Opće informacije

o_studiju_mop_2

Stručni prijediplomski studij Multimedija, oblikovanje i primjena

Nastavni sadržaj i kompetencije

Interdisciplinaran studij u području tehničkih znanosti koji obuhvaća široka područja multimedijske produkcije: audio-vizualne tehnologije, tiskarske tehnologije, web dizajn i internetsko programiranje, informacijske sustave, vizualne komunikacije. Interdisciplinarnu stručnost multimedijske produkcije zahtijeva intenzivan razvoj informacijskih, komunikacijskih, grafičkih i srodnih područja znanosti. Nastava bazirana na praktičnim projektnim zadacima osigurava studentima stjecanje kvalitetnih kompetencija iz teorije boja, kolorimetrije, fotografije, video tehnologija, obrade zvuka, tiskarskih tehnika, programiranja, 3D modeliranja i animacije, komunikologije, dizajna vizualnih komunikacija, web dizajna, informacijskog menadžmenta, proizvodnje i distribucije audio-vizualnih sadržaja, poduzetništva.

Mogućnosti razvoja karijere

Daljnji nastavak školovanja u okviru Sveučilišta Sjever moguć je na diplomskom studiju Multimedija, Odnosi s javnostima ili na srodnim studijima drugih visokih učilišta. Studij potiče na stalno učenje i usavršavanje u primjeni svih navedenih tehnologija i osigurava kompetitivnost u poslovima osmišljavanja i produkcije audio-vizualnih sadržaja, kreiranja vizualnih identiteta tvrtki, osmišljavanja i vođenja poslovnih prezentacija, upravljanja tiskarskim procesima, marketinških i promotivnih aktivnosti, oblikovanja i implementacije web sadržaja, internetskog programiranja.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
STRUČNI NAZIV ZVANJA: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka multimedijske i grafičke tehnologije
SKRAĆENI STRUČNI NAZIV ZVANJA:  bacc. ing. techn. graph.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole  40%
Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)
Hrvatski jezik  10%
Matematika  40%
Strani jezik  10%

Galerija