Raspored predavanja

Kontaktni dio nastava se održava na Sveučilišnom centru Koprivnica

Predavanja iz razlikovnih kolegija održavaju se online.
Raspored dvorana biti će objavljen naknadno

Privitci