Ured i kontakt

Ured za akademsko priznavanje

Kontakt
Željka Poljak Tuholjak, dipl.iur.
Sveučilišni centar Varaždin,
104. brigade 3, 42 000 Varaždin
Tel: 042/493-390
E-mail: zeljka.poljak.tuholjak@unin.hr