O projektu

JEAN MONNET MODULE

Modul programa Jean Monnet Module kratak je nastavni program (ili tečaj) u području studija o Europskoj uniji ustanovi visokog obrazovanja. Svaki modul traje najmanje 40 sati po akademskoj godini. Moduli mogu biti usmjereni na jednu disciplinu europskih studija ili multidisciplinarnog pristupa.

Glavne aktivnosti:

  • opći ili uvodni tečajevi o pitanjima Europske unije (posebno u institucijama i na fakultetima koji nemaju razvijenu ponudu predmeta iz tog područja);
  • specijalizirani tečajevi o događanjima u Europskoj uniji (posebno u institucijama i na fakultetima koji već imaju vrlo razvijenu ponudu predmeta u tom području);
  • ljetni i intenzivni tečajevi koji su potpuno priznati.

SAŽETAK PROJEKTA: 

599900_EPP-1-2018-HR-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Module

  • Ovaj specijalizirani modul omogućit će studentima stjecanje relevantnih znanja o EU u svjetlu specifičnih i pravodobnih pitanja kao što su ulaganja i migracije. Nadalje, projekt će olakšati razvoj prekogranične suradnje s drugim sveučilištima u regiji. Stoga će projekt biti dodana vrijednost za Sveučilište Sjever i njegove studente, kao i za druga sveučilišta u regiji jugoistočne Europe i njihovim studentima.
  • Predloženi modul usredotočuje se na relevantna pitanja za regiju: političku i pravnu dimenziju integracije u EU različitih država članica jugoistočne Europe te buduću integraciju potencijalnih država članica Zapadnog Balkana.
  • Modul cilja na dvije od šest najznačajnijih inicijativa koje je pokrenula Komisija kako bi podržala transformaciju Zapadnog Balkana: inicijativa za poboljšanje potpore društveno-gospodarskom razvoju i Inicijative za jačanje angažmana na području sigurnosti i migracije.
  • Glavni cilj Modula je promicanje studija EU kroz interdisciplinarni pristup

Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Petar Kurečić

Suradnici na projektu:

  • Nicolas de Sadeleer, Université Saint-Louis, Brussels
  • Ms Ivana Damjanovic, Centre for European Studies, Australian National University
  • Tina Lukčić, mag. oec., administrativni koordinator, Ured za znanost i umjetnički rad

TRAJANJE PROJEKTA

1.09.2018.-31.08.2021. godine

VRIJEDNOST PROJEKTA

27.216,00  €

1524218777_logosbeneficaireserasmus-right-hr1524218830_logosbeneficaireserasmus-right-en