Prikaz objava
str. 1/3

UPISI - Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta Sjever, ak.god. 2018./2019.

Na Sveučilištu Sjever - u Sveučilišnom centru Koprivnica i Sveučilišnom centru Varaždin otvoren je natječaj za upis u 1. godinu preddiplomskih  i diplomskih studija za ak.god. 2018./2019.

Način prijave i uvjeti upisa, rokovi, potrebna dokumentacija i visina školarine te ostali bitni detalji za upis na preddiplomske i diplomske studije nalaze se u priloženom tekstu natječaja. Sastavni dio natječaja također su i priloženi prijavni obrasci.

VAŽNO: kandidati koji dolaze sa drugih visokih učilišta, a prijavljuju diplomske studije preko studij.hr, dužni su Središnjem prijavnom uredu dostaviti popratnu dokumentaciju (sve informacije na linku https://www.studij.hr/sve-o-prijavama)

Prilozi

Upisi po objavljenim rang listama 28.06.2018. - diplomski sveučilišni studiji- Sveučilišni centar Koprivnica

Pozivaju se svi pristupnici za upis na izvanredne studije po objavljenim rang listama za upis na diplomske sveučilišne studije Medijski dizajn i Održiva mobilnost i logistika (prijave podnesene putem studentske referade Sveučilišta Sjever) da upisu pristupe u:

utorak, 10. srpnja 2018. u A111/prvi kat, prema rasporedu i terminima objavljenim u privitku ove obavijeti.

Prilozi

Upisi po objavljenim rang listama 28.06.2018. - diplomski sveučilišni studiji- Sveučilišni centar Varaždin

Pozivaju se svi pristupnici za upis na izvanredne studije po objavljenim rang listama za upis na diplomske sveučilišne studije Multimedija, Strojarstvo, Graditeljstvo i Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu (prijave podnesene putem studentske referade Sveučilišta Sjever) da upisu pristupe u:

utorak, 10. srpnja 2018. u UNIN1 – prvi kat, soba 26, a prema rasporedu i terminima objavljenima u privitku ove obavijesti.

Prilozi

Upisi na diplomske studije po objavljenim rang listama 13.03.2018.

Pozivaju se pristupnici za upis na izvanredne studije po objavljenim rang listama za upis na diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije i diplomski sveučilišni studij Odnosi s javnostima da upisu pristupe 15.03.2018.u 17:00 sati, popratne obavijesti u privitku.

Produljenje roka za prijave na Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta Sjever u akademskoj godini 2017./2018.

Produljuje se rok za prijave studenata do popunjavanja upisnih kvota za upise u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2017./2018. i to za diplomski sveučilišni studij Odnosi s javnostima te diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija sa dva smjera: Međunarodna trgovina i Turizam.

Prijave se primaju od 21.02. do 09.03.2018. godine.

Objava rang liste: 13. ožujka 2018. godine iza 19:00 sati na oglasnoj ploči i web stranici Sveučilišta.

Upisi: 15. ožujka 2018. godine, prema vremenu i rasporedu upisa koji će biti oglašen uz rang-liste na web stranici Sveučilišta www.unin.hr

Detaljne informacije o natječaju nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Prilozi

Upisi na diplomske studije po objavljenim rang listama 20.02.2018.

Pozivaju se pristupnici za upis na izvanredne studije po objavljenim rang listama za upis na diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije i diplomski sveučilišni studij Odnosi s javnostima da upisu pristupe 22.02.2018., a prema rasporedu i uvjetima upisa objavljenih u privitku.

Produljenje roka za prijave na Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta Sjever u akademskoj godini 2017./2018.

Produljuje se rok za prijave studenata do popunjavanja upisnih kvota za upise u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2017./2018. i to za diplomski sveučilišni studij Odnosi s javnostima te diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija sa dva smjera: Međunarodna trgovina i Turizam.
Prijave se primaju od 7. do 16. veljače 2018. godine.
Objava rang liste: 20. veljače 2018. godine iza 19:00 sati na oglasnoj ploči i web stranici Sveučilišta.
Upisi: 22. veljače 2018. godine, prema vremenu i rasporedu upisa koji će biti oglašen uz rang-liste na web stranici Sveučilišta.

Prilozi
Rezultati pretrage
page 1/3