Kolegiji

Izvedbeni plan nastave za ak. god. 2023/24

Privitci

1. godina studija

1. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Dizajn interaktivnih medija 30 15 - 5
Boje u multimedijskim sustavima 15 15 15 5
Digitalna fotografska produkcija 1 15 15 15 5
3D modeliranje za video igre 15 - 30 5
Komunikacija u digitalnom okruženju 30 15 - 5
Digitalna audio produkcija 15 - 30 5
2. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Web dizajn i produkcija 15 - 30 5
Projektni studio 1 15 30 - 5
Digitalna obrada slike 30 - 15 5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Digitalna fotografska produkcija 2 15 - 30 5
3D animacija za video igre 15 - 30 5
Multimedijska videotehnologija 30 - 15 5
Elektroničko izdavaštvo 15 15 15 5
Programski alati za digitalne medije 15 - 30 5

2. godina studija

3. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Digitalna video produkcija 15 - 30 5
Inovativna korisnička sučelja 30 15 - 5
Produkcija video igara 15 - 30 5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Računalni vid 30 - 15 5
Virtualna i proširena stvarnost 15 - 30 5
Mobilne aplikacije 15 - 30 5
3D tisak 15 15 - 5
Proizvodnja i distribucija audio-video sadržaja 20 15 10 5
Projektni studio 2 15 30 - 5
4. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Diplomski rad - - - 30

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRšILI:

  • preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija
  • preddiplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija uz polaganje razlikovnih predmeta u iznosu od 15 ects bodova
  • preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz srodnih područja i/ili polja znanosti uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu 15 do 30 ects bodova

Razlikovni predmeti

RAZLIKOVNI PREDMETI P S V ECTS
Osnove programiranja grafike - - - 5
Uvod u digitalno nakladništvo - - - 5
Web i mobilne aplikacije - - - 5
Multimedija, oblikovanje i primjena - - - 5
3D modeliranje - - - 5
Grafički dizajn - - - 5