Kolegiji

1. godina studija

1. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Matematika I 45 - 45 6
Mehanika I 30 - 45 6
Osnove elektrotehnike I 30 - 30 5
IT i primjena 15 - 30 4
Tehnička dokumentacija 15 - 30 4
Osnove mehatroničkih sustava 15 15 15 3
Osnove inženjerskog proračuna 15 - 15 2
2. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Matematika II 45 - 45 6
Mehanika II 30 - 45 6
Osnove elektrotehnike II 30 - 30 5
Programski jezici i algoritmi 30 - 30 5
Materijali 15 - 30 3
Elementi mehatroničkih sustava 30 - 30 5

2. godina studija

3. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Termodinamika i mehanika fluida 30 - 30 6
Čvrstoća 30 - 30 5
Elektronički elementi i skolpovi 30 - 30 5
Modeliranje i simuliranje 30 - 30 5
Senzori 30 - 30 5
2D oblikovanje - - 30 2
Strani jezik I - Engleski 15 - 15 2
4. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Digitalna tehnika 30 - 45 5
Signali i sustavi 30 - 30 5
Mikroračunala 15 - 30 5
Elektromehanički i elektronički pretvarači 30 - 30 4
Mehanizmi 30 15 15 4
Osnove poduzetništva 15 15 - 2
Strani jezik II - Engleski 15 - 15 2
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Osnove strojeva i uređaja - - - -
Obnovljivi izvori energije 15 - 30 3

3. godina studija

5. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Robotika 30 15 15 6
Automatizacija strojeva i uređaja 30 15 15 5
Pnemumatika i hidraulika 30 - 30 5
Održavanje mehatroničkih sustava 30 15 15 5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
PLC sustavi upravljanja 15 - 30 3
3D oblikovanje 15 - 30 3
Osnove mehaničkih operacija 15 - 30 3
Tehnika hlađenja 15 - 30 3
Upravljanje kvalitetom 30 - 15 3
6. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Proizvodni sustavi i tehnologije 30 - 30 5
Stručna praksa - 15 80 4
Vještine komuniciranja 15 15 - 2
Automatsko upravljanje 30 - 30 4
Završni rad - - - 15