Opće informacije

1X5A3097

Stručni prijediplomski studij Proizvodno strojarstvo

Nastavni sadržaj i kompetencije

Studenti nakon završetka studija stječu stručna znanja za samostalno upravljanje cjelokupnim proizvodnim procesom u tvrtkama, u planiranju i izradi tehnologija obrade, u izradi elemenata konstrukcija i sklopova, u upravljanju CNC tehnologijama, u planiranju i rukovođenju procesima održavanja strojne opreme, u izradi tehnološke dokumentacije korištenjem računala, u ovladavanju CAD/CAM računalnim programskim alatima za konstruiranje i upravljanje proizvodnim procesima, u poduzetništvu u različitim primjenama strojarstva, u razvijanju timskog pristupa sa stručnjacima iz drugih područja tehnike. Strojarstvo kao široka inženjerska disciplina zasniva se na temeljnim znanjima iz tehničke mehanike, materijala, termodinamike, mehanike fluida, organizacije rada i proizvodnje, konstruiranja, ali obuhvaća i druga područja, kao što su računarstvo, informatika, elektrotehnika i sl. Istaknuta interdisciplinarnost čini strojarstvo svestranom tehničkom disciplinom koja je predodređena za cjeloživotno učenje u modernom dinamičnom društvu.

Mogućnosti razvoja karijere

Studenti koji su do sada završili studij, zaposlili su se na poslovima tehnološke i operativne pripreme proizvodnje, vođenju, organizaciji i kontroli kvalitete u suvremenim procesima proizvodnje, organizaciji održavanja strojne opreme, korištenju informatičke podrške u struci, logističke podrške proizvodnim i drugim procesima, prodaji i nabavi strojeva, uređaja i dijelova za njihovo održavanje. Ambiciozni studenti mogu nastaviti obrazovanje na sveučilišnom diplomskom studiju Strojarstvo.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
STRUČNI NAZIV ZVANJA: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), inženjer/inženjerka strojarstva
SKRAĆENI STRUČNI NAZIV ZVANJA: bacc. ing. mech.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole   40%
Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)
Hrvatski jezik   5%
Matematika   35%
Strani jezik   5%

Izborni dio državne mature
Fizika*   15%

*Polaganje ispita izbornog dijela državne mature nije obvezno, ali se polaganjem stječu dodatni bodovi. Pravo na izravan upis ostvaruje se na temelju dodatnih učenikovih postignuća:
- osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju iz predmeta Matematika ili Fizika, te disciplina Strojarske konstrukcije ili Tehnička mehanika (statika i čvrstoća) tijekom bilo kojeg razreda srednje škole.

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE:

  1. Kakav je to studij Proizvodno strojarstvo?

Proizvodno strojarstvo je stručni prijediplomski studij koji traje 3 godine (6 semestara). Nastao je kao odgovor za ogromnom potražnjom u metaloprerađivačkoj industriji na sjeveru Hrvatske za inženjerima koji mogu upravljati  proizvodnim procesima, pratiti i primjenjivati nove tehnologije te kompetentno surađivati s inženjerima iz drugih područja u složenim interdisciplinarnim projektima. Studij se izvodi u Sveučilišnom centru Varaždin.

  1. Kome je namijenjen studij?

Namijenjen je završenim gimnazijalcima i učenicima srednjih tehničkih škola. U početku se gimnazijalci moraju potruditi oko specifičnih strojarskih predmeta, dok se studenti  iz srednjih tehničkih škola obično više trude oko temeljnih računskih kolegija. Na drugoj godini studija studenti podjednako uspješno savladavaju gradivo, pogotovo kad krenu birati izborne kolegije.

  1. Što ću naučiti studiranjem Proizvodnog strojarstva?

Puno. Strojarstvo široka inženjerska disciplina i zasniva se na temeljnim znanjima iz tehničke mehanike, tehničkih materijala, termodinamike, mehanike fluida, organizacije rada i proizvodnje, konstruiranja strojeva I uređaja. Ali to je obavezni dio, studenti na 2. i 3. godini biraju izborne kolegije prema svojem području interesa. Zanima Vas 3D? Upišite kolegij “3D oblikovanje”! Zanima vas zelena energija? Upišite kolegij “Obnovljivi izvori energije!”.

  1. Što ću postati kad završim taj studij?

Službeni naziv je prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), na hrvatskom jeziku inženjer/inženjerka strojarstva.

  1. Što obično rade strojari koji su završili ovaj studij?

Studenti koji su do sada završili studij, zaposlili su se kao inženjeri na poslovima tehnološke i operativne pripreme proizvodnje, vođenju, organizaciji i kontroli kvalitete u suvremenim procesima proizvodnje, organizaciji i održavanja strojne opreme, prodaji i nabavi strojeva ili vode svoje tvrtke.

  1. Čujem od prijatelja da je strojarstvo težak studij?

Idemo ovako to reći: Studij Proizvodno strojarstvo, kao i drugi strojarski studiji Vam jako puno daje ali zahtijeva od konstantan Vas rad i zalaganje. Studenti koji redovno pohađaju predavanja i vježbe, polažu kolokvije i predaju seminare nemaju nikad problema s završavanjem studija u roku. I kad završe studij nikome ne moraju objašnjavati što su završili.

  1. Kad završe studij da li strojari obično dugo čekaju na burzi ili ne mogu preći na bolje plaćen posao?

Ništa nije dalje od istine. Ne postoje nezaposleni inženjeri strojarstva. Dapače, svako malo nas iz tvrtki zovu da li možemo preporučiti nekog studenta sa završne godine studija, jer studenti koji dobiju diplome već rade.

  1. Kad završim studij Proizvodno strojarstvo da li se mogu dalje usavršavati u struci i nastaviti školovanje ako me to zanima?

Apsolutno, studenti koji žele mogu nakon završetka prijediplomskog studija upisati na Sveučilištu Sjever sveučilišni diplomski studij Strojarstvo uz polaganje razlikovnih kolegija i dalje se usavršavati. Nakon toga sljedeća viša razina je samo doktorski studij.

  1. Koliko bi moje roditelje koštala školarina godina svake godine mog studija?

Točno nula kuna. Naime, ovo je redovni studij, što znači da dok student izvršava obaveze i polaže ispite ne plaća školarinu, već studira na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja. Vjerojatnije je da će dobri studenti imati prilike dobiti stipendije od tvrtki koje će biti zainteresirane do kod njih počnu raditi pri kraju studija.

10. Već ste me na pola nagovorili. Koliko ima mjesta za upis i koliko je studenata na Sveučilištu Sjever?

Kvota za studij Proizvodno strojarstvo za upis je 70 studenata i svake godine je popunjena. Ne čekajte jer nema naknadnih upisa. Svi studenti koji se upisuju u Sveučilišni centar Varaždin nastavu slušaju u obnovljenim energetski učinkovitim zgradama i koriste novoopremljene laboratorije za praktični dio nastave. Atraktivnost grada Varaždina i najsuvremeniji studentski dom osiguravaju da u Sveučilišni centar Varaždin dolaze studenti iz cijele Hrvatske, što znači da zabava ne prestaje sa predavanjima.

Privitci