Prikaz objava
str. 1/59

Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta Sjever u 2018. godini

Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima bit će otvoren od 21. lipnja do 05. srpnja 2018. godine.
Postupak i uvjeti prijave propisani su Natječajem i popratnom dokumentacijom.

Prilozi

Upisi temeljem rang liste za kandidate koji su prijavu na preddiplomski izvanredni studij izvršili putem studentske službe

Rang liste za kandidate koji su prijavu na preddiplomski izvanredni studij izvršili putem studentske službe (upisna kvota 24+) bit će objavljene u utorak, 26. lipnja 2018. godine zajedno sa svim detaljnim informacijama i terminima za sam upis kandidata.

Studentica Andrea Kljaić nova predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta Sjever

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora održanoj 14. lipnja 2018. izabrana je nova predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta Sjever Andrea Kljaić, studentica druge godine preddiplomskog studija Novinarstva na Sveučilištu Sjever.

Otvoren natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti"

Hrvatska zaklada za znanost otvorila je 11. lipnja natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“.  Svrha Projekta je razviti cjelovit i stabilan program financiranja razvoja karijera doktoranada i omogućiti mentorima da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.

Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

Na natječaj se mogu prijaviti također i kandidati čiji su Istraživački projekti s roka IP-01-2018 u postupku vrednovanja.

  • Rok za prijavu mentora: 11. rujan 2018. do 13:00 CET
  • Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji. *Natječaj je otvoren za mentore iz svih područja znanosti.
  • Okviran broj doktoranada: 200
  • Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
  • Trajanje financiranja doktoranda: najviše 4 godine
  • Okvirni početak financiranja: prva polovica 2019. godine

Više o natječaju i upute za prijavitelje nalaze se u nastavku.

Sva potrebna dokumentacija nalazi se ovdje.

Prilozi

Studiranje na Sveučilištu Sjever

Dragi sadašnji i budući studenti Sveučilišta Sjever,

pozivamo vas da zanimljivosti o studiranju na Sveučilištu Sjever, načinima izvođenja praktične nastave kao i iskustvima sadašnjih studenata u individualnim istraživačkim radovima pratite na YouTube kanalu Sveučilišta Sjever.

Sveučilište Sjever ponovno organizira Znanstvene susrete na Sjeveru

Sveučilište Sjever ove godine organizira druge po redu Znanstvene susrete na Sjeveru s osnovnom temom "Konvergencija kulture: mediji kao kulturni sustavi". Ovaj međunarodni znanstveni skup nastavak su ciklusa znanstvenih susreta koji se svake dvije godine održavaju na Sveučilištu Sjever.

Prilozi

Održane promocije magistara poslovne ekonomije i magistara odnosa s javnostima na Sveučilištu Sjever

U Sveučilišnom centru Varaždin u petak, 8. lipnja održana je svečana promocija magistara Sveučilišta Sjever. Promovirano je ukupno 57 magistara poslovne ekonomije i 28 magistara odnosa s javnostima.

Rezultati pretrage
page 1/59