Opće informacije

o_studiju_pe_2

Sveučilišni diplomski studij Poslovna ekonomija

Nastavni sadržaj i kompetencije

Studijski program Poslovna ekonomija ima smjerove turizam i međunarodna trgovina te je otvoren za horizontalno i vertikalno povezivanje, a pritom osigurava pokretljivost studenata u nacionalnim i međunarodnim okvirima. Studijski program oblikovan je sa svrhom da se ponude oni nastavni sadržaji koji će studentima osigurati kvalitetnije komuniciranje s tržištem, tako da proizvod/usluga nađe put do kupca, da se uspješno valorizira i osigura poslovnom sustavu ili destinaciji bolju poziciju u odnosu na konkurenciju. U izradi ovog potpuno novog studijskog programa korištene su i spoznaje srodnih studijskih programa u zemljama EU, uvažavani su trendovi i zahtjevi najbolje prakse u svijetu, a sve u svjetlu novih poslova i radnih zadataka, koje koncepcija razvoja međunarodne trgovine i turizma nameće, a koja se ne može temeljiti na klasičnim znanjima, već na suvremenim spoznajama.

Mogućnosti razvoja karijere

Sveučilišni magistar/magistra poslovne ekonomije može se upisati na doktorski studij poslovne ekonomije, ali i na srodne doktorske studije, ovisno o uvjetima definiranim natječajem. Postoji i mogućnosti uključivanja u različite programe cjeloživotnog obrazovanja. Vertikalna prohodnost moguća je i na verificirane sveučilišne specijalističke studije. Stručnjak obrazovan na ovom programu sposoban je zadovoljiti sve potrebe tržišta rada u području privatnog sektora koji traži specifične oblike međunarodne trgovine i turizma u različitim gospodarskim djelatnostima.

TRAJANJE: 4 semestra
BROJ ECTS BODOVA: 120
SMJER: međunarodna trgovina, turizam
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: sveučilišni magistar/magistra poslovne ekonomije
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: univ. mag. oec.
NAČIN IZVEDBE: izvanredni studij

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRŠILI
- sveučilišni prijediplomski studij iz polja ekonomije,
- stručni ili sveučilišni prijediplomski studij iz drugog područja i polja znanosti, uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova.

RAZLIKOVNI PREDMETI           ECTS
Uvod u ekonomiju                            7,5
Mikroekonomija 1                             7,5
Makroekonomija 1                            7,5
Računovodstvo i financije              7,5