Upisi po objavljenim rang listama ak. god. 2014./2015. – jesenski upisni rok – prijave podnesene putem studentske referade

POSLOVANJE I MENADŽMENT U MEDIJIMA

Pozivaju se pristupnici za upis na izvanredne studije po objavljenim privremenim rang listama za upis (prijave podnesene putem studentske referade Sveučilišta Sjever) da upisu pristupe u:

petak, 03.10.2014., od 9:00 sati.

Privitci

Priopćenje za javnost

Poštovane kolegice i kolege nastavnici, dragi studenti.

Jučer, s posljednjim danom akademske godine 2013./2014., uspješno su obranili doktorsku diserticiju poštovana kolegica Maja Bajs Janović, dr. med., na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te poštovani kolega Darijo Čerepinko, dipl. ing., na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U prethodnoj akademskoj godini akademsku titulu doktora znanosti stekli su još i naši kolege dr. sc. Ladislav Havaš, viši predavač i dr. sc. Robert Logožar, viši predavač na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, te kolegica dr. sc. Iva Paska, asistent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani i kolega doc. dr. sc. Dean Valdec na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ovim putem Uprava Sveučilišta čestita im na ostvarenom uspjehu i postignutoj najvišoj akademskoj tituli te im želi puno uspjeha u budućem radu i profesionalom razvoju za koji vjerujemo da će doprinijeti i daljnjem razvoju naše ustanove.

Radionica o informacijskoj pismenosti

Sveučilište Sjever poziva studente prve godine na Sveučilišnom centru u Koprivnici (studiji Novinarstva, Medijskog dizajna te Poslovanja i menadžmenta u medijima) na radionicu o informacijskoj pismenosti, koja će se održati u računalnoj učionici u trenutnoj zgradi Sveučilišta, na adresi Trg bana Jelačića 6, Koprivnica, i to prema sljedećem rasporedu:

Srijeda, 1. 10. 2014., 10-11 h, studenti prezimena od A do K
Petak, 3. 10. 2014., 10-11 h, studenti prezimena L do Ž.

Za eventualnu promjenu grupe javiti se na mail: knjiznica@unin.hr.

Radionica se održava u suradnji s Knjižnicom i čitaonicom “Fran Galović” Koprivnica.

Upisi po objavljenim rang listama ak. god. 2014./2015. – jesenski upisni rok – prijave podnesene putem studentske referade

Pozivaju se pristupnici za upis na izvanredne studije po objavljenim privremenim rang listama za upis – 26.09.2014. (prijave podnesene putem studentske referade Sveučilišta Sjever) da upisu pristupe u:

utorak, 30.09.2014., u 15:00 sati.

Detaljna obavijest stoji u nastavku:

Privitci