Opće informacije

Sveučilišni diplomski studij Održiva mobilnost i logistički menadžment

Dvogodišnjim sveučilišnim diplomskim studijskim programom Održiva mobilnost i logistički menadžment osposobljavaju se nove generacije prometnih inženjera i voditelja logističkih sustava kroz dva studijska smjera: Održivi prometni sustavi i Logistički menadžment. Razvijenim programima provodi se edukacija za moderno održivo promišljanje razvoja prometnog sustava na svim razinama (od planske i projektne do provedbene) s jedne strane i kvalitetno vođenje logističkih sustava u djelatnosti (logistika) koja bilježi najveći rast u ukupnom svjetskom gospodarstvu. Sadržaj studija temelji se na načelima kojima se nastoji udovoljiti permanentnim zahtjevima tržišta za kadrovima koji su sposobni voditi održivi cjelokupni razvojni proces te cjelokupni prometni i logistički proces od točke ishodišta do točke odredišta, koristeći pritom suvremene tehnološke, tehničke, ekonomske, menadžerske i ekološke spoznaje.

Ovaj potpuno novorazvijeni sveučilišni diplomski studijski program otvoren je za horizontalno i vertikalno povezivanje i osigurava mobilnost studenata u nacionalnim i međunarodnim okvirima. Studijskim programom Održiva mobilnost i logistički menadžment povećava se vertikalna mobilnost studenata s obzirom na to da se upis studija omogućuje studentima završenih studija tehničkog i društvenog smjera.

Sveučilišni magistar/magistra održive mobilnosti i logistike može nastaviti školovanje na doktorskim studijima srodnih područja ovisno o uvjetima definiranim natječajem visokoškolskih institucija u zemlji i inozemstvu.

TRAJANJE: 4 semestra
BROJ ECTS BODOVA: 120
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: sveučilišni magistar/magistra inženjer/inženjerka održive mobilnosti i logistike
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: univ. mag. ing. traff.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRŠILI
- sveučilišni prijediplomski studij tehničkog i društvenog smjera,
- stručni ili sveučilišni prijediplomski studij iz drugog područja i polja znanosti, uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova.

RAZLIKOVNI PREDMETI                             ECTS
Osnove gospodarske logistike                        5
Osnove prometne i tehničke logistike          5
Osnove prometne infrastrukture                   5
Tehnologija kopnenog prometa                      5
Osnove ekonomije                                               5
Financije i računovodstvo                                 5

.

.

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE:

  1. Što je logistika i zašto je posao menadžera logistike jedan od poslova u stalnom rastu potražnje na tržištu rada?

Kada je riječ o logistici prva pomisao kod većine ljudi je skladište, kamionski prijevoz, itd. Međutim, iako su spomenuti poslovi dio logistike, oni nisu jedine njezine sastavnice. Naime, logistika je potporna aktivnost svim drugim društvenim I poslovnim aktivnostima. Zapitajte se kada se zadnji puta bili na nekom koncertu, sportskom događaju, vjenčanju, kulturnom događaju ili nečem četvrtom? Zasigurno ste primijetili kako je organizator takvih događaja morao na vrijeme osigurati stolice na kojima gosti sjede, dovoljnu količinu vode, osigurati tim hitne medicinske pomoći, potrebno osiguranje koje je bilo zaduženo za osiguranje reda itd. Osiguranje svega spomenutog upravo je zadatak logistike događaja (tzv. event logistike). Također, da bi se u poduzeću moglo organizirati razne aktivnosti, kao što je održati poslovni sastanak potrebno je osigurati niz preduvjeta kao što je to osiguranje adekvatne uredske opreme poput stolova, projektora, računala, pametnih telefona itd. Osiguranje ovakvih stvari zadatak je tehničke logistike. Za osiguranje kvalitetne i sigurne proizvodnje uloga menadžera logistike još je važnija.

  1. Je Ii globalno tržište prilika za poslove kojima će se menadžeri logistike baviti nakon što diplomiraju na Odjelu logistike i održive mobilnosti?

Logističari su zaduženi i za definiranje ruta kojima će se proizvodi koji su proizvedeni u dalekim zemljama, transportirati do, primjerice Hrvatske, pa su, između ostalog, zaduženi za odabir najpovoljnijeg prijevoznog sredstva koje će odgovarati karakteristikama tereta koji se prevozi. Osim toga, i na lokalnoj i na globalnoj razini, logistički poslovi (npr. skladišni sustav)i postaju automatizirani. Robotske ruke zamjenjuju ljudski rad čime se opasnost za ljude smanjuje. No, ljudi su i dalje važna karika u logističkim sustavima. Svi automatizirani sustavi moraju biti upravljani, a što znači organizirati njihove rute kretanja kao i dodijeliti im zadatke koje moraju obaviti.

Konačno, važnost logistike raste s porastom broja ljudi koji žive u gradovima. Naime, rast i razvoj gradova sa sobom donosi sve veće zahtjeve koji su povezani uz osiguranje svih resursa potrebnih za normalno funkcioniranje gradova. Isto tako, transport proizvoda u gradovima sve je kompliciraniji zbog sve većih zagušenja u prometu, a današnji logističari moraju razviti nove načine pomoću kojih će osigurati sve potrebne resurse u pravim količinama i na za to predviđenim mjestima kako bi omogućili svim stanovnicima grada zadovoljavajuću kvalitetu života, a što je zadatak urbane logistike, kako na lokalnom tržištu, tako i na globalnom tržištu.

  1. Koje kompetencije stječu studenti nakon završetka sveučilišnog diplomskog studija Održive mobilnosti i logističkog menadžmenta?

Studenti su po završetku sveučilišnog diplomskog studija sposobni voditi održivi cjelokupni razvojni proces te cjelokupni prometni i logistički proces od točke ishodišta do točke odredišta, koristeći pritom suvremene tehnološke, tehničke, ekonomske, menadžerske i ekološke spoznaje.

  1. Što uče studenti na sveučilišnom diplomskom studiju Održiva mobilnost i logistički menadžment? Koje teme su posebno naglašene kroz studijski program?

Na prvoj godini sveučilišnog diplomskog studija, studenti se upoznavaju s temama iz područja regionalne i urbane mobilnosti, urbane ekonomije, strateškog menadžmenta, upravljanja lancima opskrbe i dr. Studenti uče primjenu menadžerskih alata, rješavaju probleme transporta, uče kako upravljati i vrednovati projekte iz raznih područja djelatnosti, upoznavaju se s razvojnim planovima, prostorno – prometnim modelima i slično. Na drugoj godini, studenti odabiru jedan od dva moguća smjera, a to su: održivi prometni sustavi i upravljanje logističkim sustavima. Na smjeru Održivi prometni sustavi studenti vrše simulacije u prometu, uče o organizaciji parkiranja i upravljanju prometnim sustavima u urbanim sredinama, kao i o ostalim sličnim temama. Na smjeru Upravljanje logističkim sustavima, studenti se upoznavaju s upravljanjem logističko-distributivnim centrima, planiranjem logističkih sustava, upravljanjem ljudskih potencijala, kao i s područjem upravljanja kvalitetom.

  1. Koje sve vrste logistike postoje?

Postoje različite vrste logistike, a ona koja se najčešće povezuje uz pojam logistike jest industrijska logistika. Osim industrijske logistike, postoje primjerice medicinska, građevinska, informacijska, svemirska, event logistika ili logistika organiziranja događaja itd. Svaki organizirani događaj uz sebe nosi niz logističkih aktivnosti, stoga iza svakog koncerta, modne revije, automobilske utrke, turističkog događaja itd., stoji logistički tim kojim koordinira logistički menadžment, za što se pripremaju studenti kroz sveučilišni diplomski studij. Još jedna od zanimljivih vrsta logistike jest i logistika snimanja filma, bez koje ne biste mogli uživati u svojim omiljenim filmovima.

  1. Na što se odnosi pojam održiva mobilnost i zašto je održivost važna?

Postizanje održivosti i održivog razvoja ključno je za sadašnje i buduće generacije. Održivi razvoj je okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti. Prema tome, održiva mobilnost usmjerena je prema stvaranju novih oblika mobilnosti, koji su za razliku od onih tradicionalnih, održiviji, kao i novi način organiziranja i planiranja transporta. To primjerice obuhvaća električna vozila, integrirani javni prijevoz, bike sharing sustave, car sharing sustave itd.

  1. Tko može upisati sveučilišni diplomski studij Održive mobilnosti i logističkog menadžmenta?

Studij mogu upisati svi pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij tehničkog i društvenog smjera; stručni ili sveučilišni prijediplomski studij iz drugog područja i polja znanosti, uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ECTS bodova.

  1. Koja je posebnost studija Održive mobilnosti i logističkog menadžmenta u odnosu na druge studije?

Studij Održiva mobilnost i logistički menadžment, jedinstven je suvremeni studij u ovom dijelu Europe koji nudi obrazovanje i osposobljavanje za, prema nekim istraživanjima, zanimanja budućnosti. Program diplomskog studija proizašao je iz međunarodnog projekta u suradnji s Gradom Koprivnicom i u potpunosti je prilagođen svim novim trendovima.

  1. Gdje se mogu zaposliti nakon završetka studija Održive mobilnosti i logističkog menadžmenta?

Po završetku studija, zaposlenje je moguće u raznim djelatnostima. Studenti nakon završetka stječu sve potrebne kompetencije za upravljanje logističkim timom, kvalitetno vođenje logističkih sustava, kao i za moderno održivo promišljanje razvoja prometnog sustava na svim razinama (od planske i projektne do provedbene). Studenti su nakon završetka osposobljeni izrađivati projektnu dokumentaciju, upravljati projektima, kao i raditi na funkciji menadžmenta u svim dijelovima lanca opskrbe, uključujući upravljanje cjelokupnim lancem opskrbe.

10. Koje su mogućnosti za osobni razvoj studenata na odjelu za Logistiku i održivu mobilnost? Kakav je odnos odjela prema studentima?

Studenti, osim što kroz zadatke na vježbama i seminarima stječu nove vještine, imaju mogućnost pisanja članaka i znanstvenih radova, kao i mogućnost sudjelovanja na međunarodnim konferencijama. Svaki student ima mogućnost istraživanja područja od vlastitog interesa, kako u diplomskom radu, tako i kroz programske zadatke te seminarske radove. Studenti su uključeni u sve aktivnosti na odjelu, a nakon završetka studija aktivno sudjeluju u događajima odjela kao alumniji.

Odjel za logistiku i održivu mobilnost cijeni svoje studente i aktivno potiče suradnju svih generacija. Svake godine odjel organizira razne događaje poput božićnog domjenka, na kojem se osim dodjele nagrada i pohvala za najbolje studente i profesore, svi studenti imaju mogućnost međusobno upoznati i družiti uz karaoke.