prof.dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić
E-mail: jadranka.lasic-lazic@unin.hr
Odsjek za međunarodne ekonomske odnose i menadžment
Anica Hunjet
Prof.dr.sc. Anica Hunjet
E-mail: anica.hunjet@unin.hr
Odjel za računarstvo i informatiku
Domagoj Frank
Doc. dr. sc. Domagoj Frank
E-mail: domagoj.frank@unin.hr
Odjel za zaštitu okoliša, recikliranje i ambalažu
Božo Smoljan
Prof. dr. sc. Božo Smoljan
E-mail: bozo.smoljan@unin.hr
Odjel za geodeziju i geomatiku
Danko Markovinović
Doc. dr. sc. Danko Markovinović
E-mail: danko.markovinovic@unin.hr