Opće informacije

o_studiju_

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu

Nastavni sadržaj i kompetencije

Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu doprinosi razvoju važnih kompetencija za poboljšanje kvalitete u sestrinstvu i zdravstvenoj skrbi. Cilj programa jest u polaznika razviti ključne vještine za menadžment u sestrinstvu; kritičko promišljanje, efektivnu komunikaciju, rješavanje sukoba, uspješno delegiranje, održavanje timova, kontrolu fiskalnih resursa, upravljanje stresom te upravljanje ljudskim potencijalima. Studenti će ujedno produbiti svoja teorijska znanja te usavršiti procjenjivanje i problemsko rješavanje kliničkih slučajeva, što će posljedično dovesti do većeg kritičkog promišljanja u svakodnevnom kliničkom radu. Nadalje, polaznici će razviti vještine neophodne za primjenu postupaka koji se temelje na znanstvenim dokazima, odnosno praksi temeljenoj na dokazima („evidence-based practice“).

Mogućnost razvoja karijere

Mogućnost zapošljavanja vrlo je široka – od zdravstvenih ustanova, domova za osobe starije dobi do ustanova za zdravstveni turizam – kao i mogućnost daljnje edukacije prvostupnika te medicinskih sestara svih obrazovnih profila. Magistre sestrinstva neophodne su na poslovima upravljanja u području zdravstvene njege u svim segmentima i na svim razinama zdravstvene zaštite, kao i na poslovima analize, sinteze i evaluacije u svrhu unaprjeđenja i/ili održavanja zdravlja pojedinca, njegove obitelji i populacije te ukupnih strateških ciljeva zdravstvene organizacije.

TRAJANJE: 4 semestra
BROJ ECTS BODOVA: 120
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: magistar/magistra sestrinstva
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: mag. med. techn.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

STUDIJ MOGU UPISATI:

1. Pristupnici koji su završili istovrsni preddiplomski sveučilišni studij iz područja biomedicinskih znanosti, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, imaju pravo upisa na
diplomski studij bez obveze polaganja razlikovnih kolegija.

2. Pristupnicima koji su završili preddiplomski sveučilišni studij iz područja biomedicinskih znanosti, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija (primaljstvo),
propisuje se obveza polaganja razlikovnih kolegija u opsegu od 18 ECTS-a.

3. Pristupnicima koji su završili istovrsni preddiplomski stručni studij iz područja biomedicinskih znanosti, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, propisuje se obveza
polaganja razlikovnih kolegija u opsegu od 18 ECTS-a.

4. Pristupnicima koji su završili preddiplomski stručni studij iz područja biomedicinskih znanosti, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija (primaljstvo),
propisuje se obveza polaganja razlikovnih kolegija u opsegu od 30 ECTS-a.