Kolegiji

Izvedbeni plan nastave za ak. god. 2023/24

Privitci

1. godina studija

1. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Graditeljska baština i tehnika 30 - 15 5
Operacijska istraživanja u građevinarstvu 30 15 15 5
Termodinamika 30 - 15 5
Teorija konstrukcija 30 - 15 5
Otpornost materijala s teorijom elastičnosti 30 - 15 5
Organizacija gradilišta i građenja 30 - 15 5
2. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Građevinska regulativa - Eurocodovi 30 - 15 5
Modeliranje i proračun konstrukcija 30 - 15 5
Gradske prometnice i kolničke konstrukcije 30 - 15 5
Fizika zgrade i energetska učinkovitost 30 - 15 5
Tehnička dijagnoza 30 - 15 5
Geotehničko inženjerstvo 30 - 15 5

2. godina studija

3. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Dinamika konstrukcija i protupotresno graditeljstvo 30 - 15 5
Vodni sustavi 30 - 15 5
Revitalizacije, konzervacije i restauracije građevina 30 - 15 5
Temeljne konstrukcije 30 - 15 5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Zaštita i pročišćavanje voda 30 - 15 5
Mostovi 30 - 15 5
Betoni posebnih namjena 30 - 15 5
Vođenje, planiranje i praćenje projekata 30 - 15 5
Suvremena geotehnologija i geotehnika 30 - 15 5
4. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada - - - -
Diplomski rad - - - 20

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRšILI:

  • preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo
  • preddiplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu od 15 do 30 ects bodova
  • preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz srodnih područja i/ili polja znanosti uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova definiranih od strane Povjerenstva na Odjelu za graditeljstvo. Studenti koji su završili studij Graditeljstvo na Sveučilištu Sjever/Veleučilištu u Varaždinu upisuju sljedeće razlikovne predmete:

Razlikovni predmeti

RAZLIKOVNI PREDMETI P S V ECTS
Elementi zgrada II - - - -
Proračun konstrukcija - - - -
Hidrologija i hidraulika - - - -
Ceste - - - -
Zaštita na radu - - - -
Zgradarstvo - - - -
Regulacije i melioracije - - - -