HKMS_Trajna edukacija

Trajna edukacija medicinskih sestara/tehničara
Predavanje Vesne Sertić, v.pred. će se održati 14.05.2021. na Sveučilištu Sjever u 17 sati, predavaona 110.

Predavaona ima kapacitet za 44 polaznika edukacije poštivajući sve epidemiološke mjere. Ukoliko će biti više zainteresiranih predavanje će se ponoviti u novom terminu
Molimo da prije ulaska na Sveučilište pročitate sve upute za ponašanje tijekom pandemije i istih se pridržavate.

Privitci