Prikaz objava
str. 1/1

Produljenje natječaja za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta Sjever u nastavnoj godini 2016./2017.

Sveučilište Sjever objavljuje produljenje roka prijava za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2016./2017. i to na diplomski sveučilišni studij Odnosi s javnostima te diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija sa dva smjera; Međunarodna trgovina i Turizam u sljedećim kvotama:

Prilozi

Upisi na diplomske studije po objavljenim rang listama

Pozivaju se pristupnici za upis na izvanredne studije po objavljenim rang listama za upis na diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije i diplomski sveučilišni studij Odnosi s javnostima da upisu pristupe 09.02.2017. godine a prema rasporedu i uvjetima upisa objavljenih u privitku.

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta Sjever u akademskoj godini 2016./2017.

Sveučilište Sjever će u Sveučilišnom centru Varaždin provoditi upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2016./2017. i to za diplomski sveučilišni studij Odnosi s javnostima te diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija sa dva smjera; Međunarodna trgovina i Turizam.

Detaljne informacije o natječaju nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Prilozi
Rezultati pretrage
page 1/1