Kolegiji

Izvedbeni plan ak. godina 2023./2024.

Privitci

1. godina studija

1. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Modeli i tehnike odnosa s javnostima 30 - 30 6
Poslovno komuniciranje 30 - 30 6
Istraživanje tržišta i tržišnih komunikacija 30 - 30 6
Menadžerska komunikacija i organizacijsko ponašanje 30 - 30 6
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
OJ i lobiranje 30 - 30 6
Društvene mreže 30 - 30 6
Javno mnijenje 30 - 30 6
2. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Korporativno komuniciranje 30 - 30 6
Persuazija i interpersonalna komunikacija 30 - 30 6
Integrirane tržišne komunikacije 30 - 30 6
Protokoli odnosa s javnostima 30 - 30 6
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
OJ i društveno odgovorno poslovanje 30 - 30 6
Vizualne komunikacije u OJ 30 - 30 6
Komunikacija s ranjivim skupinama 30 - 30 6

2. godina studija

3. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Upravljanje krizom 30 - 30 6
Etika u odnosima s javnostima 30 - 30 6
OJ i internet 30 - 30 6
Javni nastup 30 - 30 6
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Strateško planiranje odnosa s javnostima 30 - 30 6
Upravljanje informacijama 30 - 30 6
Pogreške i pristranosti komunikacijskog menadžmenta 30 - 30 6
4. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Diplomski rad - - - 30

Razlikovni predmeti

RAZLIKOVNI PREDMETI P S V ECTS
Teorije komuniciranja 20 - - 7,5
Informativni novinarski žanrovi 20 - 10 7,5
Jezik medija 10 - 10 7,5
Osnove medija 20 - - 7,5