Prikaz objava
str. 1/54

Poziv za financiranje studentskih aktivnosti/projekata

Studentski centar Varaždin i ove je godine raspisao Poziv za financiranje studentskih aktivnosti/projekata.

Svoje projekte mogu prijaviti studenti koji studiraju na visokim učilištima u Koprivnici, Križevcima, Varaždinu, Čakovcu i Bjelovaru.

Rok za prijavu je 31. ožujka.

https://www.scvz.unizg.hr/potpore/

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Božica Huzjak

Iz kolegija            Marketing

Na temu                Marketing u javnom sektoru na primjeru poduzeća Hrvatske vode

Mentor                    izv. prof. dr. sc. Ante Rončević

Termin                   srijeda, 10. ožujak  2021. u 14:00 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, poveznica meet.google.com/gfh-ovve-bqh  koja  će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

  • Kategorija: pe

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Ines Bašnec

Iz kolegija            Međunarodna trgovina

Na temu                Utjecaj COVID-19 na međunarodnu trgovinu

Mentor                    izv. prof. dr. sc. Ante Rončević

Termin                   srijeda, 10. ožujak  2021. u 14:30 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, poveznica meet.google.com/gfh-ovve-bqh  koja  će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

  • Kategorija: pe

Izvanredni ispitni rokovi u ožujku

Obavještavaju se studenti diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija da će se izvanredni ispitni rok održati 12.03.2021.

Studenti diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija imaju pravo na prijavu jednog (1) ispita za izvanredni ispitni rok u ožujku ukoliko im je preostao za položiti zadnji kolegij na studiju (može i razlikovni kolegij), ne računajući Diplomski rad.

Predbilježbe za studente/ice za izvanredni ispitni rok u ožujku  bit će putem maila od petka 05.03.2021. do utorka 09.03.2021. do 14:00 sati na adresu izvanredni.rok@unin.hr. Studenti prijavljuju ispit sa mail adrese unin domene uz navođenje imena i prezimena, punog imena kolegija i naziva studija. Studenti čija će prijava biti nepotpuna i neće biti poslana sa unin domene neće biti uvažena.

Ispiti će se održavati prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranicama Sveučilišta Sjever, a najkasnije 11.03.2021. do 16:00 sati.

Pravo prijave ispita na izvanrednom ispitnom roku imaju samo studenti/ce koji nisu pristupili polaganju pojedinog ispita četiri (4) puta u nastavnoj godini 2019./2020.).

Sukladno izvršenim prijavama ispita od strane studenata, prijavu studenata na ispitnu listu (studomat) izvršit će studentska služba ukoliko studenti ispunjavaju sve uvjete (i nisu izašli na ispit 4 puta u nastavnoj godini 2019./2020.).

  • Kategorija: pe

Upute za kupnju izdanja Sveučilišta Sjever

Izdanja Sveučilišta Sjever moguće je kupiti u Sveučilišnoj knjižnici u Varaždinu i Koprivnici. Za kupnju je potrebno općom uplatnicom ili internetskim/mobilnim bankarstvom na račun Sveučilišta Sjever uplatiti odgovarajuću cijenu knjige te potvrdu o uplati donijeti u Sveučilišnu knjižnicu/proslijediti na mail, gdje knjigu možete i podići/12-16 h.

NAPOMENA: prije izvršenja uplate provjerite je li knjiga dostupna za prodaju: Sveučilišna knjižnica u Varaždinu - 042/493-316, knjiznica.vz@unin.hr Sveučilišna knjižnica u Koprivnici - 048/499-917, knjiznica@unin.hr

PODACI ZA UPLATU

Žiro račun/IBAN Sveučilišta Sjever: HR6123600001102325217

Model: HR67

Poziv na broj: OIB kupca-66142

Opis plaćanja: Autor i naziv knjige, broj komada koji kupujete

Prilozi

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studenta Božidar Deduš

Iz kolegija            Ponašanje potrošača

Na temu                Preferencije i kupovno ponašanje potrošača elektro automobila na tržištu Hrvatske

Mentor                    doc. dr. sc. Dijana Vuković

Termin                   petak, 05. ožujka  2021. u 10:00 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, poveznica meet.google.com/gfh-ovve-bqh  koja  će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

  • Kategorija: pe

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studenta Mate Jurković

Iz kolegija            Uvod u znanstveno-istraživački rad

Na temu                Modeli oglašavanja na internetu

Mentor                    izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet

Termin                   petak, 05. ožujka  2021. u 09:30 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, poveznica meet.google.com/gfh-ovve-bqh  koja  će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

  • Kategorija: pe
Rezultati pretrage
page 1/54