Raspored predavanja

Dragi studenti,

objavljen je raspored za ljetni semestar. Ne očekuju se promjene rasporeda za ožujak, dok je raspored za travanj, svibanj i lipanj podložan manjim izmjenama.

Privitci