Ured i kontakt

Ured za akademsko priznavanje

Kontakt
Sveučilišni centar Varaždin,
104. brigade 3, 42 000 Varaždin
Tel: 042/493-390