Opće informacije

a

Sveučilišni prijediplomski studij Medijski dizajn

Nastavni sadržaj i kompetencije

Studij medijskog dizajna omogućava studentima studiranje predmeta usko povezanih sa suvremenim medijskim dizajnom, medijskom industrijom te okružjem u kojem medijski dizajner djeluje. Studenti će usvojiti znanja i vještine iz područja medijskog dizajna i njegovih različitih aspekata intenzivnim radom na nastavi, domaćim radom i radnim iskustvom kroz prakse. Među glavnim ciljevima ovog programa su poticanje inovativnosti i otvorenosti studenata prema suvremenim umjetničkim i znanstvenim spoznajama, kreativnosti i samostalnom djelovanju u praktičnom radu te stjecanje znanja i vještina kroz niz kolegija, kao i individualne i grupne kreativne radove.

Mogućnosti razvoja karijere

Kompetencije koje će student steći ovim studijem kroz primjenu usvojene teorije i prakse medijskog dizajna te odličnog poznavanja povijesti umjetnosti i suvremene vizualne kulture, komunikologije i medija, omogućit će mu: samostalno dizajniranje vizualnih identiteta kroz dizajn znaka, sustav boja i tipografiju te poznavanje digitalne slike, grafičkog uređivanja i grafičkih alata; suvereno vođenje kreativnih procesa, odlično poznavanje vizualnog prezentiranja i uređivanja te osnova tiska, radija i televizije; vođenje projekata u području web dizajna, informacijskog dizajna, dizajna novina i magazina te promotivnog dizajna; razvijanje znanja i vještina u području umjetničke i medijske fotografije, crtanja i kompozicije, ilustracija i originalne grafike i scenografije; upravljanje odjelima za multimedijsko pripovijedanje, oblikovanje zvuka, animiranu grafiku, 3D animaciju i nove medije.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) medijskog dizajna
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: univ. bacc. art.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole 10%
Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)
Hrvatski jezik 6%
Matematika 2%
Strani jezik 2%
Neobavezni dio državne mature:
Likovni 5 %
Informatika 5%
Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti 70%:
- Mapa radova: 30%
- Projektni zadatak za zadanu temu: 20%
- Intervju: 20%

4