Prikaz objava
str. 1/1

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta Sjever u akademskoj godini 2016./2017.

Sveučilište Sjever će u Sveučilišnom centru Varaždin provoditi upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2016./2017. i to za diplomski sveučilišni studij Odnosi s javnostima te diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija sa dva smjera; Međunarodna trgovina i Turizam.

Detaljne informacije o natječaju nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Prilozi
Rezultati pretrage
page 1/1