Prikaz objava
str. 1/32

Indeksi

Svi studenti koji su izvršili upis mogu preuzeti svoj indeks u radno vrijeme referade 104

 • Kategorija: oj, pe

Oglašava se

Javna obrana Diplomskog rada studenata

 • Keček Snježana
 • Korušić Adela
 • Novaković Nina
 • Pintarić Nikolina
 • Filipović Kristina
 • Maričić Ivan
 • Gluhak Tomislav
Prilozi
 • Kategorija: pe

Oglašava se

Javna obrana Diplomskig rada studenata

 • Kožar Mirela
 • Ganžulić Karlo
 • Žic Ivana
 • Rušec Ines
 • Šantavec Alen
Prilozi
 • Kategorija: pe

Oglašava se

Javna obrana Diplomskog rada studenata

 • Vučaj Edita
 • Šantek Jasmina
 • Hutinec Sanja
 • Lulić Domagoj
 • Bitar Basel Nikola
Prilozi
 • Kategorija: pe

Podizanje x-ica - 1. godina 1. put

Pozivaju se studenti (prva godina prvi upis) da u Sveučilišnoj knjižnici u Varaždinu (Unin2 - 112) podignu x-ice.

Popis studenata u prilogu.

Prilozi
 • Kategorija: pe

Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta Sjever

Na temelju čl. 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07), rektor donosi sljedeću
ODLUKU
o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta Sjever.

Više u prilogu ove obavijesti.

Prilozi

Oglašava se

Javna obrana Diplomskog rada studenata

 • Dregarić Janja
 • Dedić Alen
 • Peradin Gordan
 • Sambolec Luka
Prilozi
 • Kategorija: pe
Rezultati pretrage
page 1/32