Raspored predavanja

Izvođenja nastave na diplomskom sveučilišnom studiju Medijski dizajn u ljetnom semestru 2020./2021.
Nastava se izvodi na temelju mješovitog ili kombiniranog modela:
- dio predavanja i seminara (25-33%) te vježbi izvodi se kontaktno u prostorima Sveučilišnog centra Koprivnica
- ostali dio nastave izvodi se na daljinu (online)

I studijska godina (2. semestar):
- sva kontaktna nastava se kroz cijeli semestar izvodi ponedjeljkom (iznimka je kolegij Upravljanje kreativnim industrijama). Raspored za kontaktnu nastavu je varijabilan i mijenja se iz tjedna u tjedan. Trenutno je objavljen raspored za mjesec ožujak.
- online nastava ima fiksni tjedni raspored kroz 3 dana u tjednu (UTO, SRI i ČET), a njezin opseg ovisi o udjelu kontaktne nastave. Stoga za online izvođenje kolegija pratite dodatne upute u rasporedu i/ili upute predmetnih nastavnika preko Merlina.
- vježbe za kolegij Audio produkcija se izvode u 6 grupa (grupa 6 je rezervirana za izvanredne studente i izvodi se od 15 sati). Ostale grupe se izvode u prijepodnevnim terminima.
- također će biti objavljen popis studenata po grupama za vježbe. Promjene u grupama su moguće prije početka izvođenja vježbi, po principu zamjene studenata između dvije grupe.
- promjene u rasporedu izvedbe nastave za pojedine kolegije su moguće, a objavit će ih predmetni nastavnici na sustavu za e-učenje Merlin i/ili odjelnim web stranicama
Nastava je organizirana sukladno Preporukama HZJZ-a za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti Covid-19. Sveučilište Sjever je pripremilo smjernice u obliku razrađenih protuepidemijskih mjera za uredno i odgovorno održavanje nastave na Sveučilištu (https://www.unin.hr/wp-content/uploads/Protuepidemijske-mjere-Sveu%C4%8Dili%C5%A1ta-Sjever-u-razdoblju-pandemije-bolesti-Covid-19.pdf).

Vidimo se na Sveučilištu Sjever!

Privitci