Vizija, misija, politika kvalitete

Misija

Povezivanjem znanstvenih istraživanja, umjetničkog stvaralaštva i inovativnih oblika nastave doprinositi razvoju gospodarstva i javnog sektora, educirati studente za poslove budućnosti te nuditi napredna rješenja za održivi razvoj društva na međunarodnoj razini.

Vizija

Biti vodeće znanstveno, umjetničko i stručno Sveučilište, suvremena europska visokoškolska ustanova u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, pokretač gospodarskog i društvenog razvoja te generator pozitivnih promjena temeljenih na znanju i inovativnosti.

Politika kvalitete

Sveučilište Sjever sa svojim prijediplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima želi udovoljiti potrebama, zahtjevima i očekivanjima studenata, gospodarstva te široj društvenoj zajednici. Svoje obveze ostvaruje na suvremenim spoznajama struke, raspoloživim resursima i programima te načelima visokog obrazovanja u europskom  prostoru.
Sveučilište Sjever razvijamo u modernu, europsku visokoškolsku ustanovu koja će biti prepoznata po svojim nastavnim, znanstvenim, umjetničkim i stručnim dostignućima. U tom cilju, surađujemo s drugim sveučilištima, fakultetima, veleučilištima, znanstvenim i ostalim institucijama i gospodarskim subjektima na kontinuiranom poboljšavanju nastavnih procesa i programa te na harmonizaciji i usklađivanju nastavnih planova i programa po načelima Bolonjske deklaracije i opće prihvaćenih smjernica i normi u obrazovanju.
Sustav osiguranja i upravljanja kvalitetom na Sveucilištu Sjever temelji se na smjernicama i standardima ESG-a i ISO normi, odnosno na dokumentaciji, praćenju i periodičnoj reviziji studijskih programa, ocjenjivanju studenata, stručnosti i kvaliteti nastavnog i administrativnog osoblja, resursima za učenje i potporu studentima, pristupu informacijama i javnom informiranju. Efikasni i ucinkoviti nastavni procesi, sustavni i timski pristup, stalna poboljšavanja svih aktivnosti, uključivanje svih dionika, a posebno studenata su osnovna načela djelovanja sustava osiguravanja i upravljanja kvalitetom. U centru je svih aktivnosti na Sveučilištu Sjever znanost i znanje koje transferiramo prema našim studentima i široj stručnoj i društvenoj zajednici. Jako nam je bitno što naši studenti misle o nastavnicima, programima i načinu obrazovanja kao i što misle naši završeni studenti i njihovi poslodavci, kao sve ostale zainteresirane strane.
U tom prepoznavanju njihovog zadovoljstva nastojimo poduzimati mjere poboljšavanja kako bi se nadišla njihova ocekivanja. Kroz svoje djelatnosti Sveučilište Sjever poduzima mjere transparentnosti rada, neovisnosti, nepristranosti te očuvanje integriteta Sveučilišta i svojih zaposlenika. Pri tome nam je veoma bitno održivo upravljanje uz održavanje ujednačene financijske bilance poslovanja i podizanje standarda zaposlenika i uvjeta za izvođenje procesa obrazovanja i znanstveno-umjetničkog rada, a što je u
skladu sa Strategijom Sveučilišta Sjever.

Privitci