Upisi po objavljenim rang listama ak. god. 2014./2015. – prijave podnesene putem studentske referade

Privitci

Upisi pristupnika po rang listama Središnjeg prijavnog ureda

Sustav državne mature

Upisi pristupnika (redoviti/izvanredni) koji se upisuju na pojedini stručni studij putem sustava državne mature, odnosno prijave podnesene središnjem prijavnom uredu, vršit će se u

 petak, 18.07.2014., a prema rasporedu iz priloga:

Privitci