Prikaz objava
str. 1/75

Raspisan natječaj studentskog zbora Sveučilišta Sjever za financiranje studentskih programa u 2023. godini

Studentski zbor Sveučilišta Sjever raspisao je javni natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske udruge, organizacije ili pojedini studenti.

Natječaj je raspisan kako bi potakao studente pojedince, studentske inicijative, studentske udruge te druge studentske organizacije koje djeluju na Sveučilištu Sjever na provođenje aktivnosti u cilju doprinosa podizanju kvalitete studiranja i dodatnog djelovanja studenata Sveučilišta Sjever.

Galerija
Prilozi

Gostujuće predavanje dr. sc. Vladimira Huzjana za studente prve godine sveučilišnog diplomskog studija Poslovna ekonomija

U utorak, 12. prosinca 2023. godine, u 16:30 u UNIN3-217 za studente prve godine sveučilišnog diplomskog studija Poslovna ekonomija, u okviru kolegija Integrirana marketinška komunikacija, gostujuće predavanje će održati dr. sc. Vladimir Huzjan.

  • Kategorija: pe

Odluka o izvanrednom roku u prosincu akad. god. 2023./2024.

Sukladno izvršenim predbilježbama ispita od strane studenata, prijavu studenata na ispitnu listu (studomat) izvršit će studentska služba ukoliko studenti ispunjavaju sve uvjete (i nisu izašli na ispit 4 puta u nastavnoj godini 2022./2023., tj. nemaju zabranu izlaska na ispit od strane predmetnog nastavnika).

Studenti prijavljuju ispit sa mail adrese unin domene uz navođenje imena i prezimena, punog imena kolegija i naziva studija. Studenti čija će prijava biti nepotpuna i neće biti poslana sa unin domene neće biti uvažena.

Prilozi

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Tene Simendić

U privitku

Prilozi
  • Kategorija: pe

Odabir izbornih koelgija I i III semestar

Obavještavaju se studenti I i II godine diplomskog studija Poslovne ekonomije da su dužni odabrati dva izborna kolegija za koji će im biti omogućena prijava kroz Merlin. Studenti biraju po dva izborna kolegija.
Odabir će biti od 9.11.2023. 20:00 sati do 11.11.2023 12:00 sati.

Odabir izbornih kolegija za sve semestar postavljen je na Merlinu, a nalazi se na e-kolegiju Referada na samom dnu svih prikazanih smjerova nakon odabira Sveučilište Sjever: Referada
Za ulazak u e-kolegij Referada potrebna Vam je lozinka: REF2324 . U slučaju da je potrebno odabrati dva izborna kolegija, odaberite oba te nakon toga pohranite odabir
Studenti koji u zadano vrijeme ne izvrše odabir biti će raspoređeni na kolegije na kojima će biti mjesta.

  • Kategorija: pe

Makroekonomija I - održavanje nastave 2.11.2023.

Obavještavaju se studenti Poslovne ekonomije da kolegij Makroekonomija I u četvrtak 02.11.2023 neće imati redovitu nastavu prema rasporedu nego će imati online nastavu putem Google Meet-a.
Predmetni nastavnik će svim studentima poslati link za pristup na njihove službene @unin.hr mail adrese.
  • Kategorija: pe

Upisi na diplomske studije po objavljenim rang listama, prijave preko studentske službe, ak.god. 2023./2024.

Pozivaju se svi pristupnici za upis na redovite i izvanredne studije po objavljenim rang listama na upis na sveučilišne diplomske studije Sveučilišta Sjever da upisu pristupe u terminima prema rasporedu u privitku.

Rezultati pretrage
page 1/75