Prikaz objava
str. 1/40

Ispitni rokovi

Obavještavaju se studenti da svakodnevno prate promjene u Ispitnim rokovima.

Na studomatu postojeći rokovi neće se mijenjati bez obzira na datum održavanja ispita.

Marketing i Međunarodni marketing

Novi termini ispita iz navedenog kolegija su 08.07.2019 u 18 sati i 05.09.2019 u 17 sati

  • Kategorija: pe

Gostujuće predavanje Mirne Mendaš, direktorice Sektora kontrolinga iz Hrvatske pošte

Mirna Mendaš, direktorica Sektora kontrolinga iz Hrvatske pošte održala je gostujuće predavanje, otvoreno za sve zainteresirane, pod naslovom „Kontroling u Hrvatskoj pošti“ u utorak, 11. lipnja 2019. u Sveučilišnom centru u Varaždinu, u okviru kolegija Kontroling.

Kao direktorica Sektora kontrolinga, Mirna Mendeš ima bogato iskustvo i znanje cjelokupnog procesa planiranja i izvještavanja, koji uključuje izradu planova poslovanja, izvještavanje o rezultatima poslovanja i ostvarenju plana, evaluaciju projekata i ulaganja, izračune i analize profitabilnosti usluga, podršku svim razinama managementa u donošenju poslovnih odluka kroz razne analize i projekcije, sudjelovanje u izradi strategije kompanije, pregovaranje s regulatorom u dijelu financijskog izvještavanja i izrade regulatornih izvještaja te zahtjeva za naknadu nepravednog financijskog opterećenja univerzalne usluge.

Galerija

Dr. sc. Miroslav Škoro održao predavanje „Monetizacija nematerijalnog vlasništva“

U ponedjeljak, 10. lipnja, u Svečilišnom centru u Varaždinu, u sklopu kolegija Međunarodni marketing na diplomskom studiju Poslovne ekonomije, predavanje „Monetizacija nematerijalnog vlasništva“, otvoreno je za sve zainteresirane, održao je dr. sc. Miroslav Škoro.

Tema predavanja vrlo je aktualna u doba digitalne transformacije poslovanja na globalnom tržištu, a u tom kontekstu na predavanju je objašnjeno kako se štite prava intelektualnog vlasništva (prava autora, nositelja prava vlasništva), kako se u razvijenim tržišnim gospodarstvima nacionalno i globalno reguliraju prava te kako se nadzire njihova provedba.

Galerija

Promovirana nova generacija diplomanata na Sveučilištu Sjever

Sveučilišni centar Varaždin

Na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Varaždin u petak, 31. svibnja 2019. godine održane su svečane promocije dvije grupe magistara/ magistrica poslovne ekonomije te jedna grupa magistara/ magistrica odnosa s javnostima. 

Poziv studentima na sudjelovanje u istraživanju EUROSTUDENT VII

EUROSTUDENT VII je istraživanje o kvaliteti studentskog života i ekonomskim uvjetima studiranja koje se provodi u više od 30 zemalja Europe, a ujedno je i najveće europsko istraživanje o kvaliteti studentskog standarda. Cilj ovog istraživanja je dobiti empirijske uvide koji su stvarni životni uvjeti studenata u pogledu obrazovnih iskustava, smještaja, prehrane, troškova studija, smještaja, međunarodne mobilnosti i mogućih prepreka za uspješan završetak studija.

Sudjelovanjem u istraživanju studentice i studenti imaju priliku ukazati na postojeće probleme s kojima se suočavaju tijekom studiranja i doprinijeti poticanju promjena usmjerenih na podizanje kvalitete studentskog standarda. Ispunjavanjem upitnika omogućuje da se na osnovi realnih empirijskih podataka kreiraju mjere javnih politika za unapređenje studentskog standarda u skladu s potrebama studenata.

Istraživanje EUROSTUDENT VII provodi se putem web ankete i obuhvaća sve studente koji trenutačno studiraju u Hrvatskoj na preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju na javnim i privatnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Sudjelovanje u istraživanju je u potpunosti dobrovoljno i anonimno.

Web anketi se može pristupiti na dva načina:

  1. putem poveznice http://limesurvey.srce.hr/216454?lang=hr
  2. preko web mrežne stranice www.eurostudent.hr

Gostujuće predavanje dr. sc. Jadranke Ivanković

U subotu,  8. lipnja 2019., gostujuće predavanje održala je dr. sc. Jadranka Ivanković. Predavanje je bilo održano na kolegiju Poduzetnički marketing koji se izvodi na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Poduzetništvo i EU fondovi, a bilo je otvoreno za sve zainteresirane.

Jadranka Ivanković ima bogato poslovno iskustvo stjecano kroz 25 godina rada u području prehrambene i farmaceutske industrije. Obnašala je niz upravljačkih funkcija; od direktora marketinga, izvršnog direktora strateške poslovne jedinice do članice uprave za marketing, istraživanje i razvoj, i komunikacije u Podravki d.d. iz Koprivnice.

Objavila je više od 25 znanstvenih i stručnih članaka te aktivno sudjeluje na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je u brojnim stručnim i znanstvenim projektima.

Rezultati pretrage
page 1/40