Opće informacije

o_studiju_ses_3

Stručni prijediplomski studij Sestrinstvo

Nastavni sadržaj i kompetencije

Stručni prijediplomski studij sestrinstva interdisciplinarnim programom osposobljava studente za kompetentno provođenje zdravstvene njege kroz primjenu etičkih načela i kritičkog mišljenja. Nastava studija sestrinstva provodi se na visokoškolskoj ustanovi kroz predavanja, seminare i predkliničke vježbe u kabinetima zdravstvenih njega. Klinička nastava odvija se u OB Varaždin, ŽB Čakovec, OB „Tomislav Bardek“ Koprivnica, KB Dubrava i KBC Zagreb te u domovima zdravlja. Osim u zdravstvenim ustanovama vježbovna se nastava provodi i u socijalnim ustanovama, domovima za starije i nemoćne te dječjim vrtićima. Studenti razvijaju specifična znanja, vještine i stavove te sposobnost donošenja odluka u/o postupcima u zdravstvenoj njezi te prepoznavanju i rješavanju složenih problema.

Mogućnosti razvoja karijere 

Povećani zahtjevi u zdravstvenom i socijalnom sustavu ukazuju na potrebu obrazovanih medicinskih sestara sa suvremenim znanjima i vještinama iz područja zdravstvene njege. U procesima liječenja i zdravstvene njege svakodnevno se uvode viši tehnološki standardi za koje su potrebni prvostupnici sestrinstva, čije obrazovanje mora biti usklađeno sa sve većim zahtjevima u zdravstvenim i socijalnim ustanovama. Prvostupnici sestrinstva posjeduju kompetencije za upravljanje, koordinaciju i evaluaciju zdravstvene njege, kao i vještine promicanja zdravlja te sprječavanja bolesti pojedinca, njegove obitelji i društvene zajednice u cjelini.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
STRUČNI NAZIV ZVANJA: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva
SKRAĆENI STRUČNI NAZIV ZVANJA: bacc. med. techn.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole 45%
Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)
Hrvatski jezik 15%
Matematika 25%
Strani jezik 15%

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE:

1. Zašto odabrati stručni prijediplomski studij sestrinstva na Sveučilištu Sjever?

Zbog iznimnog razvoja medicinske tehnologije i općeg stanja populacije, potreba za medicinskim uslugama u stalnom je porastu. Povećani zahtjevi u zdravstvenom i socijalnom sustavu ukazuju na potrebu obrazovanih medicinskih sestara sa suvremenim znanjima i vještinama iz područja zdravstvene njege. U procesima liječenja i zdravstvene njege svakodnevno se uvode viši tehnološki standardi za koje su potrebni stručni prvostupnici sestrinstva. Naš stručni prijediplomski studij sestrinstva održava se u modernim predavaonicama, uključujući kabinete koje simuliraju stvarne kliničke uvjete.

2. Koje najvažnije vještine ćete razviti na ovom studiju?

Razvit ćete sposobnosti primjene znanja i vještina utemeljenih na dokazima u sestrinstvu. Tijekom studija steći ćete znanje o pružanju zdravstvene njege pacijentima te vještine koordiniranja i provođenja opće i specijalne zdravstvene njege. Također, za vrijeme studija razvija se sposobnost kritičkog i analitičkog promišljanja, društvena i etička odgovornost te suradnja u multidisciplinarnim timovima.

3. Kako je organizirana nastava na studiju?

Nastava se odvija u obliku predavanja, seminara, radionica, pretkliničkih vježbi u kabinetima te kliničkih vježbi u zdravstvenim ustanovama. Sveučilište Sjever surađuje sa mnogo nastavnih baza gdje studenti obavljaju vježbovnu nastavu. Neke od njih su: OB Varaždin, ŽB Čakovec, OB „Tomislav Bardek“ Koprivnica, KB Dubrava te brojni domovi zdravlja. Osim u zdravstvenim ustanovama vježbovna se nastava provodi i u domovima za starije i nemoćne te dječjim vrtićima. Metode provjere znanja su usmene, pismene i trajno praćenje praktičnog rada tijekom vježbovne nastave.

4. Kako uskladiti rad i studij?

Studenti imaju mogućnost redovnog i izvanrednog studiranja. Redovni studenti dužni su pohađati najmanje 70% ukupne nastave, dok se izvanrednim studentima zbog radnih obaveza omogućava pohađanje najmanje 50% ukupne nastave. Predavanja i vježbovna nastava odvijaju se u prijepodnevnim i poslijepodnevnim terminima. Studenti mogu u dogovoru sa nastavnicima definirati termin konzultacija tijekom kojih imaju mogućnost postaviti konkretna pitanja o gradivu koje su zbog radnih obaveza propustili i riješiti eventualne nejasnoće u vezi kolegija.

5. Postoji li mogućnost uključivanja u dodatne aktivnosti?

Za vrijeme studija studente se posebno motivira i potiče za uključivanje u brojne aktivnosti poput volontiranja u različitim akcijama, obilježavanja važnijih datuma vezanih za promociju zdravlja, pisanja radova i aktivnog sudjelovanja na stručnim i znanstvenim skupovima, Erasmus projektima i drugo.

6. Koliko traje studij i koji naziv se stječe nakon završetka studija?

Studij traje 6 semestara, te se nakon završetka stječe naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva (bacc. med. techn.)

7. Što i gdje mogu raditi kada završim ovaj studij?

Studenti koji završe stručni prijediplomski studij sestrinstva moći će obavljati poslove iz djelokruga prvostupnika/ce sestrinstva kao što su utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom, planiranje, organizacija, provođenje i procjenjivanje sestrinske skrbi. Također, stečene kompetencije omogućiti će aktivno sudjelovanje u procesu očuvanja i promocije zdravlja i prevencije bolesti na svim razinama zdravstvene zaštite.

8. Mogu li nastaviti školovanje po završetku ovoga studija?

Nakon završetka stručnog prijediplomskog studija sestrinstva, pruža se mogućnost upisa na sveučilišni diplomski studij koji se također izvodi na Sveučilištu Sjever, ali i mogućnost upisa na druge studije u RH i inozemstvu.

9. Hoću li brzo pronaći posao?

Sestrinstvo je jedna od traženijih profesija na tržištu rada, naročito zbog trenutačne demografske i epidemiološke slike. Upravo zato, prvostupnici sestrinstva brzo pronalaze posao zbog specifičnih znanja koja posjeduju. Poslodavci imaju mogućnost upoznati studente već tijekom vježbovne nastave koja se odvija u različitim zdravstvenim ustanovama. Sveučilište Sjever aktivno prati trendove i strategiju razvoja zdravstva RH, ali i razvoj potreba zdravstvenih sustava Europe pa sukladno tome planira broj studenata koji upisuju preddiplomski studij sestrinstva.

10. S obzirom da se studij sestrinstva izvodi u Varaždinu, zanima me kakav je studentski život i kakve su mogućnosti u Varaždinu?

Sveučilište Sjever nalazi se u neposrednoj blizini samog centra Varaždina koji nudi brojne sadržaje. U Varaždinu postoji mogućnost smještaja u studentskom domu u sklopu kojeg se nalazi novoizgrađeni studentski restoran. Grad također, ima knjižnicu sa velikim izborom literature, muzeje, brojne galerije, sportske sadržaje i drugo. Uz sve to Varaždin ima odličnu prometnu povezanost sa ostalim gradovima što ga čini jednim od poželjnijih mjesta studiranja za mlade iz cijele Hrvatske.

Galerija
Privitci