Prikaz objava
str. 1/46

Prijavite se na Forum Plus Akademiju u Varaždinu

Cijenjeni studenti,

Ovim Vas putem pozivamo na prijavu na projekt Forum Plus Akademija (F+A) koji je usmjeren na poticanje mladih intelektualaca na cjelovitu osobnu formaciju i aktivnu društvenu uključenost u skladu s osobnim afinitetima, kompetencijama i stručnim usmjerenjem s ciljem doprinosa široj društvenoj zajednici. Cjelokupan program obuhvaćaju četiri komponente: informiranje, edukacija, umrežavanje i inicijativa. F+A namijenjena je mladima između 18 i 30 godina.

Prilozi

Doc. dr. sc. Matija Orešković član znanstvenog odbora konferencije "Eksploatacija i obnova zgrada i građevina"

Odesska državna akademija građevinarstva i arhitekture bila je domaćin III međunarodne znanstveno-praktične konferencije "Eksploatacija i obnova zgrada i građevina", u razdoblju od d 26. do 27. rujna 2019. godine
Na konferenciji je od strane Sveučilišta Sjever sudjelovao doc.dr.sc. Matija Orešković koji je prije i tijekom konferencije bio prisutan kao član znanstvenog odbora konferencije.

Galerija

Održavanje radionice - Emerald Publishing

Poštovani,

obavještavamo vas da će Emerald Publishing u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu održati radionicu 21. listopada 2019. u 11.30 sati u seminarskoj dvorani na polukatu (mezaninu) Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Na radionici će se predstaviti:

– aktualne teme vezane uz znanstveno istraživanje i objavljivanje radova

– nova platforma Emerald Insight putem koje je hrvatskoj i akademskoj zajednici dostupan pristup na pretplaćen sadržaj Emerald eJournals Premier

Radionica je namijenjena znanstvenicima, doktorandima, studentima i knjižničarima, kao i svima zainteresiranima za navedene teme.

Sudionici će naknadno dobiti potvrdu o sudjelovanju, a na radionicu se možete prijaviti ovdje.

Terenska vježba "Vernakularno graditeljstvo: Turopoljem od Buzina do Siska" na diplomskom studiju graditeljstva

U akademskoj godini 2018./ 2019. studenti diplomskog studija graditeljstva Sveučilišta Sjever aktivno su pohađali terenske vježbe u sklopu kolegija Graditeljska baština i tehnika, pod vodstvom predmetnih nastavnika mr.sc. Ivana Muhovca i doc.dr.sc. Matije Oreškovića.  Tema ovih terenskih vježbi bilo je Vernakularno graditeljstvo „Turopoljem od Buzina do Siska“ tragajući za tipičnim primjerima drvenog graditeljstva.

Doživljaj studenata graditeljstva koji su sudjelovali na ovim vježbama prenosimo u nastavku:

Galerija

Oglašava se

Javna obrana Završnog rada studenata

  • Čižmeković Nikolina
  • Siketić Darko
  • Tot Nikola
  • Živko Helena
  • Lovrenčić Dorotea
  • Marđetko Dino
  • Jedvaj Brankica
  • Novak Leon
  • Husnjak David
Prilozi
  • Kategorija: gr

Provedene terenske nastave na Odjelu za graditeljstvo tijekom ljetnog semestra

Provedene terenske nastave na Odjelu za graditeljstvo u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019.

Tijekom ljetnog semestra obavljene su dvije terenske nastave u sklopu kolegija Povijest graditeljstva na I. godini preddiplomskog studija. Prva ekskurzija obavljena je 12. i 13. travnja 2019. dok je druga bila 8. lipnja. Prva se ekskurzija bavila graditeljskim znamenitostima zadarskog i šibenskog područja, a druga je bila usredotočena na graditeljske raznolikosti Hrvatskog Zagorja. Obje terenske nastave organizirali su i proveli predmetni nastavnici mr.sc. Ivan Muhovec i doc.dr.sc. Matija Orešković. Na svakoj terenskoj nastavi prisustvovalo je 50-ak studenata. Važno je za napomenuti kako je na terenskim nastavama također sudjelovalo i sedmero studenata Odeske državne akademije građevinarstva i arhitekture koje je u to vrijeme boravilo na razmjeni na Odjelu za graditeljstvo u sklopu Erasmus+ projekta.

Rezultati pretrage
page 1/46