Opće informacije

o_studiju_med_2

Odjel za medijski dizajn

Na Odjelu se izvodi preddiplomski umjetnički sveučilišni studij „Medijski dizajn“, u trajanju od 3 godine, tijekom kojih studenti stječu 180 ECTS-a. Završetkom studija studenti stječu akademsko zvanje sveučilišnog prvostupnika/(ce) dizajna (univ.bacc.art.). Studijski program izvodi se na ustanovi od ak. god. 2012/2013. Za sve kolegije predviđene studijskim planom i programom izrađeni su sillabus-i s ishodima učenja, definirane cjeline i poglavlja koja se obrađuju, obaveze studenata, način polaganja ispita te kriteriji temeljem kojih se određuje završna ocjena. Očekivani ishodi učenja i ostale informacije o kolegijima javno su dostupni studentima na mrežnoj stranici (http://www.unin.hr/medijski-dizajn/kolegiji/).

Studij omogućava studentima studiranje predmeta usko povezanih sa suvremenim medijskim dizajnom, medijskom industrijom te okružjem u kojem medijski dizajner djeluje. Studenti će usvojiti znanja i vještine iz područja medijskog dizajna i njegovih različitih aspekata kroz intenzivan rad na nastavi, samostalan rad i radno iskustvo kroz praksu. Među glavnim ciljevima ovog programa su poticanje inovativnosti i otvorenosti studenata prema suvremenim umjetničkim i znanstvenim spoznajama, kreativnosti i samostalnog djelovanja u praktičnom radu te stjecanje znanja i vještina kroz niz kolegija, kao i individualne i grupne kreativne radove. Kompetencije koje će student steći ovim studijem su: teorija i praksa medijskog dizajna, odlično poznavanje povijesti umjetnosti i suvremene vizualne kulture, komunikologije i medija; samostalno dizajniranje vizualnih identiteta kroz dizajn znaka, sustav boja i tipografiju te poznavanje digitalne slike, grafičkog uređivanja i suvremenih grafičkih alata; suvereno vođenje kreativnih procesa, odlično poznavanje vizualnog prezentiranja i uređivanja te osnova tiska, radija i televizije; vođenje projekata u području web dizajna, informacijskog dizajna, dizajna novina i magazina te promotivnog dizajna; razvijanje znanja i vještina u području umjetničke i medijske fotografije, crtanja i kompozicije, ilustracija i originalne grafike, vizualne psihofizike i scenografije; upravljanje odjelima za multimedijsko pripovijedanje, oblikovanje zvuka, animiranu grafiku, 3D animaciju i nove medije.