Ured i kontakt


Sveučilišni centar Varaždin i Sveučilišni centar Koprivnica


Kontakt:

Tanja Šipek, mag. oec.

Rukovoditeljica Ureda za razvoj karijera (Alumni), potporu studentima i cjeloživotno učenje

Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica /A213/

E-mail: tanja.sipek@unin.hr

Tel: 048/499-925

Radno vrijeme: 8:00-16:00

Za konzultacije potrebno najaviti termin putem e-maila ili telefona.