Opće informacije

mehatronika

Stručni prijediplomski studij Mehatronika

Nastavni sadržaj i kompetencije

Stručni prijediplomski studij Mehatronika odgovor je na sve veću potrebu za kompetentnim stručnjacima iz područja mehatronike, posebno u malim i srednjim tvrtkama u okruženju, otvorenim novim tehnologijama. U studij su integrirana temeljna znanja iz područja strojarstva, elektrotehnike i informatičke struke, nadopunjena specijalističkim područjima iz automatike, elektronike, precizne mehanike i procesne informatike.
Takav interdisciplinaran pristup omogućava budućim inženjerima mehatronike sustavan pristup analizi, projektiranju i izradi pojedinih mehatroničkih proizvoda, automatizaciji strojeva ili cijelih proizvodnih sustava. Široka paleta znanja pomaže im da potpuno samostalno rješavaju probleme koji se javljaju kod razvoja i održavanja mehatroničkih sustava.

Mogućnosti razvoja karijere
Inženjeri mehatronike zapošljavaju se na poslovima projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, vođenja, održavanja i rekonstrukcije mehatroničkih uređaja i postrojenja. Većina uspješnih tvrtki mora se prilagoditi visokoj fleksibilnosti i automatizaciji proizvodnje i usluga pa su mehatroničari traženi u tvrtkama metaloprerađivačke, elektrostrojarske, farmaceutske i prehrambene industrije te u proizvodnji i održavanju bijele tehnike, kao i svih ostalih mehatroničkih uređaja.
Ambiciozni studenti nakon završenog stručnog prijediplomskog studija Mehatronika mogu nastaviti obrazovanje na sveučilišnom diplomskom studiju Strojarstvo.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
STRUČNI NAZIV ZVANJA: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), inženjer/inženjerka mehatronike
SKRAĆENI STRUČNI NAZIV ZVANJA: bacc. ing. mech.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole  40%
Obavezni dio državne mature(minimalno B razina)
Hrvatski jezik  5%
Matematika  35%
Strani jezik  5%

Izborni dio državne mature
Fizika*  15%

*Polaganje ispita izbornog dijela državne mature nije obvezno, ali se polaganjem stječu dodatni bodovi. Pravo na izravan upis ostvaruje se na temelju dodatnih učenikovih postignuća:
- osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju iz predmeta Matematika ili Fizika, te disciplina Tehničar za mehatroniku ili Osnove elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici tijekom bilo kojeg razreda srednje škole.

Galerija