Opće informacije

o_studiju_ses_3

Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo

Nastavni sadržaj i kompetencije

Stručni studij sestrinstva interdisciplinarnim programom osposobljava studente za kompetentno provođenje zdravstvene njege kroz primjenu etičkih načela i kritičkog mišljenja. Nastava studija sestrinstva provodi se na visokoškolskoj ustanovi kroz predavanja, seminare i predkliničke vježbe u kabinetima zdravstvenih njega. Klinička nastava odvija se u OB Varaždin, ŽB Čakovec, OB „Tomislav Bardek“ Koprivnica, KB Dubrava i KBC Zagreb te u domovima zdravlja. Osim u zdravstvenim ustanovama vježbovna se nastava provodi i u socijalnim ustanovama, domovima za starije i nemoćne te dječjim vrtićima. Studenti razvijaju specifična znanja, vještine i stavove te sposobnost donošenja odluka u/o postupcima u zdravstvenoj njezi te prepoznavanju i rješavanju složenih problema.

Mogućnosti razvoja karijere 

Povećani zahtjevi u zdravstvenom i socijalnom sustavu ukazuju na potrebu obrazovanih medicinskih sestara sa suvremenim znanjima i vještinama iz područja zdravstvene njege. U procesima liječenja i zdravstvene njege svakodnevno se uvode viši tehnološki standardi za koje su potrebni stručni prvostupnici sestrinstva, čije obrazovanje mora biti usklađeno sa sve većim zahtjevima u zdravstvenim i socijalnim ustanovama. Prvostupnici sestrinstva posjeduju kompetencije za upravljanje, koordinaciju i evaluaciju zdravstvene njege, kao i vještine promicanja zdravlja te sprječavanja bolesti pojedinca, njegove obitelji i društvene zajednice u cjelini.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
STRUČNI NAZIV ZVANJA: stručni prvostupnik/stručna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva
SKRAĆENI STRUČNI NAZIV ZVANJA: bacc. med. techn.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole 45%
Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)
Hrvatski jezik 15%
Matematika 25%
Strani jezik 15%

Privitci