Kolegiji

Izvedbeni plan nastave za nast. god. 2018./2019.

1. godina studija

1. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Modeli odnosa s javnostima 30 - 30 6
Poslovno komuniciranje 30 - 30 6
OJ i internet 30 - 30 6
Tehnike OJ 30 - 30 6
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
OJ i lobiranje 30 - 30 6
Javno mnijenje 30 - 30 6
2. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Korporativno komuniciranje 30 - 30 6
Persuazija i interpersonalna komunikacija 30 - 30 6
Integrirane tržišne komunikacije 30 - 30 6
Protokoli odnosa s javnostima 30 - 30 6
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
OJ i društveno odgovorno poslovanje 30 - 30 6
Vizualne komunikacije u OJ 30 - 30 6

2. godina studija

3. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Upravljanje krizom 30 - 30 6
Istraživanje u OJ 30 - 30 6
Etika u odnosima s javnostima 30 - 30 6
Istraživanje tržišta 30 - 30 6
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Metodika timskog rada 30 - 30 6
Upravljanje informacijama 30 - 30 6
4. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Diplomski rad - - - -

Razlikovni predmeti

RAZLIKOVNI PREDMETI P S V ECTS
Teorije komuniciranja - - - -
Informativni novinarski žanrovi 15 - 45 6
Jezik medija - - - -
Uvod u politologiju 15 - 15 5
Osnove medija - - - -