Kolegiji

https://www.unin.hr/wp-content/uploads/Izvedbeni-plan-nastave_18_19_Poduzetništvo-i-EU-fondovi.pdf

Privitci

1. godina studija

1. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Poduzetničke mogućnosti i ideje 25 - - 5
Korporativno poduzetništvo 25 - - 5
Poduzetnički marketing 25 - - 5
Poduzetničke financije 25 - - 5
Poduzetnički menadžment 25 - - 5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Poslovna etika i poduzetništvo 20 - - 4
Poduzetničko računovodstvo 20 - - 4
Upravljanje znanjem 20 - - 4
Inovacije i transfer tehnologije 20 - - 4
e-business 20 - - 4
Obiteljsko poduzetništvo 20 - - 4
Pravo za poduzetnike 20 - - 4
Digitalne komunikacije 20 - - 4
Globalni lanci vrijednosti 20 - - 4
Poduzetništvo u turizmu 20 - - 4
Poslovno pregovaranje 20 - - 4
Priprema i provedba EU projekata 20 - - 4
Ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije 20 - - 4
Business intelligence u poduzetništvu 20 - - 4
Strategija i konkurentnost poduzeća 20 - - 4