Prikaz objava
str. 1/16

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studenta Vedran Kranjec

Iz kolegija            Prototipno 3D modeliranje

Na temu               Projektiranje i 3D modeliranje reduktora

Mentor                   izv. prof. dr. sc. Sven Maričić

Termin                   srijeda, 10. ožujak  2021. u 13:00 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici  https://meet.google.com/gye-mmkz-khw koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

Upute za kupnju izdanja Sveučilišta Sjever

Izdanja Sveučilišta Sjever moguće je kupiti u Sveučilišnoj knjižnici u Varaždinu i Koprivnici. Za kupnju je potrebno općom uplatnicom ili internetskim/mobilnim bankarstvom na račun Sveučilišta Sjever uplatiti odgovarajuću cijenu knjige te potvrdu o uplati donijeti u Sveučilišnu knjižnicu/proslijediti na mail, gdje knjigu možete i podići/12-16 h.

NAPOMENA: prije izvršenja uplate provjerite je li knjiga dostupna za prodaju: Sveučilišna knjižnica u Varaždinu - 042/493-316, knjiznica.vz@unin.hr Sveučilišna knjižnica u Koprivnici - 048/499-917, knjiznica@unin.hr

PODACI ZA UPLATU

Žiro račun/IBAN Sveučilišta Sjever: HR6123600001102325217

Model: HR67

Poziv na broj: OIB kupca-66142

Opis plaćanja: Autor i naziv knjige, broj komada koji kupujete

Prilozi

Natječaj za dodjelu stipendija

Poštovani studenti,

u prilogu je Natječaj za dodjelu stipendija (potpora redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih studija sveučilišta Sjever za akademsku godinu 2020./2021) i obrasci za prijavu.

Završen projekt "Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever "

Stvoreni su temelji za veću dolaznu mobilnost studenata i nastavnika, a odradile su se i aktivnosti jačanja kapaciteta ustanove i nastavnika s ciljem povećanja kvalitete nastave

Sveučilište Sjever – Odjel za strojarstvo je u suradnji sa Strojarskim fakultetom Sveučilišta u Slavonskom Brodu i Hrvatskim društvom za materijale i tribologiju, uspješno provelo projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom 'Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever'.

Velikom završnom konferencijom koja je, zbog epidemiološke situacije uzrokovane širenjem bolesti COVID 19, održana u online formatu sredinom siječnja, projekt je i svečano priveden kraju.

Vrlo dobri rezultati studentske online ankete o kvaliteti izvođenja nastave za zimski semestar ak. god. 2020./2021. na Sveučilištu Sjever

U svrhu dobivanja povratnih informacija o izvođenju nastave u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. koja se izvodila prema kombiniranom modelu, (kontaktno i online), u periodu od 21. do 23. siječnja 2021. godine na Sveučilištu  Sjever provedena je online anonimna anketa.  Anketa je bila namijenjena za studente svih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih specijalističkih studijskih programa i sadržavala je ukupno 14 pitanja.

Prijava ispita

Poštovani studenti,

ispite ćete moći prijaviti od 25.1.2021.

Nastavnici Odjela za strojarstvo sudjelovali na značajnim međunarodnim konferencijama

Nastavnici  Odjela za strojarstvo predstavljali su Sveučilište Sjever na nekoliko značajnih međunarodnih; svjetskih znanstvenih konferencija.

Izv.prof.dr.sc. Sanja Šolić, pročelnica Odjela za strojarstvo i izv.prof.dr.sc. Vlado Tropša, prorektor za nastavu i studentska pitanja sudjelovali su na IMECE 2020 konferenciji u organizaciji American Society of Mechanical Engineers od 16. - 19. 11. 2020.

Viši predavač Damir Mađerić, dipl.ing. i izv.prof.dr.sc. Sanja Šolić sudjelovali su na 3rd International Conference on Control and Robots (ICCR 2020) konferenciji u Tokiju 26. - 29.12.2020. te predstavljali Sveučilište Sjever.

Galerija
Prilozi
Rezultati pretrage
page 1/16