Prikaz objava
str. 1/2

Upis studenata u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2017./2018. u Sveučilišnom centru Koprivnica - jesenski upisni rok

Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, u akademskoj godini 2017./2018. provodi upise za diplomske sveučilišne studije u ljetnom i jesenskom upisom roku.

Prijave za jesenski upisni rok primaju se od 28. kolovoza do 02. listopada 2017. u vremenu od 12:00 - 16:00 sati.

Detaljne informacije mogu se pronaći u privitku ove obavijesti.

Prilozi

Preostala slobodna mjesta za rujanske upisne rokove

Pozivaju se zainteresirani pristupnici da prate obavijesti na web stranici Sveučilišta Sjever o terminima jesenskih prijava i upisa.

Preostale kvote za upis su:

Prilozi

Upisi na diplomske studije po objavljenim rang listama - Sveučilišni centar Koprivnica

Pozivaju se pristupnici za upis na diplomske studije po objavljenim rang listama za upis na diplomski sveučilišni studij Novinarstva, Medijskog dizajna, Ambalaže te Održive mobilnosti i logistike da upisu pristupe u srijedu, 19.07.2017. godine, a prema rasporedu i uvjetima upisa objavljenim u privitku.

Privremene rang liste za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2017./2018. u Sveučilišnom centru Koprivnica - ljetni upisni rok

Sveučilište Sjever 10. srpnja 2017. godine objavljuje privremene rang liste za upis studenata u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija:

Novinarstvo,

Medijski dizajn,

Održiva mobilnost i logistika te

Ambalaža.

Detaljne informacije o načinu i uvjetima upisa bit će objavljene na web stranici Sveučilišta do petka, 14. srpnja 2017.

Prilozi

Produljenje natječaja za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta Sjever u nastavnoj godini 2016./2017.

Sveučilište Sjever objavljuje produljenje roka prijava za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2016./2017. i to na diplomski sveučilišni studij Odnosi s javnostima te diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija sa dva smjera; Međunarodna trgovina i Turizam u sljedećim kvotama:

Prilozi

Upisi na diplomske studije po objavljenim rang listama

Pozivaju se pristupnici za upis na izvanredne studije po objavljenim rang listama za upis na diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije i diplomski sveučilišni studij Odnosi s javnostima da upisu pristupe 09.02.2017. godine a prema rasporedu i uvjetima upisa objavljenih u privitku.

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta Sjever u akademskoj godini 2016./2017.

Sveučilište Sjever će u Sveučilišnom centru Varaždin provoditi upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2016./2017. i to za diplomski sveučilišni studij Odnosi s javnostima te diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija sa dva smjera; Međunarodna trgovina i Turizam.

Detaljne informacije o natječaju nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Prilozi
Rezultati pretrage
page 1/2