Bibliometrijske usluge

Knjižnica Sveučilišta Sjever izdaje potvrde o citiranosti i zastupljenosti (indeksiranosti) radova i časopisa u bibliografskim i citatnim bazama podataka.

Potvrde se mogu prilagoditi različitim namjenama:

  • u svrhu napredovanja u viša znanstvena zvanja
  • u svrhu projektnih prijava
  • u svrhu prijava za nagrade

Potvrde u svrhu napredovanja u viša znanstvena zvanja usklađene su sa zahtjevima iz važećeg  Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja i uputama pojedinih Matičnih odbora NVZVOTR-a.

Bibliometrijske potvrde izdaju se samo djelatnicima Sveučilišta Sjever i ne naplaćuju se.

Prije slanja zahtjeva za izradu potvrde, potrebno je ažurirati popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji. Preporučujemo da izradite ili uredite javni profil na Google Znalcu.

Zahtjev se upućuje putem obrasca, barem 10 dana prije roka za izradu: OBRAZAC

Kontakt: knjiznica@unin.hr