Opće informacije

o_studiju_

Preddiplomski stručni studij Fizioterapija

Nastavni sadržaj i kompetencije

Fizioterapija kao grana medicine podrazumijeva skrb o osobama svih starosnih kategorija kako u zdravlju tako i u različitim stadijima bolesti s primarnim ciljem optimizacije pokreta i funkcionalnosti. Suvremene tehnologije vezane uz fizikalnu medicinu i terapiju, rehabilitaciju i cjelovitu skrb za pacijenta i njegovu obitelj svakim danom zahtijevaju sve više različitih kompetencija. U skladu s time na tržištu je sve veća potražnja za stručnjacima koji posjeduju kompetencije vezane uz fizioterapijske postupke i koji mogu kompetentno odgovoriti novim potrebama izuzetno dinamičnog života zdravog i bolesnog pojedinca i njegove obitelji. Kod studenata se tijekom studija razvija niz kompetencija koje obuhvaćaju znanje, razumijevanje, vještine i sposobnosti u području fizikalne terapije, medicine i rehabilitacije za praktičnu primjenu u svakodnevnom radu.

Mogućnosti razvoja karijere

Osim što su zaduženi za provođenje programa koje propisuju liječnici, fizioterapeuti su stručnjaci koji provode brojne preventivne, javnozdravstvene, ali i terapijske postupke. Vidljivo je da raste potreba za naprednim znanjima i upoznavanjem fizioterapeuta s novim vještinama komunikacije, procjene i zbrinjavanja. Budućnost je uključivanja fizioterapije u primarnu zdravstvenu zaštitu, ali i uključivanje fizioterapeuta u rad zajednice, preventivne akcije i djelatnosti javnog zdravstva. U posljednjih desetak godina polje stručne kvalifikacije fizioterapeuta značajno se proširilo te uključuje i procedure poput kranijalne terapije, miofascijalne relaksacije, duboke masaže, akupunkture i sl.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
STRUČNI NAZIV ZVANJA: stručni prvostupnik/stručna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fizioterapije
SKRAĆENI STRUČNI NAZIV ZVANJA: bacc. physioth.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA:
Prosjek svih ocjena iz srednje škole 40%
Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)
Hrvatski jezik 30%
Matematika 20%
Strani jezik 10%