GinkoBiFlav_HRZZ

Naziv projekta: Uloga biflavonoida u biljkama: Ginkgo biloba L kao modelni sustav (GinkoBiFlav)

Financiran sredstavima Hrvatske zaklade za znanost, broj projekta UIP-2019-04-1018

Trajanje projekta: 15.06.2021.-14.06.2026

Ukupna vrijednost projekta: 2 000 000, 00 kn

Voditeljica: doc. dr.sc. Dunja Šamec, Odjel za prehrambenu tehnologiju, Sveučilište Sjever

Suradnici: izv. prof. dr.sc. Bojan Šarkanj, Odjel za prehrambenu tehnologiju, Sveučilište Sjever i itv. prof. dr.sc. Erna Karalija, Odjel za biologiju, Prirodno-matematički fakultet, Sveučilište u Sarajevu

Sažetak projekta: Biljke proizvode strukturno raznovrsne specijalizirane metabolite, koji su se razvili u različitim biljnim vrstama i predstavljaju prilagodbe specifičnim ekološkim situacijama. Jedna od slabije istraženih skupina specijaliziranih metabolita su flavonoidni dimeri poznati kao biflavonoidi., a sastoje se od dvije identične ili različite flavonoidne jedinice. Oni pokazuju bolju bioaktivnost od svojih monomernih podjedinica i smatraju se potencijalnim lijekovima u farmaceutskoj industriji i potencijalnim antioksidansima i antimikoticima u prehrambenoj industriji. Međutim, ostaje nejasno zašto neke biljne vrste proizvode dimerne strukture flavonoida, pod kojim uvjetima, te koja je uloga biflavonoida u rastu i razvoju biljaka. Nakon doktorskog studija i postdoktorskog usavršavanja te 3 godine međunarodnog istraživačkog iskustva, u okviru predloženog projekta, glavna podnositeljica planira uspostaviti istraživačku grupu koja će se baviti proučavanjem uloge biflavonoida u biljkama koristeći Ginkgo biloba L. kao modelni sustav. U sklopu projekta steći će se nova saznanja o odnosu strukture biflavonoida i biološke aktivnosti, o ulozi biflavonoida u starenju lišća G. biloba kao i o biosintetskom putu biflavonoida koristeći in vitro kulturu. U istraživanjima će se koristiti moderne metode biljne metabolomike (HPLC-DAD-MS/MS) i transkriptomike (NGS). Razumijevanje uloge biflavonoida u biljkama doprinosi sveukupnom znanju o interakcijama biljaka i okoline i procesima koji reguliraju rast, razvoj i adaptaciju biljaka tolerantnih na okolišne promijene.

Sve novosti i više detalja o projekta možete pratiti na web stranici projektahttps://sites.google.com/unin.hr/ginkobiflav/ginkobiflav

Ili na Twitteru @GinkobiflavHrzz

Galerija