Opće informacije

o_studiju_ps

Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo

Nastavni sadržaj i kompetencije

Studenti nakon završetka studija stječu stručna znanja za samostalno upravljanje cjelokupnim proizvodnim procesom u tvrtkama, u planiranju i izradi tehnologija obrade, u izradi elemenata konstrukcija i sklopova, u upravljanju CNC tehnologijama, u planiranju i rukovođenju procesima održavanja strojne opreme, u izradi tehnološke dokumentacije korištenjem računala, u ovladavanju CAD/CAM računalnim programskim alatima za konstruiranje i upravljanje proizvodnim procesima, u poduzetništvu u različitim primjenama strojarstva, u razvijanju timskog pristupa sa stručnjacima iz drugih područja tehnike. Strojarstvo kao široka inženjerska disciplina zasniva se na temeljnim znanjima iz tehničke mehanike, materijala, termodinamike, mehanike fluida, organizacije rada i proizvodnje, konstruiranja, ali obuhvaća i druga područja, kao što su računarstvo, informatika, elektrotehnika i sl. Istaknuta interdisciplinarnost čini strojarstvo svestranom tehničkom disciplinom koja je predodređena za cjeloživotno učenje u modernom dinamičnom društvu.

Mogućnosti razvoja karijere

Studenti koji su do sada završili studij, zaposlili su se na poslovima tehnološke i operativne pripreme proizvodnje, vođenju, organizaciji i kontroli kvalitete u suvremenim procesima proizvodnje, organizaciji održavanja strojne opreme, korištenju informatičke podrške u struci, logističke podrške proizvodnim i drugim procesima, prodaji i nabavi strojeva, uređaja i dijelova za njihovo održavanje. Ambiciozni studenti mogu nastaviti obrazovanje na diplomskom sveučilišnom studiju Strojarstvo.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
STRUČNI NAZIV ZVANJA: stručni prvostupnik/stručna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), inženjer/inženjerka strojarstva
SKRAĆENI STRUČNI NAZIV ZVANJA: bacc. ing. mech.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole   40%
Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)
Hrvatski jezik   5%
Matematika   35%
Strani jezik   5%

Izborni dio državne mature
Fizika*   15%

*Polaganje ispita izbornog dijela državne mature nije obvezno, ali se polaganjem stječu dodatni bodovi. Pravo na izravan upis ostvaruje se na temelju dodatnih učenikovih postignuća:
- osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju iz predmeta Matematika ili Fizika, te disciplina Strojarske konstrukcije ili Tehnička mehanika (statika i čvrstoća) tijekom bilo kojeg razreda srednje škole.