Opće informacije

OMIL_web_optimized

Diplomski sveučilišni studij Održiva mobilnost i logistika

Dvogodišnjim sveučilišnim diplomskim studijskim programom Održiva mobilnost i logistika osposobljavaju se nove generacije prometnih inženjera i voditelja logističkih sustava kroz dva studijska smjera: Održivi prometni sustavi i Upravljanje logističkim sustavima. Razvijenim programima provodi se edukacija za moderno održivo promišljanje razvoja prometnog sustava na svim razinama (od planske i projektne do provedbene) s jedne strane i kvalitetno vođenje logističkih sustava u djelatnosti (logistika) koja bilježi najveći rast u ukupnom svjetskom gospodarstvu. Sadržaj studija temelji se na načelima kojima se nastoji udovoljiti permanentnim zahtjevima tržišta za kadrovima koji su sposobni voditi održivi cjelokupni razvojni proces te cjelokupni prometni i logistički proces od točke ishodišta do točke odredišta, koristeći pritom suvremene tehnološke, tehničke, ekonomske, menadžerske i ekološke spoznaje.

Ovaj potpuno novorazvijeni diplomski sveučilišni studijski program otvoren je za horizontalno i vertikalno povezivanje i osigurava mobilnost studenata u nacionalnim i međunarodnim okvirima. Studijskim programom Održiva mobilnost i logistika povećava se vertikalna mobilnost studenata s obzirom na to da se upis studija omogućuje studentima završenih studija tehničkog i društvenog smjera.

Magistar/magistra održive mobilnosti i logistike može nastaviti školovanje na doktorskim studijima srodnih područja ovisno o uvjetima definiranim natječajem visokoškolskih institucija u zemlji i inozemstvu.

TRAJANJE: 4 semestra
BROJ ECTS BODOVA: 120
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: magistar/magistra inženjer/inženjerka održive mobilnosti i logistike
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: mag. ing. traff.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRŠILI
- preddiplomski sveučilišni studij tehničkog i društvenog smjera,
- preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz drugog područja i polja znanosti, uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova.

RAZLIKOVNI PREDMETI                             ECTS
Osnove gospodarske logistike                        5
Osnove prometne i tehničke logistike          5
Osnove prometne infrastrukture                   5
Tehnologija kopnenog prometa                      5
Osnove ekonomije                                               5
Financije i računovodstvo                                 5