Centar za digitalno nakladništvo

Centar je ustrojbena jedinica Sveučilišta čiji se djelokrug rada temelji na znanstvenim i edukacijskim aktivnostima, koje su usmjerene u produkcijskom segmentu modernim digitalnim tehnikama tiska, izrade knjiga, monografija, brošura, časopisa i ostalih publikacija i dokumenata za potrebe Sveučilišta i njegovih sastavnica, ali i vanjskih partnera. Osim produkcijske djelatnosti u korist sveučilišta, zadatak centra ujedno je i provođenje znanstveno-istraživačkih aktivnosti i projekata u sklopu „NIP - non-impact-printing“ tehnoloških produkcijskih procesa koji definiraju moderno nakladništvo i digitalni tisak, te izvedba praktične nastave u segmentu kolegija na studijima „Medijskog dizajna“ i „Multimedije, oblikovanja i primjene“. Rad centra reguliran je Pravilnikom o radu Centra za digitalno nakladništvo. U sklopu centra djeluje i kopirnica u kojoj se obavljaju poslovi fotokopiranja, skeniranja, uvezivanja.

Privitci