Opće informacije

OMIL_web_optimized

Dvogodišnjim sveučilišnim diplomskim studijskim programom "Održiva mobilnost i logistika" osposobljavaju se nove generacije prometnih inženjera i voditelja logističkih sustava kroz dva studijska smjera: "Održivi prometni sustavi" i "Upravljanje logističkim sustavima". Razvijenim programima provodi se edukacija za moderno održivo promišljanje razvoja prometnog sustava na svim razinama (od planske i projektne do provedbene) s jedne strane i kvalitetno vođenje logističkih sustava u djelatnosti (logistika) koja bilježi jedan od najvećeg rasta u ukupnom svjetskom gospodarstvu.

Sadržaj studija temelji se na načelima kojima se nastoji udovoljiti permanentnim zahtjevima tržišta za kadrovima koji su sposobni voditi održivi cjelokupni razvojni proces te cjelokupni prometni i logistički proces od točke ishodišta do točke odredišta, koristeći pritom suvremene tehnološke, tehničke, ekonomske, menadžerske i ekološke spoznaje.

Ovaj potpuno novorazvijeni diplomski sveučilišni studijski program otvoren je za horizontalno i vertikalno povezivanje i osigurava mobilnost studenata u nacionalnim i međunarodnim okvirima. Studijskim programom "Održiva mobilnost i logistika" povećava se vertikalna mobilnost studenata s obzirom na to da se upis studija omogućuje studentima završenih studija tehničkog i društvenog smjera.

Magistar/magistra održive mobilnosti i logistike može nastaviti školovanje na doktorskim studijima srodnih područja ovisno o uvjetima definiranim natječajem visokoškolskih institucija u zemlji i inozemstvu.

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili
Preddiplomski sveučilišni studij tehničkog i društvenog smjera.
Preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz drugog područja i polja znanosti, uz polaganje razlikovnih kolegija u opsegu do max. 30 ects bodova.

Razlikovni kolegiji:
Osnove gospodarske logistike (5 ects)
Osnove prometne i tehničke logistike (5 ects)
Osnove prometne infrastrukture (5 ects)
Tehnologija kopnenog prometa (5 ects)
Osnove ekonomije (5 ects)