Ispitni rokovi

Napomena: U ISVU sustavu (studomatu) je definiran jedan ispitni rok 01.02.2022. koji služi za administriranje (upis ocjena) položenih razlikovnih kolegija kroz semestralnu provjeru znanja (kolokvij) i studenti prijavljuju taj rok SAMO ako su već položili ispit, a odjavljuju sve ostale rokove za taj kolegij.

--