HKMS_Trajna edukacija

Poštovane kolegice i kolege za sada je još na snazi odluka o otkazivanju
predavanja,a način održavanje predavanja ovisit će o epidemiološkoj
situaciji.
Tijekom siječnja trebala bi se donijeti odluka o tome na koji načinće se
održavati predavanja u ovoj godini, o čemu ćemo izvijestiti putem web
stranice.

Privitci