Prikaz objava
str. 1/5

Erasmus+ iskustvo predavača dr. sc. Andrije Bernika u Švedskoj

Dr. sc. Andrija Bernik, predavač i nositelj kolegija za 3D računalnu grafiku i 3D računalnu animaciju na Sveučilištu Sjever u Varaždinu boravio je na Sveučilištu Uppsala u Švedskoj, na odjelu za dizajn i razvoj računalnih igara. Odjel je smješten na otoku Gotland (nešto nalik spoju Dubrovnika i Hvara) koji je ujedno najatraktivnija turistička destinacija u Baltičkom moru kao i najsunčaniji dio Švedske.

Erasmus+ mobilnost u Olsztynu, Poljska

Kako je izv. prof. dr. sc. Magdalena Najbar-Agičić, sa Odjela za komunikologiju, medije i novinarstvo na Sveučilištu Sjever, realizirala Erasmus+ mobilnost možete pročitati u nastavku:

Od 18. do 25. svibnja 2019. nalazila sam se na putu vezano u okviru mobilnost Erasmus+ Teaching. Mobilnost sam ostvarila na Sveučilištu varminsko-mazurskom (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) u Olsztynu, Poljska. Putovala sam zrakoplovom do Varšave, a nakon noćenja u Varšavi vlakom prema Olsztynu (te na povratku istim putem). Na proputovanju kroz Varšavu održala sam dva sastanka s kolegama iz Varšave: prof. dr. Tomaszom Stryjekom iz Instituta za političke studije Poljske akademije znanosti i dr. Rigelskom Halili iz Sveučilišta u Varšavi. Na Sveučilištu u Olsztynu boravila sam od 20. do 24. svibnja.

Gostovanje predstavnika Sveučilišta Sjever na Poltavskom nacionalnom tehničkom sveučilištu (Ukrajina) u sklopu Erasmus+ projekta

Nastavnici sa Sveučilišta Sjever, izv. prof. dr. sc. Ante Rončević i doc. dr. sc. Aleksej Aniskin, sudjelovali su od 11. do 25. svibnja na razmjeni (podučavanje i osposobljavanje) na Poltavskom nacionalnom tehničkom sveučilištu Jurija Kondratjuka u Poltavi (Ukrajina) u sklopu Erasmus+ projekta

Erasmus+ mobilnost profesorice dr. sc. Damire Keček

U razdoblju od 1. do 5. travnja 2019. godine u sklopu Erasmus+ odlazne mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu podučavanja, dr. sc. Damira Keček boravila je na Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences Prague, Češka.

Galerija

Uspostavljena suradnja sa Sveučilištem Malta kroz ERASMUS+ mobilnost izv. prof. dr. sc. Petra Kurečića

Izv. prof. dr. sc. Petar Kurečić je u sklopu ERASMUS+ KA103 mobilnosti za akademsku godinu 2018.-19.,  a na temelju ranije potpisanog ERASMUS+ sporazuma među institucijama, od 4. do 8. travnja 2019. g. posjetio Sveučilište Malta (University of Malta), u svrhu podučavanja, na poziv prorektora za međunarodnu suradnju i osiguranje kvalitete, prof. dr. Godfrey Baldacchina.

Galerija

Erasmus+ iskustvo profesorice doc.dr.sc. Damire Đukec

U razdoblju od 25. lipnja do 29. lipnja 2018. godine profesorica doc.dr.sc. Damire Đukec sudjelovala je u programu Erasmus+ mobilnosti za nastavno osoblje. Boravila je na University of Life Sciences u Pragu u svrhu stručnog usavršavanja.

Galerija

Izv.prof.dr.sc. Petar Kurečić sudjelovao na konferenciji o europskoj perspektivi Zapadnog Balkana

Izv. prof. dr. sc. Petar Kurečić sudjelovao je u radu konferencije "The EU and the Balkans at the End of the Second Decade of the 21st  Century(http://pedis.uop.gr/?p=9473), održane 4. i 5. lipnja 2018. godine. u Korintu, Helenska Republika. Konferenciju su organizirali Sveučilište Peloponez, Korint i Nacionalni centar za istraživanje Europe, Canterbury University (Christchurch, Novi Zeland), a održavanje konferencije je poduprla zaklada Konrad Adenauer.

Konferencija je okupila znanstvenike i stručnjake koji se u svom znanstvenom radu bave problematikom europskih integracija i Zapadnog Balkana kao jednom od tema svog istraživanja. Sudionici konferencije su istakli potrebu da države Zapadnog Balkana u razumnom roku postanu članice Europske unije i da se politike Europske unije prema Zapadnom Balkanu dosljedno provode.

Galerija
Rezultati pretrage
page 1/5