Opće informacije

o_studiju_ps_2

Odjel za strojarstvo

Na odjelu se izvodi preddiplomski stručni studij „Proizvodno strojarstvo“, u području tehničkih znanosti, u trajanju od tri godine, završetkom kojega se stječe 180 ECTS-a i akademska titula prvostupnika/(ce) inženjera strojarstva (bacc.ing.mech.). Studijski program izvodi se na ustanovi kontinuirano od 2005. godine. Za sve kolegije predviđene studijskim planom i programom izrađeni su sillabus-i s ishodima učenja, definirane cjeline i poglavlja koja se obrađuju, obaveze studenata, način polaganja ispita te kriteriji temeljem kojih se određuje završna ocjena. Očekivani ishodi učenja i ostale informacije o kolegijima javno su dostupni studentima na mrežnoj stranici (http://www.unin.hr/proizvodno-strojarstvo/kolegiji/).

Kroz akreditirani nastavni plan i program (proveden postupak reakreditacije te nakon toga i postupak vanjskog vrednovanja kvalitete), Odjel za proizvodno strojarstvo obrazuje inženjere s kompetencijama koje omogućavaju obavljanje različitih poslova u domeni strojogradnje koji su vezani uz pripremu, odvijanje procesa, vođenje procesa te njihovo održavanje, zatim područje inženjerske grafike i dokumentiranja (vještine rada s AutoCad-om), osnovna ekonomska znanja i vještine, projektiranje različitih tehničkih sustava, izrada i vođenje projekta. Da bi se postigli navedeni ciljevi koriste se dobro opremljeni laboratoriji i praktikumi te proizvodni pogoni i energetski objekti. Poslovi na kojima se budući inženjeri proizvodnog strojarstva mogu zapošljavati su npr. operativna i tehnološka priprema proizvodnje, organizacija i tehnologija održavanja strojeva i opreme, kontrola kvalitete i logistička podrška u proizvodnim i drugim procesima, upravljanje CNC tehnologijama, prodaja i nabava strojeva i rezervnih dijelova, korištenje suvremene računalne opreme u struci itd.