Centar za izdavačke i medijske studije

Centar za izdavačke i medijske studije (u daljnjem tekstu: CIMS) ustrojbena je jedinica Sveučilišta koja na temelju znanstvene i stručne izvrsnosti samostalno i/ili u suradnji s gospodarstvom razvija i provodi znanstveno-istraživačke, edukacijske i visokostručne projekte i druge aktivnosti, i to na području nakladništva i elektroničkog nakladništva, kao i u širem području interdisciplinarnih i komparativnih pitanja i tema vezanih uz pojam knjige. Centar je osnovan u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, s kojim Sveučilište Sjever izvodi poslijediplomski doktorski interdisciplinarni studij „Mediji i izdavaštvo“.

CIMS je strateški usmjeren povezivanju s drugim ustrojbenim jedincima Sveučilišta, ali i s drugim nacionalnim i inozemnim visokoškolskim centrima i ustanovama, kao i s izvansveučilišnim partnerima s ciljem unapređivanja svojih djelatnosti. Djelatnost i aktivnosti CIMS-a namijenjene su prvenstveno studentima Sveučilišta Sjever te akademskom osoblju, no otvorene su i najširoj, domaćoj i međunarodnoj akademskoj i intelektualnoj javnosti. U radu CIMS-a sudjeluju nastavnici, znanstvenici i suradnici Sveučilišta, znanstvenici i suradnici drugih nacionalnih i inozemnih visokoškolskih centara, kao i gospodarski subjekti. Temeljni akt CIMS-a je Pravilnik CIMS-a kojim se uređuju njegov način i djelokrug rada.

Privitci