Korisnički računi

Raspored otvaranja korisničkih računi i rad s korisnicima

Korisnički računi se otvaraju u radno vrijeme studentske referade.
Prilikom prvog ili ponovnog izdavanja zaporke korisničkog računa, studenti su obvezni promijeniti zaporku na slijedećoj poveznici (najkasnije u roku 48 sati od primitka korisničkih podataka, u protivnom zaporka postaje nevažeća):
https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke

NAPOMENA
Korisnički računi se studentima prvih godina studija otvaraju prilikom upisa.
U slučaju gubitka korisničkog računa studenti su dužni uplatiti troškove za izdavanje novog korisničkog računa prema Odluci o visinama studentskih naknada za različite namjene (Rbr. 5. Ponovno izdavanje zaporke korisničkih računa).
Studenti Sveučilišta Sjever obavezni su se, prema Odluci o korištenju unin.hr domene, u službenoj komunikaciji sa zaposlenicima Sveučilišta javljati samo s unin.hr domene.

Korisnički račun koji se otvara objedinjuje:

Razlika između AAI@EduHr elektroničkog identiteta i korisničkog računa Sveučilišta Sjever je u obliku korisničkog imena koje kod AAI@EduHr elektroničkog identiteta ima duži oblik s dodatkom @unin.hr na kraju (npr. pperic@unin.hr), dok su lozinke kod oba korisnička računa iste.

Više o AAI@EduHr elektroničkim identitetima možete pronaći na:

Upute za podešavanje pristupa UNIN mailu putem Gmail aplikacije na pametnim uređajima nalaze se ovdje.
Upute za pristup UNIN mailu putem aplikacije Microsoft Outlook nalaze se ovdje.

Privitci