Prikaz objava
str. 1/16

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studenta Mateo Pongrac

Iz kolegija             Inženjerstvo zaštite okoliša

Na temu               Projektiranje i isplativost implementacije postrojenja sortirnice komunalnog

                                Otpada u Prelogu

Mentor                    doc. dr. sc. Lovorka Gotal Dmitrović

Termin                    srijedu, 30. rujna  2020. u 12:00 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici za sastanak https://meet.google.com/gye-mmkz-khw koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

Studentska služba

Poštovani studenti,

studentska služba će radi mjera zaštite od širenja koronavirusa i dalje raditi na daljinu kao i do sada, elektroničkim putem preko mail adrese:

  • studentska služba SC Varaždin referada.vz@unin.hr,
  • studentska služba SC Koprivnica referada.kc1@unin.hr.

Od ponedjeljka, 31.08.2020.  dio radnog vremena studentska služba počinje raditi i kontaktno za usluge koje traže fizički kontakt, a u skladu sa svim mjerama opreza i dalje maksimalno izbjegavajući fizički kontakt između djelatnika i studenata.

Studenti se prije dolaska u studentsku službu moraju prethodno najaviti mailom sa uninove domene i navesti razlog dolaska u studentsku službu. Djelatnik studentske službe nakon zaprimljene najave dolaska u studentsku službu javit će se povratno studentu na mail.

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studenta Ivan Merkač-Hudopisk

Iz kolegija             Ponašanje materijala u eksploataciji

Na temu               Analiza uzroka loma T vijka sustava za pričvršćivanje željezničkih pragova SKL 14

Mentor                    izv. prof. dr. sc. Sanja Šolić

Termin                    utorak, 29. rujna  2020. u 12:00 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici za sastanak https://meet.google.com/gye-mmkz-khw koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studenta Zoran Majcen

Iz kolegija              Metode ispitivanja materijala i konstrukcija

Na temu               Pouzdanost prijenosnih metoda ispitivanja tvrdoće

Mentor                    izv. prof. dr. sc. Sanja Šolić

Termin                    utorak, 29. rujna  2020. u 13:00 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici za sastanak https://meet.google.com/gye-mmkz-khw koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studenta Marko Gotal

Iz kolegija              Odabrana poglavlja iz mehanike i čvrstoće

Na temu                Eksperimentalna validacija 2. Castiglianovog teorema na primjeru nosive

                                konzolne konstrukcije                                                                                                                                                                                       

Mentor                    izv. prof. dr. sc. Vlado Tropša

Termin                    srijedu, 30. rujna  2020. u 09:00 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici za sastanak https://meet.google.com/gye-mmkz-khw koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

Pitanja studenata vezana uz upise u narednu godinu studija i sva ostala pitanja

Poštovani studenti,

radi puno upita prema studentskoj službi (putem maila i telefona), a vezanih uz uvjete upisa u naredne godine studija i svih ostalih pitanja studentska služba će odgovarati na sve upite studenata na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici za sastanak https://meet.google.com/qvc-aowr-kqe od ponedjelka do petka u 10:00 i u 14:00 sati.

U privitku su Odluke vezane za upis u naredne godine studija.

Rezultati pretrage
page 1/16