Ured i kontakt

Sveučilišni centar Koprivnica

Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprinica /A213/

Tel: 048/499-925

Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati

Sveučilišni centar Varaždin

Jurja Križanića 31b, 42000 Varaždin /UNIN3 - 203/

Tel: 042/493-346

Radno vrijeme: 8:00-16:00


Voditelj Ureda

Tanja Šipek, mag. oec.

Zamjena privremeno odsutne radnice: Ines Šarac mag.prim.educ

Kontakt: ines.sarac@unin.hr

Kontakt: potpora.studentima@unin.hr

Za konzultacije potrebno najaviti termin putem e-maila ili telefona.